1931 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1931 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1931.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • Okręgowe urzędy wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego zostały wcielone do dowództw okręgów korpusów bez zmiany nazwy i uprawnień[1].
 Osobny artykuł: Dowództwo Okręgu Korpusu.

7 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

16 lutego

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

1 kwietnia

 • Minister Spraw Wojskowych wcielił, bez zmiany nazwy i uprawnień, okręgowe szefostwa uzbrojenia i okręgowe szefostwa inżynierii do dowództw okręgów korpusów[4]

Maj[edytuj | edytuj kod]

ORP "Iskra"

6 maja

30 maja

 • Minister Spraw Wojskowych:
„w związku z przeprowadzonym rozdziałem ewidencyjnym szeregowych marynarki wojennej na ewidencję floty i flotylli, zarządził podział kadry marynarki wojennej na dwie kadry, mianowicie na:
a) kadrę szeregowych floty według składu osobowego Nr 1,
b) kadrę szeregowych flotylli według składu osobowego Nr 2”[5]
zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 2 Batalionu Strzelców w Tczewie[6]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

1 czerwca

 • Minister Spraw Wojskowych zatwierdził nowe składy osobowe służby budownictwa na stopie pokojowej:
Departamentu Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych (skład osobowy Nr 1),
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr I w Warszawie (typ I, skład osobowy Nr 2),
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr II w Lublinie (typ II, skład osobowy Nr 3),
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr III w Grodnie (typ II, skład osobowy Nr 3),
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr IV w Łodzi (typ IV, skład osobowy Nr 5),
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr V w Krakowie (typ III, skład osobowy Nr 4),
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr VI we Lwowie (typ II, skład osobowy Nr 3),
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr VII w Poznaniu (typ III, skład osobowy Nr 4)
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr VIII w Toruniu (typ III, skład osobowy Nr 4)
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr IX w Brześciu (typ III, skład osobowy Nr 4)
Okręgowego Szefostwa Budownictwa Nr X w Przemyślu (typ IV, skład osobowy Nr 5)[7]

2 czerwca

 • Prezydent RP zwolnił generała dywizji Daniela Konarzewskiego ze stanowiska I Wiceministra Spraw Wojskowych i Szefa Administracji Armii i mianował go Inspektorem Armii

14 czerwca

23 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

1 lipca

 • Minister Spraw Wojskowych wcielił, bez zmiany nazwy i zadań:
Kadrę 2 Batalionu Sanitarnego do Filii Szpitala Okręgowego Nr II w Lublinie,
Kadrę 4 Batalionu Sanitarnego do Szpitala Okręgowego Nr IV w Łodzi,
Kadrę 8 Batalionu Sanitarnego do Szpitala Okręgowego Nr VIII w Toruniu,
Kadrę 9 Batalionu Sanitarnego do Szpitala Okręgowego Nr IX w Brześciu,
Kadrę 10 Batalionu Sanitarnego do Szpitala Okręgowego Nr X w Przemyślu[9]

13 lipca

 • Szef Sztabu Głównego generał dywizji Tadeusz Piskor zatwierdził do użytku służbowego „Regulamin lotnictwa ”, który obejmował zasady użycia i działań taktycznych lotnictwa opartych na zasadach zawartych w „Ogólnej instrukcji walki”[10]

