1947 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1947 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1947.

1947[edytuj | edytuj kod]

do kraju przybyło z Wielkiej Brytanii 46 transportów żołnierzy polskich, a wśród nich wielu lotników z byłych Polskich Sił Powietrznych[1]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

2 stycznia

 • Dowódca Lotnictwa WP wydał rozkaz wprowadzający nowy jednolity wzór umundurowania w lotnictwie wojskowym – kolor stalowy, nawiązujący do wzorów mundurów polskich lotników przed wojną[1][2]

3 stycznia

7 stycznia

8 stycznia

25 stycznia

 • zorganizowano w dęblińskiej szkole lotniczej Kurs Doskonalenia Oficerów-Dowódców Pułku i Szefów Sztabów, którego celem było przygotowanie kierowniczych kadr lotnictwa wojskowego, a pierwszy kurs objął szkoleniem 69 oficerów[1][2]
 • dla potrzeb Dowództwa Marynarki Wojennej utworzono klucz lotniczy składający się z dwóch samolotów Po-2[1]

Luty[edytuj | edytuj kod]

510 lutego

 • na podstawie rozkazu Nr 03 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 22 stycznia 1947 rozpoczęto piątą fazę demobilizacji stanu osobowego Wojska Polskiego[3]

6 lutego

 • wydano decyzję o redukcji WP o 29 973 żołnierzy[4]

7 lutego

21 lutego

22 lutego

 • na podstawie rozkazu Nr 06 Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 11 lutego 1947 rozpoczęła się szósta faza demobilizacji stanu osobowego Wojska Polskiego[3]

26 lutego

 • Naczelny Dowódca Wojska Polskiego wydał rozkaz Nr 063 w sprawie przeformowania Inspektoratu Broni Pancernej w Główny Inspektorat Broni Pancernej Ministerstwa Obrony Narodowej[3]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

 • rozformowano 1 Warszawską Dywizję Kawalerii, sztandar dywizji przekazano do Muzeum Wojska Polskiego[3]
 • ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Przegląd Morski” oraz miesięcznika „Przegląd Samochodowy”[3]

7 marca

 • powołano Inspektora Obrony Przeciwlotniczej[4]
 • Naczelny Dowódca Wojska Polskiego wydał rozkaz Nr 037 w sprawie przeformowania Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii w Oficerską Szkołę Piechoty Nr 1[3]

9 marca

 • do Londynu udała się Polska Misja Morska na czele z komandorem porucznikiem Stefanem de Walden z zadaniem sprowadzenia do kraju polskich okrętów wojennych znajdujących się od 1939 w Wielkiej Brytanii[3]

13 marca

 • Naczelny Dowódca Wojska Polskiego wydał rozkazy:
Nr 080 w sprawie przeformowania Dowództwa Lotnictwa w Dowództwo Wojsk Lotniczych[1][5]
Nr 089 w sprawie przeformowania Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”[3]

1827 marca

 • samoloty lotnictwa wojskowego brały udział w walce z zatorami lodowymi i powodzią na Wiśle, podczas której wykonano 142 loty w czasie 170 h 27 min. i zrzucono na zatory ponad 100 ton bomb oraz 5 ton żywności dla ludzi i 4 tony paszy dla bydła[1][5]

28 marca

30 marca

31 marca

 • generał brygady Aleksander Romeyko zastąpił na stanowisku Dowódcy Wojsk Lotniczych generała broni Fiodora Połynina, który został wyróżniony polską złotą „Odznaką Pilota Wojskowego” i wyjechał do ZSRR[5]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

 • przekazano do eksploatacji most pontonowy na Wiśle wybudowany przez żołnierzy 1 Warszawskiego Pułku Pontonowego[3]
 • ukazał się pierwszy numer czasopisma wydawanego przez Dowództwo Wojsk Lotniczych pod nazwą „Wojskowy Przegląd Lotniczy”, którego redaktorem był ppłk pil. August Menczak; siedziba mieściła się w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Warszawie[1][5]

