1956 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1956 - strona przedstawia wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1956.

1956[edytuj | edytuj kod]

BTR-152
BTR-40

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

20 stycznia

 • powołano Koła Wiedzy Wojskowej[1]

2728 stycznia

 • posiedzenie Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego w Pradze[1]. Podczas posiedzenia zatwierdzono Statut Zjednoczonego Dowództwa oraz przyjęto także wniosek delegacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej, by po utworzeniu Narodowej Armii Ludowej NRD włączono jej kontyngenty zbrojne do Zjednoczonych Sił Zbrojnych[2]

Luty[edytuj | edytuj kod]

14 lutego

 • zarządzeniem nr 4 ministra obrony narodowej w Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz w Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego wprowadzono aspiranturę zaoczną[2]

26 lutego

 • zatwierdzono statut odznaki „Żołnierzowi za wzorową służbę i ofiarną pracę w górnictwie węglowym”[2]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1 marca

 • rozpoczęto akcję przeciwlodową i przeciwpowodziową z udziałem 4 000 żołnierzy[1]

12 marca

 • w związku ze śmiercią Bolesława Bieruta, minister obrony narodowej rozkazem nr 6 z 14 marca określił sposób oddania hołdu zmarłemu[2]
 • uchwała nr 120 Prezydium Rządu w sprawie przyznania tytułu technika absolwentom oficerskich szkół wojskowych o kierunkach technicznych[2]

27 marca

 • rozkazem nr 9 minister obrony narodowej nakazał wydawać kwartalnika wojskowo-historyczny. Pierwszy numer Wojskowego Przeglądu Historycznego ukazał się w grudniu 1956[2]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

21 kwietnia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 18 w sprawie zasięgu terytorialnego wojskowych komend rejonowych[2]

Maj[edytuj | edytuj kod]

22 maja

 • zarządzenie MON o przebiegu służby wojskowej oficerów WP[1]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

18 czerwca

 • prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie nr 154 w sprawie prowadzenia przez uspołecznione zakłady pracy ewidencji danych dotyczących stosunku pracowników do powszechnego obowiązku wojskowego[2]

23 czerwca

28 czerwca

o 11:30 cz.p.o. dowódcy 2 Korpusu Pancernego płk Lach otrzymał od szefa Sztabu Generalnego zarządzenie nakazujące ogłoszenie alarmu bojowego dla oddziałów korpusu i postawienie ich w stan gotowości bojowej. Dowódca 2 KPanc ogłosił alarm, a jednostki 10 i 19 Dywizji Pancernej do 14:00 osiągnęły gotowość bojową[4]
o 14:00 10 Sudecka Dywizja Pancerna otrzymała zadanie: wyjść w rejon Suchego Lasu, przygotować oddziały do działań w szyku pieszym. O 20:00 jej oddziały wyszły z rejonu lotniska Łagiewniki i przystąpiły do działań[4].
o 14:30, na rozkaz szefa Sztabu Generalnego, w kierunku Poznania rozpoczęła marsz 19 Dywizja Pancerna[4]

29 czerwca

 • do Poznania weszły związki taktyczne 2 Korpusu Armijnego:
⇒ do 0:20 do miasta dotarły oddziały 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Zajęły one: 111 Szpital Wojskowy, rejonu Targów Poznańskich i parku Kasprzaka oraz wzmocniły ochronę ZISPO[5]
⇒ do 4:50 osiągnęły Poznań oddziały 5 Saskiej Dywizji Piechoty i przystąpiły do ochrony budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, koszar 10 Pułku KBW, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Fabryki Nawozów Sztucznych, Fabryki Rowerów, Fabryki Przetworów Ziemniaczanych i Fabryki Opon "Stomil". 5 DP wydzieliła też odwód dowódcy korpusu i rozmieściła go na Ławicy[5].

30 czerwca

 • 18:00 dowódca 10 DPanc otrzymał rozkaz wyprowadzenia swoich oddziałów z miasta (bez 27 pz). O 21:00 rozpoczęto wycofywanie jednostek na OC Biedrusko[4]
 • dowódca 19 DPanc wyprowadził swoje oddziały z Poznania w dwóch turach. O 15:00 zaczął wyprowadzać 36 dah, 12 dar i 66 bsap. Jednostki te ześrodkowały się na OC Biedrusko do 17:30. Pozostałe jednostki: 73 pz, 69 pcz, 23 pcz, 13 bczap i 2 br wyruszyły z Poznania o 21:00 i ześrodkowały się na poligonie do 1:00 1 lipca[4].

