1994 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1994 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1994.

1994[edytuj | edytuj kod]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

Luty[edytuj | edytuj kod]

23 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

11 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

5 kwietnia

67 kwietnia

 • z wizytą na Ukrainie przebywał minister ON RP Piotr Kołodziejczyk. Omawiano problemy bezpieczeństwa europejskiego i inicjatywę "Partnerstwo dla Pokoju"[3]

12 kwietnia

 • Rada Ministrów powołała Komitet Spraw Obronnych jako organ realizujący zadania rządu w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa[3]

13 kwietnia

 • redakcja „Żołnierza Polskiego” doroczną nagrodę „Buzdygan” przyznała: mjr. S. Janowiczowi, gen. bryg. prof. Stanisławowi Koziejowi, płk. Włodzimierzowi Michalskiemu, płk. dr. inż. A. Spychale, red. B. Wołoszańskiemu i wójtowi gminy Kościerzyna — W. Tkaczykowi[3]
 • powołano Radą Programową wydawnictwa „Bellona”[3]

15 kwietnia

18 kwietnia

 • rozformowano 11 Centralną Składnicę Sprzętu Samochodowego w Suwałkach[3]

24 kwietnia

26 kwietnia

 • nominację na podsekretarza stanu ds. parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej otrzymała Danuta Waniek[3]

2629 kwietnia

27 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

7 maja

8 maja

 • 5 Zgierski Pułk Radiotechniczy otrzymał nowy sztandar wojskowy[3]

10 maja

12 maja

1720 maja

 • przebywała w Polsce delegacja wojskowa z Centrum Dowodzenia Wewnętrznego Bundeswehry. Dyskutowano na temat kierowania i procesami wychowania żołnierzy oraz zasad współdziałania ogniw wojskowych i cywilnych[3].

2324 maja

 • odbyło się Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych RP na którym dokonało oceny restrukturyzacji armii[3]

25 maja

 • minister ON Piotr Kołodziejczyk uczestniczył w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw Północno-Atlantyckiej Rady Współpracy. Spotkał się z ministrami obrony państw nadbałtyckich i sekretarzem obrony USA W. Perrym[3]

2527 maja

 • w RFN przebywała delegacja Wojska Polskiego pod przewodnictwem szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza Wileckiego. Delegacja zapoznała się ze strukturą i uzbrojeniem Bundeswehry[3]

28 maja

30 maja

 • w Kielcach pożegnano 450 żołnierzy przygotowanych do służby w Chorwacji i oddział medyczny udający się do Libanu[3]

3031 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

7 czerwca

1320 czerwca

18 czerwca

2025 czerwca

 • odbyły się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Lato 94”. Ćwiczeniami kierował szef Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusz Wilecki. Celem ćwiczenia było doskonalenie funkcjonowania stanowisk dowodzenia szczebla operacyjnego i taktycznego. Ćwiczenia obserwowali zaproszeni przedstawiciele armii NATO i dziennikarze[3].

29 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

13 lipca

 • odbyły się ćwiczenia 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. W ćwiczeniach uczestniczyło siedem holenderskich trałowców[6]

17 lipca

 • przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Bieszczady 94”. Celem ćwiczenia było doskonalenie planowania i organizacji działań obronnych wojsk operacyjnych, obrony terytorialnej oraz sił układu pozamilitarnego. Ćwiczeniami kierował dowódca Krakowskiego OW gen. dyw. Zygmunt Bryk[6].

2 lipca

 • rozformowano 5 Pułk Zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Sztandar pułkowy przekazano do Muzeum WP[6].

79 lipca

 • w Polsce przebywał dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie gen. G. A. Joulwana. Omawiano sprawy dotyczące udziału Polski w programie „Partnerstwo dla Pokoju”[6]

11 lipca

 • sekretarz stanu Jerzy Milewski przedstawił w Kwaterze Głównej NATO polski „Indywidualny program Partnerstwa dla Pokoju na rok 1994”[6]

15 lipca

21 lipca

 • w Giżycku rozformowano Wojskowy Ośrodek Szkolenia Służby Zakwaterowania i Budownictwa[6]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

2 sierpnia

48 sierpnia

 • w Polsce przebywał minister Obrony Narodowej Kanady D. M. Collenette[6]

15 sierpnia

 • szef sztabu Warszawskiego OW gen. bryg. Tomaszewski wręczył dowódcy 9 Pułku Dowodzenia sztandar ufundowany przez społeczeństwo i władze Radzymina[6]

