1968 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1968 – strona przedstawia wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1968.

1968[edytuj | edytuj kod]

 • doskonalenie zasady równoległego wypracowania decyzji na różnych szczeblach dowodzenia[1]
 • zwrócenie uwagi na wszechstronne zabezpieczenie działań bojowych[1]
 • doskonalenie dokumentów dowodzenia oraz sposobów przekazywania zadań bojowych na różnych szczeblach dowodzenia[1]
 • wdrażanie zasad i sposobów koalicyjnego współdziałania w czasie działań bojowych[1]
 • z Inspektoratu Lotnictwa i Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego utworzono Dowództwo Wojsk Lotniczych[2]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

 • odbyły się kompleksowe ćwiczenia w ramach systemu obrony terytorialnej kraju[3]

23 stycznia

 • wprowadzono ustawą nowe przepisy zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin[3]

28 stycznia

 • w Świnoujściu podniesiono banderę i wcielono do służby w Marynarce Wojennej trzy pierwsze okręty desantowe projektu 771: OORP „Lenino”, „Brda” i „Studzianki”[4]

Luty[edytuj | edytuj kod]

814 lutego

 • z oficjalną wizytą w Polsce przebywał minister obrony Finlandii Sulo Suorttanen[3]

1415 lutego

 • w Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego odbyła się konferencja poświęcona 50 rocznicy powstania Radzieckich Sił Zbrojnych[3]

15 lutego

 • odbyła się V centralna narada gospodarcza MON[3]

17 lutego

 • centralna narada wojsk obrony terytorialnej[3]

2124 lutego

 • z wizytą w Moskwie przebywała delegacja Wojska Polskiego[3]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

 • do uzbrojenia jednostek lotniczych Wojska Polskiego wprowadzono nowy typ śmigłowca – Mi-2[3]

6 marca

 • narada Doradczego Komitetu Politycznego UW w Sofii[1][5]

17 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

10 kwietnia

11 kwietnia

 • gen. dyw. Florian Siwicki został dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • Sejm PRL powołał dotychczasowego ministra obrony narodowej Marszałka Polski Mariana Spychalskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Państwa[3]
 • Sejm PRL na stanowisko ministra obrony narodowej powołał dotychczasowego szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Wojciecha Jaruzelskiego[3]
 • prezes Rady Ministrów mianował wiceministrami obrony narodowej: gen. dyw. Józefa Urbanowicza, gen. dyw. Bolesława Chochę i gen. dyw. Tadeusza Tuczapskiego[3]
 • na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP powołano dotychczasowego I zastępcę szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Bolesława Chochę[3]
 • na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego powołano dotychczasowego dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Eugeniusza Molczyka[3]

24 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

48 maja

1112 maja

2731 maja

 • niszczyciel „Wicher” oraz dwa okręty podwodne OORP „Sęp” i „Sokół” rewizytowały w Rotterdamie marynarkę wojenną Holandii[4]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

5 czerwca

 • w jednostkach wojsk lotniczych i wojsk obrony powietrznej kraju odbyło się szkolenie metodyczne kierowniczej kadry[3]

1112 czerwca

 • odbył się III Ogólnopolski Zjazd Organizacji Rodzin Wojskowych[a][3]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

 • Rada Państwa PRL powołała płk dr. Lucjana Czubińskiego na stanowisko naczelnego prokuratora wojskowego[3]
 • w zachodniej części Związku Radzieckiego oraz na terenach Polski i NRD odbyły się manewry służb kwatermistrzowskich Armii Radzieckiej, Wojska Polskiego i Narodowej Armii Ludowej NRD[3]
 • w nowo powstałej Szkole Chorążych Personelu Latającego Wojsk Lotniczych w Dęblinie odbyła się inauguracja szkolenia lotniczego[6]
ORP „Iskra”

