1939 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1939 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1939.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • stan liczebny Sił Zbrojnych RP (bez KOP) liczył 256.378 żołnierzy, w tym 17.731 oficerów, 43.626 podoficerów zawodowych i nadterminowych oraz 195.021 szeregowych, z czego:
w lotnictwie - 11.382 żołnierzy (4,4%), z tym 1149 oficerów, 3404 podoficerów i 6829 szeregowych,
w broniach pancernych - 10.102 żołnierzy (3,9%), w tym 461 oficerów, 2444 podoficerów i 7197 szeregowych,
w Marynarce Wojennej - 6721 żołnierzy (2,6%), w tym 537 oficerów, 2331 podoficerów i 3853 marynarzy
więźniowie - 1091 (o,4%), w tym 22 oficerów, 53 podoficerów i 1016 szeregowych[1]
 • kapitan marynarki Tadeusz Borysiewicz objął dowództwo transportowca ORP „Wilia”

4 stycznia

 • komandor podporucznik Władysław Salamon objął dowództwo okrętu podwodnego ORP „Sęp”

Luty[edytuj | edytuj kod]

1 lutego

 • Wprowadzono w życie postanowienia rozkazu Ministra Spraw Wojskowych Dep. Dow. Og. 1590-13 P.U. w sprawie oznak stopni podoficerskich i starszych szeregowców (równorzędnych)[2].
 • Zostało rozwiązane Dowództwo Dywizji Kawalerii w Warszawie[3].

2 lutego

 • W basenie stoczni w Vlissingen odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery wojennej na okręcie podwodnym ORP Orzeł[4].

Marzec[edytuj | edytuj kod]

gen. bryg. pil. dr Józef Zając na wypadek wojny został wyznaczony na stanowisko Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i OPL[5]

13 marca

 • pułkownik dyplomowany Józef Jaklicz został II zastępcą szefa Sztabu Głównego
 • pułkownik dyplomowany Stanisław Kopański został szefem Oddziału III Sztabu Głównego

19 marca

 • Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował:
generała dywizji Leona Berbeckiego (1) generałem broni,
generałów brygady Tadeusza Kutrzebę (1) i Władysława Bortnowskiego (2) generałami dywizji,
pułkowników Karola Masnego (1), Józefa Kustronia (2), Aleksandra Szychowskiego (3), Franciszka Altera (4), Mieczysława Maciejowskiego (5), Ottona Krzischa (6), Maksymiliana Milan-Kamskiego (7), Wacława Piekarskiego (8), Wincentego Kowalskiego (9), Mikołaja Bołtucia (10), Zdzisława Przyjałkowskiego (11), Tadeusza Kossakowskiego (12), Jana Jagmin-Sadowskiego (13), Piotra Skuratowicza (14), Stanisława Ujejskiego (15), Teofila Marescha (16) i Władysława Kalkusa (17) generałami brygady,
komandora Xawerego Czernickiego kontradmirałem[6]

23 marca

 • gen. bryg. pil. Władysław Kalkus objął obowiązki dowódcy Lotnictwa od gen. bryg. pil. Ludomiła Rayskiego, który złożył rezygnację[5]
 • została zarządzona mobilizacja alarmowa jednostek grupy „czerwonej” i „żółtej” oraz częściowo „zielonej” na terenie Okręgu Korpusu Nr IX, a także jednostek grupy „czarnej” na obszarze Okręgu Korpusu Nr IV

28 marca

 • Minister Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki wydał zarządzenie o podniesieniu gotowości bojowej w lotnictwie[5]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Pilotażu została przeniesiona z Grudziądza do Ułęża k. Dęblina i podporządkowana Centrum Wyszkolenia Lotniczego nr 1[5]

16 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

 • W Warszawie odbyły się polsko-brytyjskie rozmowy sztabowe na temat wojny z Niemcami. Stronę brytyjską reprezentował brygadier Emilius Clayton, komandor Bernard Rawlings i pułkownik pilot Alexander Davidson. Stronę polską reprezentował generał brygady Wacław Stachiewicz i pułkownik dyplomowany Józef Jaklicz. Funkcję tłumacza, protokolanta i sekretarza pełnił major dyplomowany Władysław Dziewanowski. W skład polskiej delegacji powoływani byli doraźnie: gen. bryg. Tadeusz Malinowski, gen. bryg. Stanisław Ujejski i płk dypl. Andrzej Marecki oraz inni specjaliści i rzeczoznawcy. Odbyto około dziesięciu posiedzeń, w trakcie których mówiono i pisano po francusku. Major Dziewanowski władając językiem angielskim „nie zdradzał się ze swej umiejętności”[7][8].
ORP „Iskra”

