1973 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1973 – strona przedstawia wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1973.

1973[edytuj | edytuj kod]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • wprowadzono w życie Instrukcję klasyfikowania specjalistów wojskowych i instruktorów spadochronowych w Siłach Zbrojnych[2]

4 stycznia

6 stycznia

 • w Warszawie odbyła się odprawa kierowniczej kadry powszechnej samoobrony wojewódzkich sztabów wojskowych, resortów oraz instytucji centralnych poświęcona omówieniu głównych kierunków i przedsięwzięć obrony cywilnej kraju[2]

7 stycznia

12 stycznia

 • Prezes Rady Ministrów odwołał ze stanowiska wiceministra obrony narodowej generała dywizji Bolesława Chochę w związku z objęciem stanowiska komendanta Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Na stanowisko szefa Sztabu Generalnego wyznaczony został generał dywizji Florian Siwicki, mianowany jednocześnie wiceministrem obrony narodowej[2]
 • na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego wyznaczony został generał dywizji Tadeusz Hupałowski[2]

13 stycznia

18 stycznia

 • w Marynarce Wojennej odbył się zlot podoficerów zawodowych przodujących w służbie i szkoleniu[2]

19 stycznia

 • w Stoczni Północnej położono stępkę pod okręt ratowniczy ORP „Lech”
 • w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona omówieniu pracy zespołów badań metodyki nauczania. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji centralnych MON, akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich, a także Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym[2]

29 stycznia

 • żołnierze 1 Praskiego Pułku Zmechanizowanego zwrócili się do wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych Wojska Polskiego z wezwaniem o podejmowanie czynów na 30-lecie ludowego Wojska Polskiego[2]

Luty[edytuj | edytuj kod]

 • na południowo-zachodnich terenach Polski odbyły się ćwiczenia jednostek i sztabów Śląskiego Okręgu Wojskowego. Ćwiczeniami kierował wiceminister obrony narodowej, główny inspektor szkolenia MON gen. dyw. Eugeniusz Molczyk[2]

6 lutego

 • odbyło się posiedzenie Komitetu Ministrów Obrony UW w Warszawie

8 lutego

 • w Głównym Kwatermistrzostwie WP odbyła się narada podczas której omówiono m.in. propozycje zmierzające do poprawy warunków życia i szkolenia żołnierzy. Przewodniczył główny kwatermistrz WP gen. dyw. Mieczysław Obiedziński[2]
 • w Gdyni przebywał okręt marynarki wojennej Republiki Indii „Andjapid”[2]

16 lutego

 • Członek Biura Politycznego KC PZPR, minister obrony narodowej, gen. broni Wojciech Jaruzelski przebywał na ćwiczeniach, którymi kierował dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Wojciech Barański. Minister zapoznał się z nowymi metodami szkolenia dowódców oraz podległych im żołnierzy[2]

21 lutego

22 lutego

 • I sekretarz KC PZPR Edward Gierek przyjął dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, reprezentowane m.in. przez gen. lejtn. Iwana Gierasimowa i gen. lejtn. Georgija Borysowa. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel naczelnego dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-sygnatariuszy Układu Warszawskiego, gen. płk Aleksander Koźmin[2]

23 lutego

 • zastępca ministra do spraw ogólnych, wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Józef Urbanowicz oraz szef Głównego Zarządu Politycznego WP gen. dyw. Włodzimierz Sawczuk spotkali się z kierownictwem Wojskowego Instytutu Historycznego. Omówiono kierunki dalszego rozwoju badań historyczno-wojskowych[2]

28 lutego

 • w Legnicy udekorowano grupę generałów, oficerów, podoficerów i szeregowców z Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej odznakami „Na Straży Pokoju”. Odznaki wręczyli: wicepremier Kazimierz Olszewski oraz wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Józef Urbanowicz[2]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

5 marca

 • w Warszawie odbyła się narada aktywu Kół Młodzieży Wojskowej. Uczestnicy narady opowiedzieli się za przyjęciem przez KMW nowej nazwy – Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej i zgłosili akces do Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej[2]

7 marca

 • w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni utworzono Instytut Nawigacji i Hydrografii[2]

15 marca

 • na terenie Pomorskiego Okręgu Wojskowego odbyło się spotkanie redaktorów naczelnych pism centralnych oraz rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji. W spotkaniu wzięli udział: sekretarz KC PZPR Jerzy Łukaszewicz i szef Głównego Zarządu Politycznego gen. dyw. Włodzimierz Sawczuk[2]

26 marca

 • w Warszawie obradowała XV Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych. Uczestniczyła w niej kadra jednostek wojsk lotniczych, wojsk obrony powietrznej kraju i marynarki wojennej oraz przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych[2]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

2 kwietnia

 • przy pomocy śmigłowca Mi-8 Wojsk Lotniczych odbyła się operacja zainstalowania w rafinerii ropy naftowej w Czechowicach 80 iglic odgromowych wysokości 26-30 m[4]

214 kwietnia

 • piloci wojskowi armii CSRS, NRD, PRL i ZSRR odbyli Lot przyjaźni na trasie Berlin–Praga–Warszawa[4][5]

13 kwietnia

 • obradowała w Poznaniu IV Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Wojsk Lotniczych, a uczestniczył w niej przewodniczący Rady Państwa prof. dr Henryk Jabłoński[3]

18 kwietnia

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 6/MON w sprawie wprowadzenia tymczasowego podręcznika dotyczącego zasad i trybu działania kadrowego w Siłach Zbrojnych PRL