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

Rejs okrętu szkolnego „Zetempowiec” do Jugosławii[6]

1 lipca

 • do 1:00 oddziały 19 DPanc opuściły Poznań i ześrodkowały się na poligonie[4]
 • do 6:00 oddziały 10 DPanc opuściły Poznań (bez 27 pz) i ześrodkowały się na OC Biedrusko[4]

11 lipca

21 lipca

 • do Polski przybyła delegacja Rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na czele z przewodniczącym Rady Ministrów Bułganinem. W skład delegacji wchodził również minister obrony narodowej ZSRR marszałek Związku Radzieckiego Żukow[6]

28 lipca

 • Wizyta niszczycieli „Błyskawicy” i „Burzy” w Bałtyjsku, z okazji święta Radzieckiej Marynarki Wojennej[2]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

ORP „Iskra”

2 sierpnia

 • rozkaz MON w sprawie dokształcania oficerów w zakresie szkoły średniej[1]
 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 11 nr 49 z nadał prawo do przyznawania tytułu technika szkołom: Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej, Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, Oficerskiej Szkole Łączności, Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych, Oficerskiej Szkole Obrony Przeciwlotniczej, Oficerskiej Szkole Samochodowej, Oficerskiej Szkole Topografów, Oficerskiej Szkole Służby Tyłów WP, Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, Oficerskiej Szkole Uzbrojenia[2]

10 sierpnia

 • uchwała nr 496/56 Prezydium Rządu w sprawie ochotniczego werbunku wśród poborowych i ponadkontyngentowych do pracy w górnictwie węglowym pod ziemią. Ochotnicy, którzy przystąpili do pracy w górnictwie węglowym nie byli powoływani do zasadniczej służby wojskowej[6]

17 sierpnia

 • decyzja o redukcji WP o 50 000 żołnierzy[1]

23 sierpnia

29 sierpnia

 • rozkaz nr 27 ministra obrony narodowej dotyczący organizacji pracy naukowej w wojsku. Rozkaz nakazywał powołanie Wojskowych Kół Naukowych[a][6]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

1 września

4 września

7 września

13 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

powstały 3 i 5 Brygada Obrony Wybrzeża
Wojska kolejowe oddały do użytku pierwszy odcinek kolejki wąskotorowej w rejonie Cisnej w Bieszczadach
dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju generał broni pilot Jan Turkiel przekazał obowiązki generałowi brygady pilotowi Janowi Frey-Bieleckiemu[7][8]

7 października

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 34 nadał Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej imię Bohaterów Westerplatte[6]

9 października

13 października

13 października

 • dekret o ustanowieniu medalu „Za Waszą Wolność i Naszą”[6]

1921 października

 • obrady VIII Plenum KC PZPR w wyniku których nastąpiły znaczne zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w Ministerstwie Obrony Narodowej[6]

24 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

Zakończono w zasadzie rozminowanie kraju trwające od 1945 roku[6]
Udostępniono na szeroką skalę osobom cywilnym spoza wojska korzystanie ze szpitali wojskowych. Wojsko przekazało też swoje pomieszczenia szpitalne cywilnej służbie zdrowia: w Koszalinie na 300 łóżek, w Namysłowie na 300 oraz w Piszu na 200 łóżek[6]

5 listopada

6 listopada

1215 listopada

 • na terenie Wojskowego Instytutu Naukowo–Badawczego i Doświadczalnego Medycyny Lotniczej w Warszawie odbył się I Zjazd Wojskowych Lekarzy Lotniczych z krajów socjalistycznych[8]
 • wprowadzono do użytku nowe przepisy lotniczo–lekarskie Lot. 151/56: „Przepisy o badaniu lekarskim i ocenie fizycznej i psychicznej zdolności do służby powietrznej”[8]

14 listopada

22 listopada

 • w skład marynarki wojennej wcielono pierwszy trałowiec wybudowany w polskiej stoczni na dokumentacji radzieckiej[6]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

Jednostki wojskowe przekazały gospodarce narodowej m.in. 1200 koni, 476 samochodów, 135 traktorów, 275 motocykli. Do końca roku w zakładach wojskowych naprawiono instytucjom cywilnym 3205 samochodów i 295 silników[6] 16 grudnia

17 grudnia

 • w Warszawie została podpisana umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce[13]; strona polska ratyfikowała umowę 1 lutego 1957[14]; umowa weszła w życie 27 lutego 1957[15]Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej

22 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wojskowe Koła naukowe istniały do 1960 roku

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 337.
 2. a b c d e f g h i j k Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 320-322.
 3. a b Witold Koszela: Okręty Floty Polskiej. T. I. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, s. 300.
 4. a b c d e f g Wybór dokumentów z zasobów CAW. „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 5/2006. s. 120. 
 5. a b Jerzy Kajetanowicz, Wojsko polskie w wydarzeniach poznańskich 1956 roku, s. 42-57.
 6. a b c d e f g h i j k l Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 322-324.
 7. a b c d Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 73-79.
 8. a b c d e Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 198.
 9. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy : przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. s. 138.
 10. Rozporządzenie ministra ON nr 0026/org
 11. Rozkaz nr 0026/Org. z 4 września 1956 roku
 12. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 46.
 13. Kurkiewicz, Tatomir i Żurawski 1974 ↓, s. 3331.
 14. M.P. z 1957 r. nr 29, poz. 127
 15. M.P. z 1957 r. nr 29, poz. 128
 16. Witold Koszela: Okręty Floty Polskiej. T. I. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, s. 310.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 337. ISBN 83-11-08755-5.
 • Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy : przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. Warszawa: Wydaw. TRIO : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. ISBN 83-88542-53-2.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Witold Koszela: Okręty Floty Polskiej. T. I. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017. ISBN 978-83-65746-67-2.
 • Wybór dokumentów z zasobów CAW dotyczących "poznańskiego czerwca". „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 5, 2006. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona. ISSN 1640-6281. 
 • Jerzy Kajetanowicz. Wojsko polskie w wydarzeniach poznańskich 1956 roku. „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 5, 2006. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona. ISSN 1640-6281. 
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.
 • Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.