1950 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1950 – wydarzenia w Wojsku Polskim w 1950 roku.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • połączono funkcje I wiceministra obrony narodowej i szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego[1]

12 stycznia

12 stycznia

 • rozpoczął się w WP ruch przodownictwa w wyszkoleniu; w latach 1950-1954 dowództwa poszczególnych okręgów wojskowych oraz dowództwa rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk i służb organizowały Zloty Przodowników Wyszkolenia[1]Przodownik pracy

2429 stycznia

 • w Zakopanem odbyły się II Zimowe Zawody Sportowe Wojsk Lotniczych, a w punktacji ogólnej pierwsze miejsce zajął zespół Technicznej Szkoły Lotniczej[3]Sporty zimowe

Luty[edytuj | edytuj kod]

4 lutego

 • otwarto wystawę racjonalizatorów Wojsk Lotniczych, na której eksponowano między innymi prace wykonane przez podchorążych Technicznej Szkoły Lotniczej[1]

20 lutego

 • minister obrony narodowej, marszałek Polski Konstanty Rokossowski, brał udział w otwarciu wystawy prac racjonalizatorskich w Technicznej Szkole Lotniczej[4]

27 lutego

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 011/Org. w sprawie przeformowania Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej w Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej[5].

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1 marca

21 marca

 • na stanowisko dowódcy Obrony Przeciwlotniczej został wyznaczony sowiecki generał major artylerii Nikołaj Trawin

29 marca

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkazy:
Nr 020/Org. w sprawie rozformowania 1 Okręgowego Batalionu Łączności w Legionowie i sformowania na jego bazie Batalionu Obserwacyjno-Meldunkowego OPL i Węzła Łączności Dowództwa Okręgu Wojskowego Nr I[6]
Nr 021/Org. w sprawie przeniesienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z etatu Nr 1/194 na etat Nr 1/232; nowy etat wprowadził podział Sztabu Generalnego WP na trzy piony: operacyjny, organizacyjno-mobilizacyjny oraz planowania i uzbrojenia[7]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

1 kwietnia

28 kwietnia

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkazy:
Nr 037/Org. w sprawie sformowania 5 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL
Nr 040/Org. w sprawie przeformowania Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego w Główny Zarząd Polityczny WP[1]

Maj[edytuj | edytuj kod]

1 maja

 • w Warszawie odbyła się defilada wojskowa, w której uczestniczyły kolumny wszystkich rodzajów wojsk oraz szkół oficerskich[1]

4 maja

10 maja

 • Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wybrało ministra obrony narodowej, marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego na członka Biura Politycznego[1]

11 maja

 • rozpoczęto letni okres szkolenia[2]

28 maja

 • weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 1950 o powszechnym obowiązku wojskowym:
w skład Sił Zbrojnych wchodziły: wojska lądowe, wojska lotnicze, marynarka wojenna, wojska obrony przeciwlotniczej oraz wojska wewnętrzne (ochrony pogranicza i bezpieczeństwa wewnętrznego)
zasadnicza służba wojskowa mogła być odbywana jako: kadrowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa albo zastępcza służba wojskowa
czas trwania kadrowej służby wojskowej wynosił: w wojskach lądowych i w wojskach obrony przeciwlotniczej - 2 lata, w wojskach lotniczych i w oddziałach lotniczych innych rodzajów wojsk, a także w marynarce wojennej - 3 lata, w wojskach wewnętrznych - 27 miesięcy
terytorialna służba wojskowa była odbywana okresowo w ciągu 4 lat (w pierwszym roku służby 4 miesiące, a w następnych trzech latach - po dwa miesiące)
czas trwania zastępczej służby wojskowej wynosił 2 lata[9]
utraciła moc ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 o powszechnym obowiązku wojskowym[10]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

3 czerwca

29 czerwca

 • w Moskwie zawarto umowę z ZSRR na dostawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego w latach 1951-1957[2]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

 • z ZSRR do Polski trafiły pierwsze trzy odrzutowe samoloty myśliwskie MiG-17[13]
 • ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Wojsko Ludowe”, który powstał na bazie czasopism: „Praca polityczna w wojsku” i „Nasza Myśl”[1]

7 lipca

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 066/Org. w sprawie przeformowania Biura Historycznego przy Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym Wojska Polskiego w Oddział XI Studiów i Doświadczeń Wojennych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego[1]Wojskowy Instytut Historyczny

22 lipca

2223 lipca

27 lipca

 • weszło w życie zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1950 w sprawie udzielania zezwoleń na wyjazd za granicę żołnierzom w czynnej służbie, w stanie nieczynnym i stanu spoczynku[14]
 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 079/Org. w sprawie sformowania Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Lotniczej Stacji Badawczej
 • Minister Obrony Narodowej rozkazem Nr 342/MON wprowadził do użytku "Statut Koleżeńskich Kas Oszczędnościowo-Pożyczkowych"[1]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