3 lipca

511 lipca

 • z rewizytą w Polsce przebywała wojskowa delegacja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii pod przewodnictwem sekretarza stanu do spraw Obrony Narodowej gen. płk. Nicola Lubicicia[3]

11 lipca

 • rozpoczęły się ćwiczenia sił morskich UW „Północ”, z udziałem WP, AR i NAL NRD[1]

1115 lipca

 • z kurtuazyjną wizytą w Helsinkach w Finlandii przebywały polskie okręty wojenne w składzie: niszczyciel „Wicher” i dwa trałowce bazowe OORP „Krogulec” i „Pelikan”[4]

1119 lipca

 • pod kryptonimem „Północ” odbyły się wspólne ćwiczenia marynarki wojennej ZSRR, Polski i NRD w północnej części Oceanu Atlantyckiego i na morzach: Bałtyckim, Norweskim i Barentsa[3]

27 lipca

30 lipca

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

 • na terytorium NRD, Polski i Zachodniej Ukrainy odbyły się wspólne ćwiczenia wojsk łączności armii Układu Warszawskiego[7]

3 sierpnia

5 sierpnia

 • gen. armii Siergieja Sztemienkę powołano na stanowisko szefa Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego[7]

6 sierpnia

15 sierpnia

21 sierpnia

 • Operacja „Dunaj” – wkroczenie wojsk państw Układu Warszawskiego (w tym polskiej 2 Armii) do Czechosłowacji (ćwiczenie ZSZ UW „Pochmurne lato”)[8]
 • 27 pułk czołgów i 5 pułk artylerii plot 5 Saskiej Dywizji Pancernej z Gubina brały udział w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji[9]
 • skierowano słuchaczy ASG WP do sztabów ZT i jednostek znajdujących się na terenie CSRS[1]

26 sierpnia

31 sierpnia1 września

 • odbyły się w Krakowie centralne obchody 50-lecia Lotnictwa Wojskowego oraz oficjalne otwarcie Muzeum Lotnictwa na lotnisku Czyżyny[6][2]
 • w Krakowie odbyło się spotkanie dowódców „Kluczy służby socjalistycznej” w którym uczestniczył gen. bryg. Tadeusz Krepski[2]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

 • przeprowadzono we Wrocławiu II Spadochronowe Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych[6]

29 września

 • z okazji 25-lecia ludowego Wojska Polskiego na terenie 1 Praskiego Pułku Zmechanizowanego odbyło się spotkanie Synów Pułku[7]

Październik[edytuj | edytuj kod]

5 października

7 października

12 października

 • na polu walki pod Lenino został odsłonięty Pomnik-Mauzoleum Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni[7]

13 października

 • w Drawsku Pomorskim odsłonięto pomnik ku czci poległych w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego żołnierzy 1 armii WP[7]

29 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

2 listopada

 • rozformowano 2 Armię WP.

12 listopada

26 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

3 grudnia

 • odbyła się doroczna odprawa kierowniczej kadry sił zbrojnych[1]
 • w Warszawie spotkali się najmłodsi uczestnicy walk narodu polskiego z hitlerowskim najeźdźcą w latach drugiej wojny światowej[7]

9 grudnia

 • odbyła się doroczna odprawa szkoleniowa kierowniczej kadry wojsk wewnętrznych i instytucji podległych głównemu inspektorowi obrony terytorialnej[7]

19 grudnia

 • wprowadzono „Dni Techniki” w Siłach Zbrojnych[1]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Przewodniczącą została ppłk mgr Eugenia Kemparowa.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 343.
 2. a b c d e f Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 205.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 403–405.
 4. a b c d e Robert Rochowicz, Rok 1968 w: „Morza, statki i okręty” nr 4-5/2003, s. 28–31.
 5. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 – 1984. Warszawa: 1987, s. 76.
 6. a b c d Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 149–152.
 7. a b c d e f g h i j Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 406–408.
 8. a b Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 – 1984. Warszawa: 1987, s. 79.
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 126.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 126–129. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.