1953 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1953 – wydarzenia w Wojsku Polskim w 1953 roku

Stan liczebny Wojska Polskiego wynosił 360.000 żołnierzy[1]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

2 stycznia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie dotyczące amnestii dla pracowników cywilnych administracji wojskowej winnych naruszenia „socjalistycznej dyscypliny pracy”[2]

3 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

AbsolwentkaASG.jpg

25 lutego

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 12 w sprawie wprowadzenia odznaki absolwenta akademii wojskowej[2]

27 lutego

 • weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1953 w sprawie przesyłania zawiadomień o orzeczeniach w sprawach karnych i karno-administracyjnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu[3]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

14 marca

 • weszła w życie uchwała nr 152 Prezydium Rządu z dnia 25 lutego 1953 w sprawie warunków i trybu nadawania przez akademie wojskowe dyplomów i tytułów, na podstawie której Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego została uprawniona do nadawania słuchaczom tytułu „wojskowego inżyniera magistra”, a w okresie przejściowym słuchaczom, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, tytułu „wojskowego inżyniera”[4]

25 marca

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 37/MON w sprawie powołania wojskowych komend wojewódzkich i zasięgu ich działania; zarządzenie dostosowywało liczbę wojskowych komend wojewódzkich do ówczesnego podziału administracyjnego Polski[5]Okręg wojskowy

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

1 kwietnia

PRL Ensign Border Defence Army v2.svg

24 kwietnia

29 kwietnia

 • weszła w życie uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1953 w sprawie warunków i trybu nadawania stopnia naukowego kandydata nauk w akademiach wojskowych, na podstawie której Rady Naukowe Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Wojskowo-Politycznej zostały uprawnione do nadawania stopnia naukowego kandydata nauk wojskowych, natomiast Rada Naukowa Wojskowej Akademii Technicznej - kandydata nauk technicznych i nauk wojskowych[7]Kandydat nauk

30 kwietnia

 • Rozkazem Nr 34 Ministra Obrony Narodowej zmieniono format odznak „Wzorowy Żołnierz” i żołnierzy specjalistów (41x28 mm w miejsce dotychczasowych odznak o wymiarach 55x38 mm)[8]

Maj[edytuj | edytuj kod]

10 maja

 • odbyła się Krajowa Konferencja Zarządów Głównych Ligi Przyjaciół Żołnierza, Ligi Lotniczej i Ligi Morskiej, na której powzięto uchwałę o zjednoczeniu tych trzech organizacji w jedną o nazwie Liga Przyjaciół Żołnierza[2]
 • generał brygady Józef Turski został wybrany prezesem Ligi Przyjaciół Żołnierza, a pułkownik pilot Michał Jakubik sekretarzem Zarządu Głównego[9]

14 maja

23 maja

 • wszedł w życie dekret z dnia 13 maja 1953 o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego[10]
 • wszedł w życie dekret z dnia 13 maja 1953 o zmianie niektórych przepisów kodeksu wojskowego postępowania karnego[11]

30 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

3 czerwca

17 czerwca

 • rozkazem nr 018/org. ministra obrony narodowej powołany został do życia Instytut Naukowo–Badawczy Wojsk Lotniczych, a pierwszym komendantem mianowano mjr mgr inż. Borysa Małczaniuka[12]

28 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

7 lipca

10 lipca

 • weszło w życie zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 1953 w sprawie utworzenia przy akademiach wojskowych komisji kwalifikacyjnych dla pomocniczych pracowników nauki[15]

21 lipca

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 049/Org. w sprawie przemianowania kwatermistrzostwa na „tyły”; zmiany wprowadzono na wszystkich szczeblach organizacyjnych, począwszy od Głównego Kwatermistrzostwa WP, które przemianowano na Główny Zarząd Tyłów WP[16]

23 lipca

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 74 w sprawie organizacji aspirantury naukowej w akademiach wojskowych[2]

27 lipca

31 lipca

 • weszło w życie zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1953 o przeprowadzeniu poboru w 1953 roku[17]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

2 sierpnia

 • pełniący obowiązki szefa Sztabu Generalnego WP generał dywizji Borys Pigarewicz powiadomił dowódcę Marynarki Wojennej kontradmirała Aleksandra Winogradowa, że Minister Obrony Narodowej nie wyraził zgody na realizację przedstawionego 2 lutego 1953 planu rozwoju Marynarki Wojennej[18]

20 sierpnia

 • weszło w życie zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 31 lipca 1953 w sprawie sposobu używania bandery oraz znaków rozpoznawczych przez jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza[19]

25 sierpnia

 • weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 1953 w sprawie odbywania zebrań kontrolnych przez oficerów rezerwy; celem zebrań kontrolnych było sprawdzenie ewidencji oraz poziomu wyszkolenia wojskowego oficerów rezerwy; ilość zebrań w ciągu roku nie mogła przekraczać 6, a czas trwania jednego zebrania kontrolnego - 12 godzin[20]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

