1964 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1964 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1964.

1964[edytuj | edytuj kod]

 • wprowadzono na uzbrojenie czołgi T-55[1]
 • utworzono stanowisko Głównego Inspektora Planowania i Techniki[1]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • weszła w życie ustawa z dnia 13 listopada 1963 zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin[2] → tekst jednolity[3]

3 stycznia

4 stycznia

15 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

9 lutego

 • odbyła się narada partyjno-służbowa wojsk łączności[4]

10 lutego

 • odbyła się narada partyjno-służbowa w Sztabie Generalnym[4]

1314 lutego

 • odbyła się centralna narada partyjno-służbowa Ministerstwa Obrony Narodowej[4]

20 lutego

 • w dowództwie lotnictwa operacyjnego w Poznaniu odbyła się narada partyjno-służbowa[4][6]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

34 marca

 • w Warszawie odbył się II Ogólnowojskowy Zjazd Organizacji Rodzin Wojskowych[4]

16 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

8 kwietnia

15 kwietnia

 • wprowadzono odznakę „Marynarz Okrętów Podwodnych”[a][4]

Maj[edytuj | edytuj kod]

3 maja

 • odbyła się narada w Inspektoracie Lotnictwa poświęcona problemom bezpieczeństwa i higieny lotów[6]

910 maja

 • odbył się zjazd kobiet uczestniczek walk w czasie drugiej wojny światowej: byłych żołnierzy 1 i 2 armii WP, oddziałów GL, AL, AK i BCh oraz więźniarek obozów koncentracyjnych[4]

15 maja

 • w dowództwach okręgów wojskowych, sił zbrojnych, instytucjach centralnych i jednostkach wojskowych rozpoczęły się konferencje przedzjazdowe[4]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

 • minister obrony narodowej zarządzeniem wprowadził regulamin współzawodnictwa w wojskach lotniczych o miano „Kluczy służby socjalistycznej”[6]

48 czerwca

 • z rewizytą przebywał w Gdyni zespół duńskich okrętów wojennych[4]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

22 lipca

 • z okazji 20-lecia Polski Ludowej w Warszawie odbyła się wielka parada wojskowa[4][7][6]

29 lipca

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

7 sierpnia

 • zmarł Aleksander Zawadzki, członek Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu[4][8]

2021 sierpnia

 • w Inspektoracie Lotnictwa odbyła się konferencja historyczna poświęcona 20-leciu ludowego Lotnictwa Polskiego[7]

2124 sierpnia

 • w Goeteborgu z wizytą kurtuazyjną przebywał zespół polskich okrętów wojennych w składzie: niszczyciel ORP „Błyskawica” oraz okręty podwodne ORP „Sęp” i ORP „Orzeł”[9]

2126 sierpnia

 • na zaproszenie Ministra Obrony narodowej z wizytą w Polsce przebywała delegacja lotników radzieckich z wiceministrem obrony ZSRR, naczelnym dowódcą sił powietrznych Związku Radzieckiego, głównym marszałkiem lotnictwa – Konstantinem Wierszyninem[9][7][6]

22 sierpnia

25 sierpnia

 • do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego przekazano mundur Wandy Wasilewskiej[b][9]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

 • podpisana została umowa pomiędzy WAT i Wrocławskimi Zakładami Elektrotechnicznymi „Elwro” o wzajemnej współpracy w dziedzinie budowy maszyn matematycznych[9]

13 września

1726 września

 • z oficjalną wizytą na Węgrzech przebywała delegacja Wojska Polskiego[9]

2426 września

 • odbył się III Kongres Związku Bojowników o Wolność i Demokrację[9]

28 września

 • w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi wynalazczości i racjonalizacji w jednostkach lotnictwa operacyjnego[9]

Październik[edytuj | edytuj kod]

24 października

 • na ORP „Sokół” podniesiono banderę i wcielono go do służby w polskiej marynarce wojennej[9]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

 • Prezydent RP na uchodźstwie August Zaleski mianował w korpusie generałów:
ze starszeństwem z 11 listopada 1964 roku:
generałów brygady Stefana Dembińskiego i Władysława Langnera - generałami dywizji,
pułkowników Bronisława Chruściela, Jana Lachowicza, Tadeusza Porębskiego, Włodzimierza Scholze-Srokowskiego, Jerzego Sochockiego i Antoniego Zdrojewskiego - generałami brygady,
ze starszeństwem z 15 sierpnia 1964 roku:
pułkownika Aleksandra Ruchaja - generałem brygady,
ze starszeństwem z 15 sierpnia 1962 (?) roku:
pułkowników Mariana Bolesławicza i Michała Gałązkę - honorowymi generałami brygady[10][11].
 • Minister obrony narodowej ustanowił nagrodę dla absolwentów uniwersytetów za najlepsze prace magisterskie z zakresu najnowszej historii wojskowości[9].

510 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

 • utworzono Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WSzW)[c][9]

8 grudnia

 • delegacja byłych działaczy Batalionów Chłopskich przekazała Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dwa sztandary organizacji „Wolność i Niepodległość Polski”[9]

1623 grudnia

 • pod przewodnictwem gen. armii Aleksieja Jepiszewa przebywała w Polsce delegacja Głównego Zarządu Politycznego Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej[9]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Odznakę I, II i III klasy nadawano oficerom, chorążym i podoficerom zawodowym za długoletnią i nienaganną służbę na okrętach podwodnych
 2. Mundur przekazał jej mąż dramaturg ukraiński Aleksander Kornijczuk
 3. Przejęły one funkcje dotychczasowych Wojskowych Komend Wojewódzkich (WKW) oraz Komend TOPL

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 341.
 2. Dz.U. z 1963 r. nr 50, poz. 278
 3. Dz.U. z 1963 r. nr 55, poz. 299
 4. a b c d e f g h i j k l m n o Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 377-379.
 5. Uroczyste podniesienie bander na nowych okrętach Marynarki Wojennej. Min. M. Spychalski odwiedził jednostki Marynarki Wojennej, Dziennik Bałtycki Nr 4 z 5/6 stycznia 1964 r., s. 1.
 6. a b c d e f g Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 202, 203.
 7. a b c d e f Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 128-135.
 8. Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski: Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium. Warszawa: 1974, s. 367.
 9. a b c d e f g h i j k l m n o Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 380-382.
 10. Dembiński 1969 ↓, s. 6.
 11. Kryska-Karski i Żurakowski 1991 ↓, s. 34, 46, 77, 83, 94, 120, 150, 157, 161, 188 nie jest wykluczone, że Marian Bolesławicz i Michał Gałązka zostali mianowani 15 sierpnia 1964 roku.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 341. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.