1951 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1951 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1951.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • stan etatowy Wojska Polskiego wynosił 206.956 żołnierzy i 11.966 pracowników kontraktowych, w tym w Marynarce Wojennej - 10.409 oficerów, podoficerów i marynarzy[2]
 • wprowadzono przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego
 • przekształcono Przegląd Morski w pismo wewnętrzne

6 stycznia

 • na lotnisko Babice przybył pierwszy transport kolejowy z zakupionymi w ZSRR samolotami odrzutowymi Jak-23[3]

18 stycznia

19 stycznia

 • weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 1951 o poborze rekruta[4]

20 stycznia

 • generał pułkownik lotnictwa Iwan Turkiel został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu generała broni i wyznaczony na stanowisko dowódcy Wojsk Lotniczych

25 stycznia

 • ukazała się gazeta Wojsk Lotniczych „Skrzydła Wolności”, która w 1957 została przekształcona w tygodnik i zmieniła nazwę na „Wiraże”[5][6][7]

26 stycznia

 • weszła w życie ustawa z dnia 18 stycznia 1951 o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej; w art. 6 ustawy zamieszczono katalog kar wymierzanych żołnierzom w postępowaniu dyscyplinarnym, który obejmował karę: aresztu, służby w oddziale karnym, uprzedzenia o niepełnej przydatności służbowej, odroczenia mianowania na wyższy stopień oficerski, dyscyplinarnego wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, usunięcia z zawodowej służby wojskowej i obniżenia stopnia wojskowego[8]

Luty[edytuj | edytuj kod]

14 lutego

 • w Zakopanem odbyła się I Zimowa Spartakiada Wojska Polskiego. Otwarcia dokonał wiceminister obrony narodowej gen. broni Stanisław Popławski[5]

10 lutego

 • weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1951 w sprawie pomocy lekarskiej dla żołnierzy i ich rodzin. Rozporządzenie określało: osoby uprawnione do pomocy lekarskiej, zakres i warunki pomocy lekarskiej, leczenie w wojskowych zakładach leczniczych, leczenie pozawojskowe, koszty dojazdu, przejazdu lub przewozu chorych, dostarczanie środków leczniczych, materiałów opatrunkowych oraz środków pomocniczych, a także dowody uprawniające do pomocy lekarskiej[9]

12 lutego

 • marszałek Polski Konstanty Rokossowski zatwierdził „Plan przyśpieszonych zamierzeń organizacyjnych na lata 1951-1952”[10]

15 lutego

 • dotychczasowy dowódca Wojsk Lotniczych, generał brygady Aleksander Romeyko został skierowany do dyspozycji szefa Departamentu Kadr Armii Radzieckiej

25 lutego

 • w Warszawie odbył się I Zlot Przodowników Wyszkolenia Wojsk Lotniczych podczas którego dowódca wojsk lotniczych wyróżnił po raz pierwszy tytułami i wręczył specjalistom lotniczym odznaki „Wzorowy mechanik”, „Wzorowy silnikowy” i „Wzorowy strzelec pokładowy”[11]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

14 marca

 • weszła w życie ustawa z dnia 26 lutego 1951 o terenowej obronie przeciwlotniczej[12]

1921 marca

 • w Poznaniu odbyła się Spartakiada Wiosenna Wojska Polskiego[5]

20 marca

30 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

20 kwietnia

 • weszła w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 1951 o służbie wojskowej oficerów i generałów Sił Zbrojnych[16];
zostało ustanowionych osiem korpusów osobowych oficerów: dowódców, politycznych, technicznych, służby intendenckiej, służby zdrowia, służby weterynarii, służby sprawiedliwości i służby administracyjnej,
ustanowiony został stopień generała armii,
na stopień marszałka Polski mianował Prezydent Rzeczypospolitej „za wyjątkowe zasługi dla Sił Zbrojnych Polski Ludowej”,
zniesiony został wymóg otrzymania przez oficera w służbie czynnej zezwolenia właściwego przełożonego na zawarcie związku małżeńskiego,
uchylony został art. 165 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w brzmieniu „żołnierz, który zawiera małżeństwo bez wymaganego zezwolenia władzy wojskowej, podlega karze aresztu lub skierowaniu do oddziału karnego”[17]
uchylony został art. 73 prawa o aktach stanu cywilnego[18]
w stosunku do oficerów w służbie bezpieczeństwa publicznego z wyjątkiem oficerów wojsk wewnętrznych przepisy ustawy obowiązywały od dnia 21 lipca 1951

