1952 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1952 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1952.

1952[edytuj | edytuj kod]

 • wojska inżynieryjne rozminowały i przekazały do użytku 1925 ha ziemi ornej, 701 ha łąk i 2044 ha lasów, unieszkodliwiając 24 843 sztuk min, 488 577 sztuk amunicji dużych i średnich kalibrów oraz 665 126 sztuk amunicji małych kalibrów[1]
 • do uzbrojenia Wojska Polskiego wprowadzono karabinek AK w wersji z kolbą stałą.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

16 stycznia

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 2 zatwierdził i wprowadził do użytku świadectwa ukończenia szkół wojskowych, odznakę pamiątkową dla absolwentów szkół oficerskich[1]
 • wprowadzono dyrektywę nr 01 szefa GZP WP, która ustalała główne zasady działalności partyjno-politycznej w wojsku

21 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

2 lutego

 • uchwałą Rady Ministrów przedłużono czas trwania zasadniczej służby wojskowej[3]

1013 lutego

 • w Zakopanem odbyła się Zimowa Spartakiada Wojska Polskiego[1]

27 lutego

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 7 w sprawie przedłużenia, do 31 października 1952, czasu trwania zasadniczej służby wojskowej szeregowcom i podoficerom, którym okres dwuletniej kadrowej i zastępczej służby wojskowej kończył się w lutym i czerwcu 1952. Przedłużenie służby było następstwem trwającej „zimnej wojny” i wojny w Korei[1].

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1 marca

 • podjęto uchwałę w sprawie organizacji przysposobienia wojskowego młodzieży[3]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

2 kwietnia

 • rozkaz ministra obrony narodowej o utworzeniu Centralnego Naukowo-Badawczego Poligonu Artyleryjskiego. Centralny Naukowo-Badawczy Poligon Artyleryjski w 1961 roku przekształcił się w Centrum Badań Uzbrojenia, a w 1965 roku w Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia[1]

8 kwietnia

 • wydano rozkaz MON w sprawie akcji osiedleńczej żołnierzy 2. i 3. roku służby[3]

29 kwietnia

 • weszła w życie ustawa z dnia 28 marca 1952 o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych; podoficerowie, pełniący w chwili wejścia w życie ustawy wojskową służbę nadterminową lub zawodową, stali się z mocy prawa podoficerami nadterminowymi[4]

Maj[edytuj | edytuj kod]

1 maja-1 grudnia

8 maja

Nr 54/MON w sprawie utworzenia Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej[1][5]
Nr 55/MON w sprawie utworzenia Domu Wojska Polskiego[1]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

26 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Rady Ministrów podjęło uchwałę przyznającą dodatkowe uprawnienia żołnierzom, którzy po zwolnieniu z wojska osiedlą się na terenach województw: koszalińskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego, olsztyńskiego, wrocławskiego, opolskiego, gdańskiego oraz w niektórych powiatach województwa rzeszowskiego i lubelskiego[1]

15-19 lipca

 • przed Najwyższym Sądem Wojskowym w Warszawie odbył się proces tzw. „grupy kierownictwa konspiracji Marynarki Wojennej” → „Spisek komandorów
w charakterze oskarżonych występowało siedmiu oficerów Marynarki Wojennej: komandor Stanisław Mieszkowski, komandor Jerzy Staniewicz, komandor Marian Wojcieszek, komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski, komandor porucznik Robert Kasperski, komandor porucznik Wacław Krzywiec i komandor porucznik pilot Kazimierz Kraszewski[6]

18 lipca

20 lipca

22 lipca

31 lipca

komandorów: Mieszkowskiego, Staniewicza, Wojcieszka, Przybyszewskiego i Kasperskiego na karę śmierci,
komandorów Krzywca i Kraszewskiego na karę dożywotniego więzienia

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

7 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

posłem do Sejmu PRL wybrany został ppłk pil. Edward Chromy[5]

17 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

1 października

 • Minister Obrony Narodowej marszałek Polski Konstanty Rokossowski „zatwierdził i wprowadził do użytku w Wojskach Lądowych, Wojskach Lotniczych, Wojskach Obrony Przeciwlotniczej, w Marynarce Wojennej i w Piechocie morskiej «Przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych w czasie pokoju»”, sygn. Mund.-Tab. 3/52[10][1][5]Mundur ludowego Wojska Polskiego

Listopad[edytuj | edytuj kod]

19 listopada

 • Prezydent RP Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski wobec komandorów Mariana Wojcieszka i Roberta Kasperskiego, którym orzeczoną karę śmierci zamieniono na karę dożywotniego więzienia

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

8 grudnia

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 72/MON w sprawie wprowadzenia kordzika, jako służbowej broni bocznej oficerów Marynarki Wojennej[1]

12 grudnia

16 grudnia

23 grudnia

 • wszedł w życie dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1952 o akademiach wojskowych; dekret określał zadania i organizację wewnętrzną akademii wojskowej, w tym podział akademii na wzór radziecki, na fakultety i kursy; ponadto dekret normował zasady przyjęcia na studia oraz prawa i obowiązki słuchaczy, a także określał prawa nadawania stopni naukowych; dekret wprowadził dwa stopnie naukowe: niższy — stopień kandydata nauk i wyższy — stopień doktora nauk[12]
 • Minister Obrony Narodowej wprowadził klasy kwalifikacyjne dla pilotów i nawigatorów – klasy 1, klasy 2 i klasy 3, a każda z klas uprawniała do dodatku w wysokości 20%, 15% i 10%[5][7]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 299-304.
 2. Dziennik Ustaw RP Nr 3, Londyn 1 grudnia 1952, s. 27.
 3. a b c d Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 334-335.
 4. Dz.U. z 1952 r. nr 20, poz. 129
 5. a b c d Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 49-53.
 6. Jerzy Poksiński, „TUN” Tatar-Utnik-Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949-1956, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992, ​ISBN 83-11-07980-3​, s. 157-163.
 7. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 195.
 8. Dz.U. z 1952 r. nr 33, poz. 232
 9. 28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Słupsku-Rędzikowie
 10. Rozkaz Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 1952 roku. Jednocześnie utraciły moc obowiązującą „Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego” wraz z rozkazem wprowadzającym ogłoszonym w Dzienniku Rozkazów MON z 1949 roku Nr 4, poz. 30.
 11. Dz.U. z 1952 r. nr 46, poz. 310
 12. Dz.U. z 1952 r. nr 49, poz. 324

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 334-335. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Józef Zieliński [red.]: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010: rozwój, organizacja, katastrofy lotnicze. Warszawa: Bellona SA; Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT", 2011. ISBN 978-83-1112-14-09.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.