23 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

 • ppłk dypl. Wiesław Michnowicz przekazał obowiązki dowódcy 73 pułku zmechanizowanego mjr. Jarosławowi Butowi[8]

1 września

 • w Gdyni na ORP „Błyskawica” podpisano porozumienie o dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy jednostkami Wojska Polskiego i Bundeswehry. Delegacje WP i Bundeswehry złożyły wieńce pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte[6]

2 września

 • w Warszawie pod Pomnikiem Sapera szef BBN minister Henryk Goryszewski wręczył 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów sztandar ufundowany przez społeczeństwo i władze Warszawy oraz gminę Czosnów[6]

3 września

 • minister stanu w MON Jerzy Milewski wręczył 69 pułkowi artylerii przeciwlotniczej sztandar. Jednocześnie jednostka otrzymała nazwę wyróżniającą „Leszczyński” oraz imię gen. dyw. Stefana Grota-Roweckiego[6]
 • szef BBN minister Henryk Goryszewski wręczył dowódcy 7 Brygady Zmechanizowanej sztandar ufundowany przez społeczeństwo województwa słupskiego. Brygada otrzymała imię gen. Stanisława Grzmot-Skotnickiego oraz nazwę wyróżniającą „Pomorska”[6]

5 września

 • w Węgorzewie dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Julian Lewiński wręczył dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema nowy sztandar[6]

10 września

 • w czasie uroczystości wojskowych pod Pomnikiem Środkowego Nadodrza w Krośnie Odrzańskim, 4 Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego przejęła dziedzictwo i tradycje dywizji Wojska Polskiego oznaczonych cyfrą „4”[6]

11 września

1216 września

 • na poligonie w Biedrusku odbyły się ćwiczenia wojsk sojuszu północnoatlantyckiego i państw uczestników programu „Partnerstwo dla Pokoju”. W manewrach pod kryptonimem „Cooperative Bridge 94” [a] wzięło udział 920 żołnierzy z 13 państw. Celem ćwiczenia było opanowanie sposobów wykonywania zadań przez pododdziały w rejonie działań misji pokojowej organizacji międzynarodowej[6]

1314 września

 • w Biedrusku i w Neubrandenburgu spotkali się ministrowie obrony Polski i Niemiec: Piotr Kołodziejczyk i V. Ruehe. Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy polską 12 Dywizją Zmechanizowaną i niemiecką 14 DZ[6]

16 września

1819 września

 • w Chorwacji przebywał minister ON RP Piotr Kołodziejczyk. Minister spotkał się z przewodniczącym parlamentu, ministrem SZ Chorwacji i głównodowodzącym UNPROFOR. Wizytował też polski Kontyngent Wojskowy w UNPROFOR należący do Sił Ochronnych ONZ w b. Jugosławii[6]

1921 września

 • w jednostkach 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka przebywała delegacja wyższych oficerów rosyjskiej 11 Armii[6]

1923 września

 • na poligonie w Nowej Dębie odbyło się ćwiczenie taktyczne wojsk Krakowskiego Okręgu Wojskowego pod kryptonimem „Tatry 94”. Ćwiczeniami kierował gen. dyw. Zygmunt Bryk. W ćwiczeniu uczestniczyli również żołnierze z Niemiec i Danii[6]

24 września

 • minister stanu Mieczysław Wachowski wręczył nowy sztandar rektorowi Wojskowej Akademii Technicznej[6]

2430 września

25 września

261 października

 • na poligonie drawskim oraz wybranych garnizonach POW przeprowadzono centralny kurs szkoleniowo-metodyczny kierowniczej kadry sił zbrojnych. Dokonano też oceny przebiegu procesu restrukturyzacji sił zbrojnych oraz stopnia zrealizowania zadań szkoleniowych, operacyjno-mobilizacyjnych, logistycznych i wychowawczych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z organizacją działań obronnych oraz sposobami walki z desantem przeciwnika[6].