16 września

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 58 w sprawie wprowadzenia ubioru galowego podoficerów nadterminowych i oficerów zawodowych wojsk lądowych, wojsk lotniczych, wojsk obrony przeciwlotniczej i piechoty morskiej[2]

28 września

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 061/Org., w którym nakazał dowódcy Wojsk Lotniczych rozformować, w terminie do 1 grudnia 1953, Dowództwo 4 Korpusu Lotnictwa Szturmowego

Październik[edytuj | edytuj kod]

 • po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego oficerowie wojsk lotniczych–słuchacze pierwszego roku stacjonarnego rozpoczęli naukę na nowo utworzonym Fakultecie Lotniczym Akademii Sztabu Generalnego WP[21]

12 października

15 października

16 października

 • na Dworcu Głównym w Warszawie dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, generał dywizji Jan Rotkiewicz powitał delegację oficerów radzieckiej Marynarki Wojennej na czele z kapitanem I rangi Dymitrem K. Jaroszewiczem[24]; Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki wydał przyjęcie na cześć radzieckiej delegacji

17 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

1 listopada

3 listopada

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 00066/Org. w sprawie reorganizacji okręgów wojskowych, na podstawie którego:
rozformowano Dowództwo Okręgu Wojskowego Nr V w Krakowie
wprowadzono nowy podział terytorialny pozostałych trzech okręgów wojskowych
do dnia 1 grudnia 1953 przekazano jednostki OW-V do OW-I i OW-IV oraz z OW-I do OW-II
z dniem 1 stycznia 1954 przemianowano Dowództwa Okręgów Wojskowych Nr I, II i IV[26]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

24 grudnia

 • zarządzenie nr 101 ministra obrony narodowej wprowadził w podległych sobie instytucjach zasady nadawania odznak: „Przodownik Pracy”, „Zasłużony Przodownik Pracy” i „Racjonalizator Produkcji” oraz dyplomu „Zasłużony Przodownik Pracy”[2]
 • w Monitorze Polskim opublikowana została lista osób wyróżnionych w 1953 przez Ministerstwo Obrony Narodowej odznaką „Przodownik Pracy”[27]
 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 105/MON w sprawie zasięgu terytorialnego wojskowych komend rejonowych; zarządzenie dostosowywało zasięg terytorialny wojskowych komend rejonowych do nowego podziału terytorialnego okręgów wojskowych; zmiany obowiązywały od dnia 1 stycznia 1954[28]

28 grudnia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. s. 335.
 2. a b c d e f g h i j Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 304-307.
 3. Dz.U. z 1953 r. nr 12, poz. 46
 4. Dz.U. z 1953 r. nr 24, poz. 285
 5. Paweł Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy (...), s. 106.
 6. Dz.U. z 1953 r. nr 23, poz. 94
 7. M.P. z 1953 r. nr 37, poz. 464
 8. Mieczysław Wełna, Odznaki i oznaki Ludowego Wojska Polskiego. Katalog, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1989, ISBN 83-04-02954-5, s. 44-46.
 9. a b Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 53-60.
 10. Dz.U. z 1953 r. nr 27, poz. 104
 11. Dz.U. z 1953 r. nr 27, poz. 105
 12. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 195.
 13. Tomasz Honkisz. Kronika. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1/1989. s. 218-237. 
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 55
 15. M.P. z 1953 r. nr 64, poz. 779
 16. Paweł Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy (...), s. 97.
 17. M.P. z 1953 r. nr 71, poz. 861
 18. Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1992, s. 205, ISBN 83-11-08202-2, OCLC 69450772.
 19. M.P. z 1953 r. nr 75, poz. 901
 20. Dz.U. z 1953 r. nr 39, poz. 172
 21. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 196.
 22. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie.... s. 226.Sprawdź autora:1.
 23. Dziennik Bałtycki Nr 247 z 16 października 1953 r., s. 1.
 24. Dziennik Bałtycki Nr 248 z 17 października 1953 r., s. 1.
 25. Dziennik Bałtycki Nr 248 z 18 października 1953 r., s. 1.
 26. Paweł Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy (...), s. 85-86, 106.
 27. M.P. z 1953 r. nr 114, poz. 1492
 28. Paweł Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy (...), s. 107.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1953.
 • Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1953.
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 335. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 55-56. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1965. T.5 od 1939 do 1965 roku. Warszawa: 1965.Sprawdź autora:1.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Paweł Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945-1956, Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2003, ISBN 83-88542-53-2, OCLC 830528040.
 • Józef Zieliński [red.]: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010: rozwój, organizacja, katastrofy lotnicze. Warszawa: Bellona SA; Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „SWAT”, 2011. ISBN 978-83-1112-14-09.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.