6 maja

19 maja

 • W wypadku drogowym na ul. Morskiej w Gdyni zginęli: kpt. mar. pil.-obs. Jerzy Zbigniew Strzałkowski (ur. 9 sierpnia 1909), por. mar. Tadeusz Kociuba (ur. 16 marca 1911) i por. mar. pil.-obs. Edward Kwieciński (ur. 30 września 1909)[9][10].

21 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

Do Wielkiej Brytanii udała się polska misja wojskowa, której przewodził gen. bryg. pil. Ludomił Rayski[5]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

28 lipca

 • Sztab Lotniczy przy Sztabie Głównym wydał „Ogólne wytyczne użycia lotnictwa”, które zostało podzielone na „lotnictwo w dyspozycji dowódców armii” i „lotnictwo w dyspozycji Naczelnego Wodza”[12]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

15 sierpnia

18 sierpnia

 • Zmarł pułkownik stanu spoczynku Włodzimierz Rogalski, dowborczyk i st. sierż. Aleksander Łabaj, kawaler Virtuti Militari[13].
 • W Wyższej Szkole Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom dwuletniego kursu 1937–1939 (XVIII promocja)[14].

19 sierpnia

23 sierpnia

 • Wydano zarządzenie o mobilizacji alarmowej na dzień 24 sierpnia jednostek lotnictwa i OPL[5].

24 sierpnia

25-26 sierpnia

 • Rzuty kołowe jednostek lotnictwa i OPL zostały transportami kolejowymi przerzucone do rejonów przewidzianych planem mobilizacji[5].

30 sierpnia

31 sierpnia

 • Pierwszy dzień mobilizacji powszechnej, rozpoczęto formowanie jednostek I rzutu.
 • Prowokacja gliwicka.
 • Rzuty powietrzne jednostek bojowych przeleciały na lotniska operacyjne[5].

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kampania wrześniowa.

1 września

1 - 17 września

 • Polskie lotnictwo myśliwskie zestrzeliło w walce z Luftwaffe 150 samolotów, z czego 50 niszczy brygada pościgowa[5].

2 września

3 września

 • zatonął niszczyciel ORP „Wicher”
 • ORP "Bałtyk" opuszcza załoga
 • II Dywizjon i 55 Eskadra Liniowa z Brygady Bombowej wykonują uderzenia bombowe na niemieckie kolumny pancerne w rejonie Częstochowy i Radomska[5].

4 września

 • Walki o Kowalewo, początek walk pod Piotrkowem Trybunalskim[23].

5 września

6 września

 • Walki pod Kajetanowem, początek walk pod Pułtuskiem, Radomiem i Sandomierzem[25].

7 września

 • Walki o Kazanów[26].
 • Poddała się załoga Westerplatte[27][28].
 • Sztab Naczelnego Wodza WP i Sztab Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i OPL zostały przeniesione do Brześcia n. Bugiem[5].

8 września

827 września

 • W bohaterskiej obronie Warszawy brały udział dwa oddziały spieszone lotników[5].

9 września

10 września

 • Początek walk o Modlin[34].

11 września

 • Początek walk pod Kałuszynem[35].

12 września

 • Początek walk o Lwów[36].
 • Walki o Birczę[37].
 • Chrzest bojowy lotniczego spieszonego oddziału szturmowego (5 plutonów) w obronie stolicy[5].

13 września

ze starszeństwem z dnia 1 sierpnia 1939 w korpusie piechoty, kawalerii, artylerii, lotnictwa, broni pancernej, saperów i łączności wszystkich podchorążych ostatniego rocznika szkół podchorążych, kształcących kandydatów na oficerów służby stałej (normalna promocja 1939) oraz w korpusie oficerów zdrowia (grupa lekarzy) tych wychowanków 6. rocznika Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, którzy do końca sierpnia 1939 uzyskali dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie (normalna promocja 1939);
ze starszeństwem z dnia 1 września 1939 w korpusie piechoty, kawalerii, artylerii, lotnictwa, broni pancernej, saperów i łączności wszystkich podchorążych przedostatniego rocznika szkół podchorążych, kształcących kandydatów na oficerów służby stałej (normalna promocja 1940) oraz w korpusie oficerów zdrowia (grupa oficerów sanitarnych - podlekarze) podchorążych 5. i 4. rocznika CWSan. (promocja normalna 1940). Nazwiska i kolejność miały być ogłoszone w terminie późniejszym[38][39].