30 kwietnia

 • na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej powołano Komisję Wojskowo-Historyczną[a]

Maj[edytuj | edytuj kod]

1 maja

 • w Radomiu powstała Oficerska Szkoła Lotnicza nr 5[6][11]

4 maja

 • rozkaz nr 38 wprowadzający do użytku „Tabele należności mundurowych wojska w czasie pokoju”[5][6]

12 maja

 • weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 1951 o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych[19]

17 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

7 czerwca

 • wprowadzono "Regulamin Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych" cz. I — wóz bojowy, pluton, kompania[21]

16 czerwca

 • ukazał się rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 31 w sprawie subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Zbrojnych[5]
 • ukazało się zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 30 w sprawie wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień dotyczących obrony państwa[5]
 • wprowadzono „Regulaminu służby na okrętach RP” cz. I i II[21]

18 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

ORP "Zetempowiec"

5 lipca

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 39 wprowadził do użytku w wojsku Instrukcję wojskową terenowej obrony przeciwlotniczej[23]

10 lipca

12 lipca

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 061/Org. w sprawie przemianowania Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej na Dowództwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju[24][25]
 • podporucznik Józef Zapędzki, późniejszy dwukrotny mistrz olimpijski w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego, rozpoczął pełnić zawodową służbę wojskową w 73 pułku zmechanizowanym w Gubinie[20]

19 lipca

22 lipca

 • w Warszawie, w czasie defilady lotniczej, po raz pierwszy publicznie zaprezentowano samoloty odrzutowe Jak-23[26]

24 lipca

 • weszły w życie dekrety Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 o nazwie Akademii Wojskowo-Politycznej i o nazwie Wojskowej Akademii Technicznej na mocy, których uczelnie otrzymały nazwy „Akademia Wojskowo-Polityczna imienia Feliksa Dzierżyńskiego” i „Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego”[27][28]

31 lipca

31 lipca

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

17 sierpnia

 • rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 41 wprowadzono odznaki dla wyróżniających się podoficerów i szeregowych WP[21]. Rozkaz wprowadził następujące odznaki: „Wzorowy Cekaemista”, „Wzorowy Moździerzysta”, „Wzorowy Zwiadowca”, „Wzorowy Artylerzysta”, „Wzorowy Łącznościowiec”, „Wzorowy Saper”, „Wzorowy Pontonier”, „Wzorowy Czołgista”, „Wzorowy Silnikowy”, „Wzorowy Mechanik”, „Wzorowy Mechanik Silnikowy”, „Wzorowy Strzelec Pokładowy”, „Wzorowy Marynarz”, „Wzorowy Kucharz”, „Wzorowy Piekarz”, „Wzorowy Kierowca”, „Wzorowy Sanitariusz”[b][23][6]

13 sierpnia

generałowie Stefan Mossor, Franciszek Herman, Jerzy Kirchmayer i Stanisław Tatar na karę dożywotniego więzienia
pułkownicy Marian Jurecki, Stanisław Nowicki i Marian Utnik na karę 15 lat pozbawienia wolności,
major Władysław Roman i komandor podporucznik Szczepan Wacek na karę 12 lat pozbawienia wolności

23 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

1 września

6 września

 • wydano dekret o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla kadry i ich rodzin[21]

Październik[edytuj | edytuj kod]

1 października

27 października

przepisy dekretu nakładające obowiązek posiadania dowodu osobistego przez każdego obywatela polskiego zamieszkałego w kraju nie miały zastosowania do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej; jedynym dokumentem tożsamości żołnierza w czynnej służbie wojskowej była legitymacja lub zaświadczenie wydane przez władze wojskowe
dowody osobiste i tymczasowe zaświadczenia tożsamości podlegały złożeniu u właściwych władz w przypadkach: powołania do czynnej służby wojskowej - na czas jej trwania oraz wyjazdu za granicę - na czas pobytu za granicą
oficerowie w służbie czynnej otrzymali dowody osobiste po dniu 22 kwietnia 1959, kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 30 stycznia 1959 o powszechnym obowiązku wojskowym[31]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