20 sierpnia

 • na lotnisku Okęcie miały miejsce centralne obchody Święta Lotnictwa w trakcie, których odbyła się parada lotnictwa wojskowego i sportowego, zrzut spadochroniarzy, a także pokaz w locie pierwszego w Polsce samolotu odrzutowego MiG-17; pilotem samolotu był radziecki oficer, podpułkownik Wasyl Gaszyn[15][1]

26 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

7 września

 • na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej powołano radzieckiego kontradmirała Wiktora Czerokowa[1]

12 września

16 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

1 października

 • weszła w życie ustawa z dnia 27 czerwca 1950 Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny[17]; na podstawie tej ustawy art. 73 prawa o aktach stanu cywilnego[18] otrzymał brzmienie: „Urzędnikowi stanu cywilnego nie wolno przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński od osoby, pełniącej służbę wojskową, jeżeli nie zostało mu przedstawione zezwolenie na zawarcie małżeństwa, wydane przez właściwą władzę wojskową. Tryb udzielania zezwoleń na zawarcie małżeństwa przez władze wojskowe oraz właściwość tych władz określa Minister Obrony Narodowej”

7 października

 • Minister Obrony Narodowej rozkazem Nr 63/MON ustanowił dzień 12 października Dniem Wojska Polskiego; Dzień Wojska Polskiego był dniem wolnym od zajęć służbowych[1]

12 października

19 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwolnił generał dywizji Piotra Jaroszewicza ze stanowiska wiceministra obrony narodowej i powołał go na stanowisko zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego[1]

1 listopada

1622 listopada

 • kadra i podchorążowie Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie spotkali się z przebywającym w Polsce radzieckim pilotem, bohaterem Związku Radzieckiego, Aleksiejem Mariesjewem[8]

21 listopada

 • w Klubie Oficerskim im. Mieczysława Kalinowskiego w Warszawie odbyła się inauguracja roku szkolnego na pierwszym Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu-Leninizmu w Wojsku Polskim[1]
 • odbył się pierwszy centralny zlot przodowników wyszkolenia wojsk łączności[1]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

5 grudnia

 • Minister Obrony Narodowej zatwierdził „Sześcioletni plan rozwoju wojska na lata 1950-1955”[19]

6 grudnia

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 0130/Org., w którym nakazał dowódcy Marynarki Wojennej:
przeformować Dowództwo MW na nowy etat,
rozformować Dowództwo Floty i Szczecińskiego Obszaru Nadmorskiego,
sformować Dowództwo Obrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy w Gdyni-Oksywiu, Dowództwo Bazy Morskiej MW w Szczecinie, Dowództwo Lotnictwa MW w Gdyni-Babich Dołach oraz cztery komendy odcinków obserwacji i łączności MW w Pucku, Ustce, Kołobrzegu i Świnoujściu[20]

18 grudnia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 287-293.
 2. a b c d e f Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 333.
 3. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 192.
 4. a b c Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 193.
 5. Roman Juszkiewicz. Ostrożnie z najnowszą historią ludowego WP. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1/1981. s. 341. 
 6. 60 lat Wojsk Radiotechnicznych. Zarys historii, oprac. zb. pod red. nauk. Zbigniewa Kuśmierka, Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych, Warszawa, 2011, ​ISBN 978-83-930536-7-4​, s. 22.
 7. Wiesława Hiller, Sztab Generalny WP 1951-1956, Biuletyn Nr 22 Wojskowej Służby Archiwalnej, Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa 1999, s. 1.
 8. a b c Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 40-46.
 9. Dz.U. z 1950 r. nr 6, poz. 46
 10. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220
 11. Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991) : krótki informator historyczny. s. 51, 60 ....
 12. a b Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 48
 13. Pierwsze samoloty odrzutowe w lotnictwie polskim, s. 38.
 14. M.P. z 1950 r. nr 84, poz. 1003
 15. Pierwsze samoloty odrzutowe w lotnictwie polskim, s. 39.
 16. Dz.U. z 1950 r. nr 36, poz. 328
 17. Dz.U. z 1950 r. nr 34, poz. 309
 18. Dz.U. z 1945 r. nr 48, poz. 272
 19. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945-1956. s. 81.
 20. Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1992, s. 201, ISBN 83-11-08202-2, OCLC 69450772.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Sławomir Bartosik, Marek Łaz, Marian Mikołajczyk, Robert Senkowski, Pierwsze samoloty odrzutowe w lotnictwie polskim, część 1, Lotnictwo Wojskowe Magazyn Miłośników Lotnictwa Nr 1 (28), Magnum-X Sp. z o.o. styczeń-luty 2003, ISSN 1505-1196.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991) : krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy : przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. Warszawa: Wydaw. TRIO : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. ISBN 83-88542-53-2.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 48-51. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.