1960 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1960 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1960.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

 • 5 Saskiej Dywizji Pancernej podlegały jednostki: 22 pułk czołgów (Żagań), 23 pułk czołgów (Słubice), 26 pułk czołgów (Gubin), 73 pułk zmechanizowany (Gubin), 26 dywizjon artylerii haubic (Gubin), 3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej (Gubin), 12 dywizjon artylerii rakietowej (Gubin), 2 batalion rozpoznawczy (Kostrzyn), 66 batalion saperów (Kostrzyn), 59 batalion łączności (Gubin)[1]

1 stycznia

 • rozpoczęto rok szkolny w SZ (4 okresy szkolenia)[2]

3 stycznia

6 stycznia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 1 w sprawie organizacji, zakresu i trybu działania organów rewizji materiałowej w wojsku[3]

15 stycznia

 • minister obrony narodowej wydał rozkaz nr 1 w sprawie rozwoju wynalazczości i racjonalizatorstwa w wojsku[3]

2728 stycznia

 • odbyła się odprawa komendantów wojewódzkich komend wojskowych i wojskowych komend rejonowych, na której podsumowano działalność za lata 1958–1959 oraz omówiono sprawy poboru, kwalifikowania poborowych do różnych rodzajów wojsk, prowadzenia ewidencji, szkolenia rezerwistów, współpracy z Ligą Przyjaciół Żołnierza w dziedzinie przygotowania młodzieży do służby wojskowej, jak również podnoszenia kwalifikacji przez pracowników wojskowych komend rejonowych[3]

28 stycznia

 • odbyła się narada kierowniczego aktywu partyjnego Wojska Polskiego[3]
 • w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się konferencja, na której omówiono sprawy upowszechnienia i podnoszenia kultury technicznej w wojsku[3]

Luty[edytuj | edytuj kod]

3 lutego

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 9 w sprawie określenia oznak wojskowych, jakie są obowiązani nosić oficerowie i podoficerowie nie będący w czynnej służbie wojskowej, w przypadkach uzyskania zezwolenia na noszenie umundurowania[3]
ORP Burza

4 lutego

16 lutego

 • Sejm PRL uchwalił ustawę o akademiach wojskowych oraz ustawę o orderach i odznaczeniach[3]

24 lutego

29 lutego

 • ukazał się rozkaz MON w sprawie Kół Wiedzy Wojskowej[2]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1 marca

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie w sprawie szkolenia żołnierzy na kierowców-traktorzystów[2]

3 marca

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 21, a szef Głównego Zarządu Politycznego WP stosowne wytyczne dotyczące reorganizacji struktury Kół Oficerów Rezerwy i zmiany ich nazwy na Kluby Oficerów Rezerwy[3]

4 marca

 • odbyła się w Warszawie narada poświęcona rozwojowi ruchu wynalazczości i racjonalizatorstwa w wojsku[3]

8 marca

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 12 nadał nazwy: Wojskowemu Sanatorium w Busku Zdroju imienia mjr dr Heleny Wolf, a podoficerskiej Szkole Łączności Śląskiego Okręgu Wojskowego imienia szer. Anieli Krzywoń[3]

21 marca

 • ministerowie spraw wewnętrznych i obrony narodowej wydali zarządzenie w sprawie wydawania dowodów osobistych żołnierzom zawodowym[3]

29 marca

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 14 nadał Oficerskiej Szkole Uzbrojenia nazwę imienia por. Walerego Bagińskiego i ppor. Antoniego Wieczorkiewicza[3]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

4 kwietnia

 • W sali konferencyjnej Klubu Oficerskiego w Warszawie odbyła się pierwsza narada aktywistów Kół Młodzieży Wojskowej szkół oficerskich[3].

12 kwietnia

 • Minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 33 w sprawie zasad noszenia umundurowania przez żołnierzy Wojska Polskiego[3].

21 kwietnia

 • Rozpoczęła się dwudniowa VI Konferencja PZPR MW: I sekretarzem wybrano kmdr. Henryka Tauzowskiego.