1 kwietnia

 • nowy etat Wojsk Lotniczych przewidywał 2076 oficerów, w tym 10 generałów, 42 pułkowników, 135 podpułkowników, 227 majorów, 345 kapitanów, 600 poruczników, 558 podporuczników i 159 chorążych, a liczebność Wojsk Lotniczych ogółem nie przekraczała 10 tysięcy ludzi[1]

8 kwietnia

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz w sprawie letniego okresu szkolenia[4]

17 kwietnia

 • rozpoczęto akcję „Wisła” (do 17 lipca 1947)[3]
 • rozkazem ministra obrony narodowej gen. dyw. Zygmunt Berling został komendantem grupy przygotowawczej, której powierzono zadanie zorganizowania Akademii Sztabu Generalnego[3]
 • powstało Biuro Historyczne Wojska Polskiego podległe szefowi Sztabu Generalnego z połączenia Wojskowego Biura Historycznego z Oddziałem Historycznym[3]
 • Państwowa Komisja Bezpieczeństwa wydała zarządzenie Nr 00189/III w sprawie powołania, z dniem 20 kwietnia, Grupy Operacyjnej „Wisła”
 • Dowódca Wojsk Lotniczych wydał rozkaz o zorganizowaniu w składzie grupy operacyjnej „Wisła” specjalnej eskadry łącznikowej, złożonej z 9 samolotów Po-2 i jednego Dc-3 do walki z bandami UPA, a stacjonowała ona na lotnisku Jasionka w Rzeszowie[1][5]

Maj[edytuj | edytuj kod]

1 maja

 • Wojsko Polskie liczyło 147 000 żołnierzy[4]

9 maja

11 maja

 • w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Dęblinie odbyła się trzecia promocja pilotów połączona z zakończeniem „Kursu Dowódców Pułków i Szefów Sztabu”[1]

15 maja

25 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

ORP „Błyskawica”

3 czerwca

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz w sprawie organizacji nauczania analfabetów i półanalfabetów odbywających służbę wojskową[a][4]
 • wydano „Tymczasowy Regulamin Walki Broni Połączonych” cz. I[4]

14 czerwca

19 czerwca

 • wszedł w życie układ w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisany w Londynie dnia 24 czerwca 1946[8]; układ regulował sprawy finansowe związane między innymi z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie
 • w locie bojowym zginął porucznik nawigator Jan Dzieńkowski z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie[1][5]

30 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

1 lipca

 • na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej nr 82 z 23 maja 1947 r. rozpoczęła się siódma faza demobilizacji stanu osobowego Wojska Polskiego[9]

3 lipca

 • Ustawa o nowej rocie przysięgi Wojska Polskiego[9]

4 lipca

7 lipca

 • rozkazem nr 0184 ministra obrony narodowej rozformowano Grupę Przygotowawczą do zorganizowania Akademii Sztabu Generalnego[9]

17 lipca

 • wydano zarządzenie Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa o rozwiązaniu z dniem 31 lipca 1947 r. grupy operacyjnej „Wisła”[9]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

 • Oficerską Szkołę Czołgów z Modlina przeniesiono do Poznania i przemianowano na Oficerską Szkołę Broni Pancernej i Wojsk Samochodowych[9]
 • w wojsku wprowadzono do użytku „Tymczasowy Regulamin Walki Broni Połączonych cz. I”[9]

21 sierpnia

 • Rada Ministrów rozporządzeniem uznała Ligę Lotniczą[11] za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązała Stowarzyszenie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej[9]

27 sierpnia

31 sierpnia

 • w sali „Romy” W Warszawie rozpoczął się II Ogólnokrajowy Zjazd delegatów Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację[9]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

5 września

1214 września

30 września

 • w Paryżu nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945, podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947[12]
zgodnie z konwencją wszystkie prawa i korzyści, przewidziane w ustawodawstwie francuskim o pensjach wojskowych z tytułu śmierci i inwalidztwa dla francuskich byłych wojskowych i członków ruchu oporu oraz członków ich rodzin, przysługiwały zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi i regulaminami obywatelom polskim, którzy służyli w armii francuskiej w charakterze cudzoziemców, byli członkami Francuskich Sił Wewnętrznych w warunkach, określonych dekretem z dnia 20 września 1944 w sprawie statutu Francuskich Sił Wewnętrznych oraz byli członkami Francuskiego Ruchu Oporu lub Polskiego Ruchu Oporu we Francji w warunkach, określonych zarządzeniem Nr 45 322 z dnia 3 marca 1945[13]

