1955 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1955 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1955.

1955[edytuj | edytuj kod]

 • wojska inżynieryjno-saperskie unieszkodliwiły 11 tys. min i ponad 3 min. różnych niewybuchów, przekazując równocześnie do użytku 1400 ha oczyszczonej ziemi ornej oraz 10 tys. ha łąk.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

14 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

18 lutego

26 lutego

 • uchwała nr 170/55 Prezydium Rządu w sprawie akcji osiedleńczej w 1955 roku. W wykonaniu uchwały minister obrony narodowej wydał zarządzenie Nr 40/MON, w którym i określił sposób przeprowadzenia akcji w wojsku[5]

28 lutego

 • weszła w życie uchwała Prezydium Rządu w sprawie przyznania tytułu technika absolwentom oficerskich szkół wojskowych o kierunku technicznym o dwuletnim i dłuższym okresie szkolenia[6]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

23 marca

 • w sali Teatru Domu Wojska Polskiego w Warszawie toczyły się obrady pierwszego ogólnopolskiego zlotu żon oficerów i podoficerów nadterminowych – aktywistek pracy społecznej w wojsku[5]

3 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

3 kwietnia

4 kwietnia

13 kwietnia

 • rozkazem nr 8 ministra obrony narodowej Oficerska Szkoła Lotnicza nr 4 otrzymała nazwę Oficerska Szkoła Lotnicza im. Janka Krasickiego. Uchwałą Rady Państwa szkoła została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy[5]
 • rozkazem nr 9 ministra obrony narodowej Techniczna Oficerska Szkoła Wojsk Lotniczych otrzymała imię generała Walerego Wróblewskiego. Uchwałą Rady Państwa szkoła została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy[5][7]

Maj[edytuj | edytuj kod]

 • Od października 1946 roku wpłynęło na fundusz budowy Domu Wojska Polskiego z tytułu składek zadeklarowanych przez oficerów i podoficerów Wojska Polskiego 28 110 701 zł oraz suma 97 350 zł z wylosowanych obligacji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Na skutek zmiany lokalizacji i samej koncepcji budowy Domu Wojska Polskiego część tej kwoty została faktycznie zużytkowana na odbudowę Warszawy[5]

10 maja

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 25/MON w sprawie zasięgu terytorialnego wojskowych komend rejonowych, który został dostosowany do zmian jakie zaszły jesienią 1954 w podziale administracyjnym kraju[8]

12 maja

14 maja

 • w Warszawie został podpisany Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką; art 5 brzmiał „Układające się strony porozumiały się w sprawie utworzenia Zjednoczonego Dowództwa tych swoich sił zbrojnych, które zostaną wydzielone, zgodnie z porozumieniem między Układającymi się Stronami, do dyspozycji tego Dowództwa, działającego na podstawie wspólnie ustalonych zasad (...)”[10][11][2][12]Układ Warszawski

27 maja

 • podniesiono bandery na okrętach wydzierżawionych od ZSRR:
dwóch małych okrętach podwodnych projektu 96: ORP „Kujawiak” i ORP „Kurp”
czterech dużych ścigaczach okrętów podwodnych projektu 122bis: OORP „Czujny”, „Nieugięty”, „Zawzięty” i „Zwrotny”[13]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

4 czerwca

11 czerwca

 • Uchwała nr 439/55 Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 439/55 w sprawie przekształcenia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej na prawach akademii wojskowej[5]Akademia Marynarki Wojennej

26 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

1 lipca

14 lipca

 • w Gdyni przebywał z wizytą krążownik brytyjskiej marynarki wojennej HMS „Glasgow”, jako pierwszy zachodni okręt po wojnie[5]

3 lipca

2325 lipca

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

11 sierpnia

 • wszedł w życie dekret z dnia 13 lipca 1955 o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 o powszechnym obowiązku wojskowym, na podstawie którego czas trwania zasadniczej służby wojskowej w wojskach obrony przeciwlotniczej został wydłużony z dwóch do trzech lat[15]; w wykonaniu ustawy Minister Obrony Narodowej w dniu 29 sierpnia 1955 wydał zarządzenie Nr 51/MON[2]

23 sierpnia

29 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

3 września

 • Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zmniejszenia stanu liczebnego WP o 48 480 stanowisk etatowych; faktycznie stany osobowe zostały zmniejszone o 30 104 żołnierzy[16][13]
ORP „Żbik” obok żaglowca „Lwów”

