1926 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1926 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1926.

1926[edytuj | edytuj kod]

 • wprowadzono letnią bluzę oficerską[1]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

15 stycznia

Marzec[edytuj | edytuj kod]

18 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

23 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

6 maja

 • Minister Spraw Wojskowych, generał broni Lucjan Żeligowski mianował pułkownika Sztabu Generalnego inżyniera Ludomiła Rayskiego pełniącym obowiązki szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej M.S.Wojsk[6].

15 maja

 • Marszałek Sejmu, Maciej Rataja w zastępstwie prezydenta Rzeczypospolitej mianował marszałka Józefa Piłsudskiego ministrem spraw wojskowych[7].

18 maja

 • Marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Komisji Likwidacyjnej pod przewodnictwem gen. Lucjana Żeligowskiego[7].
 • dotychczasowy II Dywizjon Lotniczy 1 Pułku Lotniczego został przemianowany na II Dywizjon Niszczycielski; w skład dywizjonu włączono 13 i 14 Eskadrę Niszczycielską oraz pluton reflektorów; planowano wyposażenie dywizjonu w samoloty Farman F-68 BN4 „Goliath”, a następnie jego rozwinięcie w pułk[8]

18 maja

 • marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz z apelem do armii o zachowanie jedności[7].

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

13 czerwca

 • odbyło się posiedzenie Ścisłej Rady Wojennej pod przewodnictwem marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym omawiano między innymi ogólne położenie państwa, projekt organizacji najwyższych władz wojskowych i metody pracy inspektorów armii.

29 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

15 lipca

 • odbyło się posiedzenie Ścisłej Rady Wojennej pod przewodnictwem marszałka Józefa Piłsudskiego na temat organizacji najwyższych władz wojskowych[7].

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

6 sierpnia

 • ukazał się dekret Prezydenta RP o organizacji najwyższych władz wojskowych i ustanowieniu urzędu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych[7].

23-25 sierpnia

 • Odbyło się posiedzenie marszałka Piłsudskiego z inspektorami armii, na którym omawiano przygotowanie armii do wojny, w tym podział inspektorów armii na grupy: zachodnią i wschodnią[7].

27 sierpnia

 • dekretem Prezydenta RP marszałek Józef Piłsudski został mianowany Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych[7].

Październik[edytuj | edytuj kod]

12 października

 • odbyło się posiedzenie marsz. Józefa Piłsudskiego z inspektorami armii grupy wschodniej[9].

13 października

 • odbyło się posiedzenie marsz. Józefa Piłsudskiego z inspektorami armii o lotnictwie wojskowym.

15 października

19 października

 • minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził tymczasową organizację i składy osobowe opracowane przez Sztab Generalny[9].

22 października

 • odbyło się posiedzenie marsz. Józefa Piłsudskiego z inspektorami armii grupy zachodniej[9].

25 października

 • ukazało się rozporządzenie Prezydenta RP o utworzeniu Komitetu Obrony Państwa[9].

31 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

30 listopada

 • Niższa Szkoła Pilotów w Bydgoszczy została przemianowana na Centralną Szkołę Podoficerów Pilotów[10]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

 • Kierownictwo Marynarki Wojennej podpisało ze stocznią w Havre umowę na budowę trzech podwodnych stawiaczy min[9].

3 grudnia

 • Komandor Witold Panasewicz, w zastępstwie szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, zalecił do użytku służbowego „Instrukcję o trałach francuskich Ronarch′a”.

19-22 grudnia odbyło się posiedzenie marsz. Józefa Piłsudskiego z inspektorami armii grupy zachodniej i wschodniej[11]. 22 grudnia

 • Weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wojskowych, oraz Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1926 roku w sprawie organizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego. Rozporządzenie zostało wydane w wykonaniu art. VII Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, sporządzonego w Rzymie 10 lutego 1925 roku i ratyfikowanego w Warszawie 30 maja 1925 roku. Zasady organizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego i jurysdykcji kościelnej określał załączony do rozporządzenia „Statut Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku Polskim, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską dekretem Nuncjusza Apostolskiego dnia 27 lutego 1925 roku”[12]. Wspomnianym nuncjuszem był ks. Lorenzo Lauri. Punkt 20 Statutu o treści: „kapelani wojskowi pełnią obowiązki urzędników stanu cywilnego w stosunku do osób wojskowych i ich rodzin w myśl przepisów przez Kurię wojskową wydanych” został uchylony z dniem 1 stycznia 1946 roku[13]. Owo uprawnienie utracili jedynie kapelani pełniący służbę w ludowym Wojsku Polskim. Uchylenie pkt 20 Statutu nie zmieniło uprawnień kapelanów pełniących służbę w Polskich Siłach Zbrojnych.
 Osobny artykuł: Służba duszpasterska (II RP).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zdzisław Żygulski jun: Polski mundur wojskowy. s. 118.
 2. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 2 z 26 stycznia 1926 roku, poz. 21.
 3. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 marca 1926 r., s. 93.
 4. Stefan Czmur, Waldemar Wójcik, Generałowie w stalowych mundurach, Dom Wydawniczy „Bellona” i Redakcja Czasopism Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Warszawa-Poznań 2003, ​ISBN 83-11-09587-6​, ​ISBN 83-902541-3-1​, s. 152.
 5. „Polska Zbrojna” Nr 113 z 25 kwietnia 1926 r. s. 4.
 6. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych Nr 19 z 6 maja 1926 r., s. 136.
 7. a b c d e f g Stawecki 2004 ↓, s. 239.
 8. Jerzy Pawlak, Polskie eskadry..., s. 48–49, 89, 132–133.
 9. a b c d e Stawecki 2004 ↓, s. 240.
 10. Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945. Warszawa: 1984, s. 51.
 11. Stawecki 2004 ↓, s. 241.
 12. Dz.U. z 1926 r. nr 124, poz. 714.
 13. Dz.U. z 1945 r. nr 48, poz. 273.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]