1 listopada

 • rozformowano szkolne kompanie oficerów rezerwy (SKOR)[21]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

 • Prezydium Rządu podjęło uchwałę nr 811 w sprawie utworzenia wojskowych komend wojewódzkich[23]

5 grudnia

 • zainaugurowano rok akademicki w Akademii Wojskowo-Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego. W uroczystości m.in. udział wzięli: Prezydent Rzeczypospolitej Polski Bolesław Bierut, minister obrony narodowej marszałek Polski Konstanty Rokossowski oraz członkowie Rady Państwa, członkowie Biura Politycznego KC PZPR, członkowie Rządu, przedstawiciele władz naczelnych stronnictw politycznych, generalicja, rektorzy wyższych[23]

11 grudnia

17 grudnia

 • zarządzeniem Nr 76/MON powołano wojskowe komendy wojewódzkie (WKW): Warszawa, Lublin, Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Kraków, Rzeszów[23]

18 grudnia

31 grudnia

 • szef Sztabu Generalnego WP wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia i utrzymania zapasów nienaruszalnych w siłach zbrojnych[21]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Komisja Wojskowo-Historyczna istniała do 18 grudnia 1955 roku
 2. Rozkaz obowiązywał do października 1958 roku

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Pierwsze samoloty odrzutowe w lotnictwie polskim, s. 39.
 2. Czesław Ciesielski: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. s. 259.
 3. a b c Pierwsze samoloty odrzutowe w lotnictwie polskim, s. 40.
 4. Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 27
 5. a b c d e f Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 293-296.
 6. a b c d e Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 46-49.
 7. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 193.
 8. Dz.U. z 1951 r. nr 6, poz. 55
 9. Dz.U. z 1951 r. nr 8, poz. 62
 10. Paweł Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945-1956, Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2003, s. 81, ISBN 83-88542-53-2, OCLC 830528040.
 11. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 194.
 12. Dz.U. z 1951 r. nr 14, poz. 109
 13. Dz.U. z 1951 r. nr 17, poz. 134
 14. Dz.U. z 1951 r. nr 17, poz. 135
 15. Dz.U. z 1951 r. nr 17, poz. 136
 16. Dz.U. z 1951 r. nr 22, poz. 172
 17. Dz.U. z 1944 r. nr 6, poz. 27
 18. Dz.U. z 1945 r. nr 48, poz. 272
 19. Dz.U. z 1951 r. nr 26, poz. 194
 20. a b Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 52
 21. a b c d e f Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 334.
 22. Dz.U. z 1951 r. nr 33, poz. 256
 23. a b c d e f g h i j Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 296-299.
 24. Tadeusz Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1962, Agencja Wydawnicza ULMAK, Pruszków 2002, ​ISBN 83-87226-29-7​, s. 116.
 25. Roman Juszkiewicz. Ostrożnie z najnowszą historią ludowego WP. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1, s. 341, 1981. 
 26. Pierwsze samoloty odrzutowe w lotnictwie polskim, s. 41.
 27. Dz.U. z 1951 r. nr 39, poz. 295
 28. Dz.U. z 1951 r. nr 39, poz. 296
 29. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 32.
 30. Dz.U. z 1951 r. nr 55, poz. 382
 31. Dz.U. z 1959 r. nr 14, poz. 75
 32. Kurkiewicz, Tatomir i Żurawski 1974 ↓, s. 320.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1951.
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 334. ISBN 83-11-08755-5.
 • Sławomir Bartosik, Marek Łaz, Marian Mikołajczyk, Robert Senkowski, Pierwsze samoloty odrzutowe w lotnictwie polskim, część 1, Lotnictwo Wojskowe Magazyn Miłośników Lotnictwa Nr 1 (28), Magnum-X Sp. z o.o. styczeń-luty 2003, ISSN 1505-1196.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 51-52. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Ciesielski, Walter Pater, Przybylski Jerzy: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1992. ISBN 83-1-082202-2.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.
 • Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.