14 września

15 września

 • Początek walk pod Jaworowem[40].

17 września

 • Wojska ZSRR przekroczyły polską granicę łamiąc tym samym układ o nieagresji z 1932 (wkroczenie wojsk sowieckich było realizacją tajnego porozumienia Ribbentrop-Mołotow).
 • Początek walk w Kampinosie, o Kobryń i pod Tomaszowem[41].
 • Naczelny Dowódca Wojska Polskiego wydał rozkaz nakazujący przelot wszystkich samolotów na terytorium Rumunii, dokąd udać się miały także rzuty kołowe wraz z resztą personelu latającego[5].

18 września

 • Początek walk pod Krasnymstawem[22].
 • Polskie lotnictwo zaprzestało zorganizowanych działań bojowych w wojnie obronnej[5].

20 września

 • Początek walk o Grodno[42].

21 września

24 września

 • Początek walk o Rawę Ruską[43].

26 września

 • Z lotniska Mokotowskiego w Warszawie pod silnym ogniem niemieckim wystartowały wszystkie zdolne do lotu polskie samoloty pod dowództwem mjr. pil. Eugeniusza Wyrwickiego (9 maszyn) i po starcie szczęśliwie odleciały i przedostały się na Węgry[5].

27 września

28 września

 • Dowództwo nad Wojskiem Polskim we Francji objął generał dywizji Władysław Sikorski.
 • Początek walk pod Szackiem[46].
 • Generał dywizji Tadeusz Kutrzeba w budynku fabryki Škody podpisał akt kapitulacji Warszawy[33].

30 września

 • Prezydent RP powołał generała dywizji Władysława Sikorskiego na urząd Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wojskowych (zob. drugi rząd Władysława Sikorskiego[47])
 • Jesienią rozpoczęła się ewakuacja do Francji i Wielkiej Brytanii internowanych w Rumunii i na Węgrzech lotników polskich[5]
 • Jesienią powstała na lotnisku Bron w Lyonie Polska Baza Lotnicza na czele której stał płk pil. Stefan Pawlikowski[5].

Październik[edytuj | edytuj kod]

2 października

 • Poddał się Hel[48].
 • Początek walk pod Kockiem[49].
ORP "Wilia"

5 października

 • Planowany przez SZP zamach na Hitlera nie doszedł do skutku[45].

6 października

 • Kapitulacja SGO „Polesie” i zakończenie kampanii wrześniowej.

10 października

25 października

 • Wydano pierwszy rozkaz SZP zawierający statut organizacji[45].
 • Przedstawiciele lotnictwa Francji, Wielkiej Brytanii i Polski w Sztabie Francuskich Sił Powietrznych (Armée de'Air) w Paryżu debatowali w sprawie wykorzystania w walce z Niemcami polskiego personelu lotniczego oraz porozumiano się wstępne w sprawie organizacji lotnictwa polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii[5].

Listopad[edytuj | edytuj kod]

 • Utworzono w Paryżu polskie Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej, dowódcą został gen. dyw. pil. Józef Zając[5].

7 listopada

10 listopada

13 listopada

17 listopada

 • Generał Władysław Sikorski skierował na ręce rządu radzieckiego memoriał dotyczący utworzenia armii polskiej w ZSRR[28].

29 listopada

 • Komendant główny Związku Walki Zbrojnej wydał rozkaz o organizacji konspiracji na terenie okupacji sowieckiej[45].

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

4 grudnia

 • Wydano "Instrukcję nr 1 Związku Walki Zbrojnej" dotyczącą tworzenia organizacji na terenie okupacji niemieckiej[45].

8 grudnia

 • Do Wielkiej Brytanii przybyła pierwsza grupa polskich lotników, którzy zostali skierowani do Ośrodka Szkoleniowego na lotnisku RAF w Eastchurch[5].