31 lipca

 • Minister Spraw Wojskowych:
przemianował, bez zmiany kompetencji:
II Wiceministra Spraw Wojskowych na I Wiceministra Spraw Wojskowych,
I Wiceministra Spraw Wojskowych i Szefa Administracji Armii na II Wiceministra Spraw Wojskowych i Szefa Administracji Armii,
zastępcę I Wiceministra Spraw Wojskowych i Szefa Administracji Armii na zastępcę II Wiceministra Spraw Wojskowych i Szefa Administracji Armii,
Biuro Uzupełnień na Departament Uzupełnień
utworzył stanowisko zastępcy I Wiceministra Spraw Wojskowych,
zniósł stanowisko generała do zleceń I Wiceministra Spraw Wojskowych,
postanowił, że bezpośrednim organem pracy pozostaną:
Biuro Ogólno-Organizacyjne dla I Wiceministra Spraw Wojskowych,
Biuro Ogólno-Administracyjne dla II Wiceministra Spraw Wojskowych i Szefa Administracji Armii,
podporządkował:
I Wiceministrowi Spraw Wojskowych departamenty (równorzędne), które dotychczas podlegały bezpośrednio II Wiceministrowi Spraw Wojskowych,
II Wiceministrowi Spraw Wojskowych i Szefowi Administracji Armii departamenty (równorzędne), które dotychczas podlegały bezpośrednio I Wiceministrowi Spraw Wojskowych[11]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

2 sierpnia

 • Minister Spraw Wojskowych wcielił «łódź podwodną ORP „Ryś” w skład jednostek pływających floty»[12]

31 sierpnia

 • Minister Spraw Wojskowych:
przemianował Szkołę Podoficerską dla Małoletnich w Koninie na Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich Nr 1, bez zmiany składów osobowych i zadań
przeformował Szkołę Podoficerów Zawodowych Piechoty w Grudziądzu w Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich Nr 2[13]
zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 3 Pułku Artylerii Ciężkiej w Wilnie[14]
«zalecił do użytku służbowego „Śpiewnik żołnierski” wydany przez Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy w Warszawie, w 1931»[15]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

1 września

 • Została utworzona Powiatowa Komenda Uzupełnień Będzin[16].

2 września

13 września

 • W Warszawie zmarł pułkownik intendent Albin Józef Chęciński (ur. 1 marca 1885 roku w Krakowie), dyrektor naczelny Państwowych Zakładów Umundurowania, legionista, były szef Wydziału Mundurowego i były zastępca szefa Departamentu Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[19] i pośmiertnie Krzyżem Niepodległości.

Październik[edytuj | edytuj kod]

12 października

30 października

31 października

 • Minister Spraw Wojskowych wcielił „łódź podwodną ORP „Wilk” w skład okrętów wojennych Rzeczypospolitej”[21]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 1 z 9 stycznia 1931 roku, poz. 3.
 2. Dz.U. z 1931 r. nr 2, poz. 6
 3. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 4 z 16 lutego 1931 r., poz. 42.
 4. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 8 z 24 marca 1931 r., poz. 94.
 5. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 15 z 30 maja 1931 r., poz. 184.
 6. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 15 z 30 maja 1931 r., poz. 181.
 7. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 15 z 30 maja 1931 r., poz. 182.
 8. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. s. 95-96.
 9. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 15 z 30 maja 1931 roku, poz. 183.
 10. Regulamin lotnictwa jest dostępny na stronie Wojskowej Biblioteki Cyfrowej „Zbrojownia”.
 11. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 23 z 31 lipca 1931 r., poz. 288.
 12. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 27 z 31 sierpnia 1931 r., poz. 353.
 13. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 27 z 31 sierpnia 1931 r., poz. 347.
 14. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 27 z 31 sierpnia 1931 r., poz. 346.
 15. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 27 z 31 sierpnia 1931 r., poz. 349.
 16. Dz. Rozk. M.S.Wojsk. Nr 27 z 31 sierpnia 1931 r., poz. 350.
 17. Chodorów. Katastrofa lotnicza. „Kurier Warszawski”. 240, s. 5, 3 września 1931. 
 18. Katastrofa samolotu 6. p. lotniczego pod Chodorowem. Mjr. Paleolog ciężko ranny, mjr. Chaberek kontuzjowany. „Słowo Polskie”. 242, s. 4, 4 września 1931. 
 19. Ś.p. płk int. Albin Chęciński. „Przegląd Intendencki”. 3 (23), s. 3-4, lipiec–wrzesień 1931. Warszawa: Koło Oficerów Intendentów. 
 20. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 31 z 12 października 1931 r., poz. 398.
 21. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych Nr 34 z 7 grudnia 1931 r., poz. 448.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]