22 kwietnia

 • Rozkaz MON w sprawie przedterminowego zwolnienia żołnierzy mających zawód nauczyciela oraz przyjętych na pierwszy rok studiów wyższych[2].

27 kwietnia

 • Zmarli w Warszawie: ppłk dypl. piech. Leon Bączkiewicz i major 7 pułku ułanów lubelskich Andrzej Krasowski ps. „Cyrano”, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Długoletni pracownik PLL „LOT”[4].

Maj[edytuj | edytuj kod]

14 maja

 • Z okazji 15 rocznicy zakończenia wojny oraz przypadającej w tym dniu rocznicy podpisania Układu Warszawskiego odbyło się w Szczecinie spotkanie żołnierzy oficerów Wojska Polskiego, Armii Radzieckiej oraz Narodowej Armii Ludowej NRD[3].

18 maja

 • Minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 41 w sprawie kwalifikacji wymaganych do objęcia stanowisk oficerskich w specjalnościach sądownictwa wojskowego i prokuratorów wojskowych, korpusu osobowego oficerów sprawiedliwości[3].

22 maja

 • Ukazało się zarządzenie ministra obrony narodowej nr 25 w sprawie przedterminowego zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy żołnierzy posiadających zawód nauczyciela oraz przyjętych na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych, którym okres odbywania tej służby kończy się jesienią 1960 roku[3].

2829 maja

31 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

1 czerwca

 • Generał brygady Wojciech Jaruzelski został powołany na stanowisko szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego[3].

613 czerwca

 • II Zawody Lotnictwa Myśliwskiego i Bombowego o mistrzostwo indywidualne i zespołowe Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju; w lotnictwie myśliwskim zwyciężył por. pil. Jaworowicz, a bombowym por. pil. Edward Charyszyn[5]

20 czerwca

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 27 nadał Wojskowemu Instytutowi Higieny i Epidemiologii nazwę imienia gen. Karola Kaczkowskiego[3]

28 czerwca

 • okręt – muzeum „Burza” oficjalnie otwarto i udostępniono do zwiedzania[3]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

8 lipca

 • Radziecki Komitet Weteranów Wojennych przekazał 9 urn z ziemią spod Lenino, Darnicy, Równego i innych miejscowości znajdujących się na terytorium ZSRR[3]

12 lipca

 • odbyła się uroczystość na granicy polsko-czechosłowackiej przekazania przez delegację czechosłowacką przedstawicielom ZBoWiD urny z ziemią z pól bitew stoczonych podczas ostatniej wojny przez żołnierzy polskich na terenie Czechosłowacji[3]

15 lipca

 • minister obrony narodowej wydał rozporządzenie w sprawie zasad zaliczania służby wojskowej i pracy do okresów wymaganych dla nadania srebrnego i złotego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”[6]
 • staraniem Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej w Moskwie zorganizowana została uroczysta akademia poświęcona 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Na uroczystość przybyli marszałkowie Związku Radzieckiego Iwan Koniew i Konstanty Rokossowski[6]
 • przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczystość zsypania do wspólnej urny ziemi pobranej z historycznych pól bitewnych na całym świecie[a][6]

17 lipca

 • Siły Zbrojne PRL na odbywającym się Zlocie Młodzieży Polskiej na polach grunwaldzkich w 550 rocznicę historycznej bitwy pod Grunwaldem były reprezentowane przez delegacje wojsk lądowych, lotniczych, marynarki wojennej, wojsk ochrony pogranicza i korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego[6][5][7]
 • minister obrony narodowej, w związku z 550 rocznicą bitwy pod Grunwaldem, ustanowił specjalną pamiątkową Plakietkę Grunwaldzką nadawaną jako wyróżnienie dla najlepszych jednostek[6]

Lipiec – sierpień[edytuj | edytuj kod]

 • W okolicach Wyszogrodu, Płocka, Sandomierza oraz nad Dunajcem w walce z powodzią uczestniczyło 20 000 żołnierzy. W akcji brało również udział 1000 różnych środków pływających, 1000 radiostacji wojskowych, kilka tysięcy samochodów oraz śmigłowce i samoloty[6].