26 grudnia

26 grudnia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964, wklejka między ss. 324-325.
 2. Dz. Rozk. MSWojsk. nr 15 z 31 grudnia 1938 roku, poz. 175.
 3. Tadeusz Wawrzyński, Akta dowództw dywizji i brygad kawalerii 1919—1939, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 5 z 1973.
 4. Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1939, nr 39 (8 II) s. 1
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945. =Warszawa: 1984, s. 107-115.
 6. Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim, 1935-1939, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, w nawiasach zostały lokaty poszczególnych generałów.
 7. Notatka 1941 ↓, s. 319.
 8. Suchcitz 2013 ↓, s. 942-943.
 9. Nekrolog. „Polska Zbrojna”. 140, s. 4, 1939-05-20. Warszawa. .
 10. Nekrolog. „Polska Zbrojna”. 141, s. 4, 1939-05-22. Warszawa. .
 11. Satora 1990 ↓, s. 228.
 12. Adam Kurowski, Lotnictwo polskie w 1939 roku, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1962, s. 70, 333-335.
 13. Nekrologi. „Polska Zbrojna”. 230, s. 4, 1939-08-20. Warszawa. .
 14. Uroczystość rozdania dyplomów w Wyższej Szkole Wojennej. „Polska Zbrojna”. 230, s. 1, 1939-08-20. Warszawa. .
 15. Wręczenie dyplomów w Wyższej Szkole Intendentury. „Polska Zbrojna”. 231, s. 1, 1939-08-21. Warszawa. .
 16. Komorowski 2009 ↓, s. 185.
 17. Komorowski 2009 ↓, s. 245.
 18. Komorowski 2009 ↓, s. 248.
 19. Komorowski 2009 ↓, s. 258.
 20. Komorowski 2009 ↓, s. 337.
 21. Komorowski 2009 ↓, s. 439.
 22. a b c Komorowski 2009 ↓, s. 62.
 23. Komorowski 2009 ↓, s. 175, 306.
 24. Komorowski 2009 ↓, s. 340.
 25. Komorowski 2009 ↓, s. 141, 340, 361.
 26. Komorowski 2009 ↓, s. 160.
 27. Komorowski 2009 ↓, s. 433.
 28. a b c d e f Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski: Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium. Warszawa: 1974, s. 258-265.
 29. Komorowski 2009 ↓, s. 125, 167, 448.
 30. Komorowski 2009 ↓, s. 68.
 31. Komorowski 2009 ↓, s. 138.
 32. Komorowski 2009 ↓, s. 358.
 33. a b Jarosław Krawczyk, Katarzyna Zientara-Majewski [red]. Polskie państwo podziemne 1939-1945 nr 1/10. „Gazeta Wyborcza”, s. 2. Warszawa: Agora S.A.. Sprawdź autora:1.
 34. Komorowski 2009 ↓, s. 251.
 35. Komorowski 2009 ↓, s. 144.
 36. Komorowski 2009 ↓, s. 218.
 37. Komorowski 2009 ↓, s. 38.
 38. Moszumański 2003 ↓, s. 148.
 39. Pawlak 1982 ↓, s. 8, autor podał, że rozkaz Naczelnego Wodza został wydany 12 września we Włodzimierzu Wołyńskim oraz że podchorążowie III rocznika zostali mianowani podporucznikami ze starszeństwem z dnia 15 sierpnia 1939.
 40. Komorowski 2009 ↓, s. 134.
 41. Komorowski 2009 ↓, s. 147, 162, 393.
 42. Komorowski 2009 ↓, s. 117.
 43. Komorowski 2009 ↓, s. 353.
 44. Burhardt-Bukacki 1939 ↓, s. 10.
 45. a b c d e f g Andrzej Chmielarz: Armia Krajowa: 1939-1945. s. 151-155.
 46. Komorowski 2009 ↓, s. 372.
 47. Jarosław Krawczyk, Katarzyna Zientara-Majewski [red]. Polskie państwo podziemne 1939-1945 nr 1/10. „Gazeta Wyborcza”, s. 3. Warszawa: Agora S.A.. Sprawdź autora:1.
 48. Komorowski 2009 ↓, s. 121.
 49. Komorowski 2009 ↓, s. 164.
 50. Jarosław Krawczyk, Katarzyna Zientara-Majewski [red]. Polskie państwo podziemne 1939-1945 nr 1/10. „Gazeta Wyborcza”, s. 4. Warszawa: Agora S.A.. Sprawdź autora:1.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]