20 kwietnia

28 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

5 maja

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 43/MON w sprawie wstępnego wdrażania i weryfikacji założeń rozwojowych kadry oficerskiej zawartych w tymczasowym podręczniku „Zasady i trybu działania kadrowego w Siłach Zbrojnych PRL”[7]

8 maja

 • w 1 Warszawskiej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki przeprowadzono ćwiczenia taktyczne w których uczestniczyła liczna grupa kombatantów uczestników bitwy pod Lenino[6]

12 maja

18 maja

 • Rada Ministrów powzięła uchwałę Nr 111/73 w sprawie obrony cywilnej; na mocy uchwały został powołany Szef Obrony Cywilnej Kraju, którym był Wiceminister Obrony Narodowej wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju; organem wykonawczym Szefa OCK był Inspektorat Obrony Cywilnej[8]

31 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

1 czerwca

 • zakończyły się ćwiczenia systemu obronnego „Kraj 73”; ćwiczeniami kierował prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz[1][9]

4 czerwca

 • odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw Ministerstwa Obrony Narodowej i Polskiej Akademii Nauk[9]

22 czerwca

 • w Polsce przebywała delegacja wojskowa Peru, na której czele stał przewodniczący Połączonego Dowództwa Sił Zbrojnych gen. dyw. Arturo Cavero Calixto[9]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

1 lipca

4 lipca

 • zostały rozegrane Centralne Zawody Rozpoznania Powietrznego[1]

9 lipca

 • w Polsce przebywała delegacja wojskowa NRD na czele z Ministrem Obrony Narodowej generałem armii Heinzem Hoffmannem[9]

28 lipca

 • ORP „Iskra” zawinęła do portu w Tallinnie kończąc trzydziesty piąty rejs szkolny

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

ORP „Iskra”

2 sierpnia

25 sierpnia

 • zakończył się trzydziesty szósty rejs szkolny ORP „Iskra”; okręt zawinął do portu: Wismar

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

1 września

 • w Pradze rozpoczęła się III Letnia Spartakiada Armii Zaprzyjaźnionych[1]

15 września

 • do służby w Marynarce Wojennej wszedł kuter torpedowy projektu 664 ORP „Odważny” (KTD-458)

28 września

 • weszła w życie ustawa z dnia 27 września 1973 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie której w SZ PRL został wprowadzony stopień generała armii[10][11]

Październik[edytuj | edytuj kod]

4 października

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 89/MON w sprawie zasad honorowania żołnierzy zawodowych w związku z ukończeniem 30 lat nieprzerwanej służby w ludowym Wojsku Polskim[12]

6 października

 • Minister Obrony Narodowej przyjął grupę radzieckich generałów i wyższych oficerów - współorganizatorów i dowódców ludowego Wojska Polskiego, przybyłych na początku miesiąca na zaproszenie szefów instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódców rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: generał pułkownik Fiodor Połynin i generał porucznik Wojciech Bewziuk[5]

10 października

 • w Belwederze I sekretarz KC PZPR Edward Gierek wręczył akty nominacyjne:
na stopień generała armii - generałowi broni Wojciechowi Jaruzelskiemu,
na stopień generała broni - generałowi dywizji Józefowi Urbanowiczowi,
na stopień generała dywizji - generałom brygady: Stanisławowi Antosowi, Włodzimierzowi Oliwie, Władysławowi Polańskiemu i Zbigniewowi Zieleniewskiemu
na stopień kontradmirała - komandorowi Aleksemu Parol

12 października

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 21/MON w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych PRL „Ceremoniału Wojskowego”; jednocześnie uchylił zarządzenie Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 1967 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i przeprowadzaniu uroczystości ślubowania nowo mianowanych oficerów, chorążych i podoficerów zawodowych[14][11]

25 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

3 listopada

 • Biuro Polityczne KC PZPR i Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uwzględniły prośbę Sekretarza Generalnego ONZ i podjęły decyzję o skierowaniu jednostki Wojska Polskiego do Doraźnych Sił Zbrojnych Narodów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie[15]

16 listopada

 • Pierwsza grupa żołnierzy Wojska Polskiego wydzielona ze składu 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej do działania w składzie Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ odleciała do Egiptu[15]
 • do Gdyni wpłynął zespół 8 okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej Szwecji[15]

17 listopada

21 listopada

26 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

6 grudnia

 • odbyła się Centralna Narada Gospodarcza MON[1]

20 grudnia

 • odbyło się I sympozjum przedstawicieli szefostw służby zdrowia i organów poboru armii Państw Stron Układu Warszawskiego na temat „Psychologiczne metody doboru poborowych”[15]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. s. 346-347.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 440-446.
 3. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 208.
 4. a b Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 167-171.
 5. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 209.
 6. a b c Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 447-450.
 7. Dziennik Rozkazów MON z 1973 r. Nr 13, poz. 64.
 8. Dziennik Rozkazów MON z 1973 r. Nr 16, poz. 75.
 9. a b c d Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 451-452.
 10. Dz.U. z 1973 r. nr 38, poz. 224
 11. a b Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 453-457.
 12. Dziennik Rozkazów MON z 1973 r. Nr 25, poz. 118.
 13. Dziennik Rozkazów MON z 1973 r. Nr 25, poz. 120.
 14. Dziennik Rozkazów MON z 1973 r. Nr 25, poz. 121.
 15. a b c d e Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 454-459.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej z 1973 r.
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.