Październik[edytuj | edytuj kod]

 • po raz pierwszy w Polsce w OSL w Dęblinie wykonano podwójny skok ze spadochronem z samolotu LWD „Szpak 4”, a wyczynu tego dokonali por. B. Krugły i chor. J. Lis[1]

15 października

22 października

 • wydano dekret o powołaniu Akademii Sztabu Generalnego WP[4]

26 października

 • w Technicznej Oficerskiej Szkole Lotnictwa odbyła się promocja oficerów połączona z wręczeniem sztandaru dla szkoły ufundowanego przez organizacje młodzieżowe ZMW, OM, „Tur” i „Wici” województwa warszawskiego; promocji dokonał wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Marian Spychalski[1][14]

28 października

 • weszło w życie, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1947, rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 1947 wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustanowieniu dodatku reprezentacyjnego dla niektórych wojskowych[15]
szef Sztabu Generalnego WP otrzymywał dodatek reprezentacyjny w wysokości 20 tys. zł miesięcznie (grupa I), natomiast dowódca pułku w wysokości 4 tys. zł (grupa VI)

31 października

 • w czasie pełnienia obowiązków służbowych zginął śmiercią lotnika radziecki oficer, podpułkownik pilot Borys Bortkiewicz, współorganizator i zastępca komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej Wojska Polskiego w Dęblinie[1]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

3 listopada

 • Polska Misja Wojskowa w Berlinie wydała notę do Sojuszniczej Rady Kontroli w sprawie ukrócenia akcji rewizjonistycznych przeciwko Polsce w Niemczech Zachodnich[9]

29 listopada

 • minister obrony narodowej wydał rozkaz nr 0271 w sprawie podziału sił zbrojnych PRL na trzy zasadnicze i odrębne rodzaje: Wojska Lądowe, Wojska Lotnicze i Marynarkę Wojenną[9]
 • powołano Dowództwo Wojsk Lądowych[4]

2930 listopada

 • obradował w Warszawie II Krajowy Zjazd Związku Dąbrowszczaków[9]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

 • trałowce Marynarki Wojennej do końca roku oczyściły z min Zatokę Pucką[9]
 • wydano i wprowadzono przepisy o gospodarce mundurowej w czasie pokoju

12 grudnia

 • Marszałek Polski Michał Żymierski uroczyście otworzył Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie, w uroczystości uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut[9]
 • kolejna reorganizacja MON
 • przeprowadzono reorganizację SG WP i dowództw OW[4]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 1947 roku w sprawie organizacji nauczania analfabetów i półanalfabetów odbywających służbę wojskową prawdopodobnie został wydany dwa lata później, w wykonaniu ustawy z 7 kwietnia 1949 roku o likwidacji analfabetyzmu, która weszła w życie 29 kwietnia 1949 roku → Kalendarium Wojska Polskiego 1949.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 18–24.
 2. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 189.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 255–259.
 4. a b c d e f g h i Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 332.
 5. a b c d e f Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 190.
 6. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 22.
 7. Kurkiewicz, Tatomir i Żurawski 1974 ↓, s. 308–310.
 8. Dz.U. z 1947 r. nr 63, poz. 365.
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 260–263.
 10. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 23.
 11. W 1950 r. Liga Lotnicza weszła w skład Ligi Przyjaciół Żołnierza.
 12. Dz.U. z 1947 r. nr 73, poz. 460.
 13. Dz.U. z 1947 r. nr 73, poz. 459.
 14. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 191.
 15. Dz.U. z 1947 r. nr 65, poz. 397.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 332. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.
 • Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.
 • Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka, Kalendarium polskie 1944 - 1984, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987, ISBN 83-203-2362-2.