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

1 sierpnia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 57 w sprawie udzielenia przez wojsko pomocy wytwórniom filmowym przy produkcji filmów[6]

25 sierpnia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 63 w sprawie opiniowania szeregowców i podoficerów mających tytuł podchorążego rezerwy oraz mianowania tych szeregowców i podoficerów na wyższe stopnie wojskowe[6]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

ORP Wicher

913 września

2730 września

 • do Niemieckiej Republiki Demokratycznej udał się z wizytą zespół okrętów wojennych w składzie: niszczyciel „Wicher”, dwa okręty podwodne i jeden trałowiec bazowy[6]

Październik[edytuj | edytuj kod]

4 października

 • Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni[6]

1020 października

 • przebywała w Polsce 300-osobowa grupa weteranów Armii Radzieckiej, uczestników walk o wyzwolenie Polski[6]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

59 listopada

 • zespół okrętów wojennych w składzie: niszczyciel „Wicher” oraz trałowce bazowe „Tur” i „Foka” przebywały z wizytą w Leningradzie[6]

919 listopada

 • delegacja Wojska Polskiego pod przewodnictwem ministra obrony narodowej przebywała z wizytą w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej[6]

15 listopada

 • w Muzeum Wojska Polskiego otwarto stałą ekspozycję „Tysiącletnie Dzieje Oręża Polskiego”[6]
 • w Warszawie utworzono Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych „Eskadra”[7]

17 listopada

 • odbyła się narada w Sztabie Generalnym WP na temat rozwoju techniki[2]

27 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

 • wprowadzono nowe przepisy ubiorcze[2]
 • zakończył się III etap rozwoju sił zbrojnych[2]

8 grudnia

 • Rady Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkole Marynarki Wojennej[6]

31 grudnia

 • na niektórych wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej zarządzeniem nr 92 ministra obrony narodowej wprowadzono studia zawodowe (I stopnia)[6]
 • Marynarka Wojenna liczyła etatowo 15 339, a faktycznie 14 935 oficerów, podoficerów i marynarzy oraz 3488 pracowników cywilnych. Na jej wyposażeniu znajdowało się[8]:
 • 87 okrętów bojowych i specjalnego przeznaczenia, w tym: 3 niszczyciele, 7 okrętów podwodnych, 19 kutrów torpedowych projektu 183, 8 ścigaczy OP projektu 122-bis, 3 dozorowce typu „Czajka”, 12 trałowców bazowych projektu 254KiM, 7 rzecznych kutrów trałowych projektu 151, 12 kutrów trałowych projektu 361-T, 8 okrętów desantowych typu LCT i 6 kutrów desantowych typu KD;
 • 2 okręty szkolne
 • 70 różnych pływających jednostek pomocniczych, w tym: 2 okręty hydrograficzne, 4 okręty ratownicze, 6 zbiornikowców i 8 holowników
 • 64 samoloty bojowe (MiG-15, Lim-2, Lim-5 i IŁ-28), w tym 30 w wersji myśliwskiej i 30 w wersji szturmowej oraz 4 w wersji bombowo-rozpoznawczej
 • 46 dział artylerii nadbrzeżnej, 10 czołgów i 36 85 mm armat plot

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W krypcie złożono ziemię pochodzącą ze 132 miejsc bitew żołnierzy i partyzantów polskich walczących z hitlerowskim okupantem w różnych częściach świata.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 91.
 2. a b c d e f g h Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 339.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 342–346.
 4. Zmarli. „„Stolica””. 21 (649), s. 3, 1960-05-22. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”. 
 5. a b Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 103–108.
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 347–350.
 7. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 201.
 8. Czesław Ciesielski: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. s. 272.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 339. ISBN 83-11-08755-5.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 90–91. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Czesław Ciesielski, Walter Pater, Przybylski Jerzy: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1992. ISBN 83-1-082202-2.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.