8 września

9 września

15 września

19 września

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkazy w sprawie reorganizacji (przeformowania), w terminie do 20 grudnia 1955:
rozkaz Nr 0055/Org. w sprawie reorganizacji: 18 i 21 Dywizji Piechoty
rozkaz Nr 0057/Org. w sprawie reorganizacji 15 Dywizji Zmechanizowanej i przeformowania 1 Dywizji Piechoty w 1 Dywizję Zmechanizowaną
rozkaz Nr 0058/Org. w sprawie przeformowania: 10, 16, 19 i 20 Dywizji Zmechanizowanej w 10, 16, 19 i 20 Dywizję Pancerną

21 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

10 października

 • weszła w życie, z mocą od dnia 3 września 1955, uchwała nr 782 Prezydium Rządu z dnia 1 października 1955 w sprawie zatrudnienia oficerów zawodowych zwolnionych ze służby wojskowej i ich materialnego zaopatrzenia; uchwała została podjęta „w związku ze zmniejszeniem liczebności Sił Zbrojnych PRL i zwalnianiem oficerów zawodowych z szeregów Wojska Polskiego”, a jej celem było „zapewnienie zwalnianym ze służby oficerom uzyskania odpowiedniej pracy i włączenia ich do realizaji zadań gospodarczych”; Prezydium Rządu zobowiązało prezydia wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych do „zapewnienia zwolnionym ze służby wojskowej oficerom zawodowym odpowiadającej ich kwalifikacjom, wykształceniu i stanowi zdrowia pracy w przedsiębiorstwach państwowych, zakładach przemysłowych lub w rolnictwie albo instytucjach państwowych i innych uspołecznionych zakładach pracy”; uchwała miała również zastosowanie do podoficerów nadterminowych oraz oficerów i podoficerów wojsk wewnętrznych[18]

29 października

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

 • wszedł w życie dekret z dnia 5 października 1955 o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej[19]

6 grudnia

17 grudnia

31 grudnia

 • wszedł w życie dekret z dnia 9 listopada 1955 o znakach Sił Zbrojnych. W rozumieniu dekretu znakami Sił Zbrojnych były:
w wojskach lądowych, w wojskach obrony przeciwlotniczej obszaru kraju, w jednostkach nadbrzeżnych marynarki wojennej i w wojskach wewnętrznych - sztandar jednostki wojskowej
w wojskach lotniczych - sztandar jednostki wojskowej, flaga lotnictwa wojskowego i szachownica lotnicza
w marynarce wojennej - bandera wojenna, proporzec marynarki wojennej, bandera pomocniczych jednostek pływających
w jednostkach pływających wojsk ochrony pogranicza - bandera jednostek pływających wojsk ochrony pogranicza[20]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Edward Jan Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa: Bellona, 1995, s. 131, ISBN 83-11-08353-3, OCLC 830273795.
 2. a b c d Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 66-72.
 3. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 196.
 4. M.P. z 1955 r. nr 17, poz. 172
 5. a b c d e f g h i j k l m n Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 311-316.
 6. M.P. z 1955 r. nr 17, poz. 176
 7. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 197.
 8. Paweł Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy (...), s. 109-110.
 9. Marian Mikołajczuk, Jerzy Gruszczyński, Samoloty Lim-5 i Lim-6 w polskim lotnictwie wojskowym, Lotnictwo. Magazyn Miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Nr 5 (98), Magnum X Sp. z o.o., Warszawa maj 2009, ISSN 1732-5323, s. 86.
 10. Dz.U. z 1955 r. nr 30, poz. 182
 11. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 41.
 12. Kurkiewicz, Tatomir i Żurawski 1974 ↓, s. 327.
 13. a b c Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. s. 336.
 14. Dz.U. z 1955 r. nr 30, poz. 183
 15. Dz.U. z 1955 r. nr 32, poz. 189
 16. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy : przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. s. 88.
 17. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy : przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. s. 137.
 18. M.P. z 1955 r. nr 88, poz. 1072
 19. Dz.U. z 1955 r. nr 40, poz. 247
 20. Dz.U. z 1955 r. nr 47, poz. 315

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1955.
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 336. ISBN 83-11-08755-5.
 • Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy : przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. Warszawa: Wydaw. TRIO : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. ISBN 83-88542-53-2.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.
 • Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.