28 września

30 września

 • w Drawsku, z udziałem prezydenta RP Lecha Wałęsy odbyła się odprawa kierowniczej kadry WP. W odprawie uczestniczyło kierownictwo MON z ministrem Piotrem Kołodziejczykiem, minister Mieczysław Wachowski, szef BBN Henryk Goryszewski, przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji ON Jerzy Szmajdziński i Rajmund Szwonder. Odprawa przeszła do historii jako tzw. „Obiad drawski[6]
 • za wzorowe wypełnianie obowiązków w 1994 roku, szef Sztabu Generalnego wyróżnił następujące jednostki: 1 Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki, 4 Dywizję Zmechanizowaną im. Jana Kilińskiego, 12 Dywizję Zmechanizowaną im. Bolesława Krzywoustego, 2 Korpus OP, 9 Flotyllę Wybrzeża im. kontradm. W. Steyera, 1 Brygadę Artylerii, 15 paplot, 5 Brygadę Saperów im. gen. I. Prądzyńskiego, 1 Pułk Przeciwchemiczny, 6 Pułk Łączności, 10 Pułk Samochodowy, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie[6]

Październik[edytuj | edytuj kod]

5 października

 • w Lipsku podpisano porozumienie o współpracy między polską 11 Dywizją Kawalerii Pancernej a 13 Dywizją Zmechanizowaną Bundeswehry[9]
 • prezydent Lech Wałęsa w towarzystwie holenderskiej królowej Beatrix odwiedził miejsca związane z historią walk polskich żołnierzy o wyzwolenie Holandii. Na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bredzie złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza, w miejscowości Made odsłonił Pomnik Wyzwolenia, a w Królewskiej Akademii spotkał się z weteranami walk[9].

9 października

 • dowódca WLiOP gen. dyw. pil. J. Gotowała wręczył dowódcy 3 Brygady Rakietowej sztandar ufundowany przez społeczeństwo Warszawy[9]
 • w Śremie 6 Pułk Łączności otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta i gminy[9]

11 października

1819 października

 • w Zatoce Gdańskiej odbyły się manewry morskie „Passex 94”. Uczestniczyły w nich okręty z Belgii, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec oraz pięć polskich trałowców[9]

20 października

 • na poligonie Larzac we Francji ministrowie obrony: Francji, Niemiec i Polski obserwowali ćwiczenia pod kryptonimem „Concordia”. Głównym celem szkolenia było wypracowanie metod udzielania pomocy uchodźcom przez międzynarodowe oddziały pokojowe[9]

26 października

 • codzienna gazeta WP „Polska Zbrojna” stała się członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Wojskowej[b]

27 października

 • prezydent Lech Wałęsa mianował pośmiertnie na stopień generała brygady czterech zasłużonych w działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej pułkowników: A. Eplera, W. Filipkowskiego, Aleksandra Krzyżanowskiego i K. Tumidajskiego[9]
 • podczas posiedzenia Komitetu Obrony Kraju zaprezentowano opracowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dokument o stanie przestrzegania prawa w kraju. KOK polecił ministrowi ON opracowanie projektu ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych[9]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

1 listopada

4 listopada

7 listopada

8 listopada

10 listopada

 • na wniosek prezesa Rady Ministrów, Waldemara Pawlaka, prezydent Lech Wałęsa odwołał Piotra Kołodziejczyka ze stanowiska ministra obrony narodowej. Czasowo resortem kierował sekretarz stanu Jerzy Milewski[9]
 • prezydent RP Lech Wałęsa wręczył nominacje generalskie. Stopień generała dywizji otrzymał gen.bryg. Aleksander Walczak. Do stopnia generała brygady awansowali pułkownicy. J. Baranowski, Z. Cieślak, J. Flis, Zbigniew Głowienka, M. Karus, W. Kubiak, T. Kuziora, A. Piotrowski, J. Werner, F. Żygis, Maciej Żytecki[9]

12 listopada

 • szef BBN minister Henryk Goryszewski wręczył dowódcy 1 Brygady Rakietowej OP sztandar. Dowódca WLiOP gen. dyw. J. Gotowała wyróżnił brygadę statuetką Ikara[9]

17 listopada

20 listopada

 • szef WRiA SG WP gen. bryg. Czesław Borowski wręczył dowódcy 5 Pułku Artylerii sztandar ufundowany przez społeczeństwo Sulechowa[9]

2123 listopada

 • w Polsce przebywała grupa generałów z kierownictwa NATO pod przewodnictwem naczelnego dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Paktu gen. H. Hansena. Wymieniono poglądy w zakresie wojskowej współpracy w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju"[9]

27 listopada

 • Dowódca MW wiceadm. R. Waga przekazał dowódcy 11 Pułku Łączności MW nowy sztandar. Jednostce nadano imię płk. Kazimierza Pruszkowskiego[9]

291 listopada

 • w Orzyszu zespół inspekcyjny z RFN, zgodnie z traktatem o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, przeprowadził inspekcję redukcji jednostek artyleryjskich w 32 OSS WRiA[9]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

3 grudnia

 • 2 Pułk Rakiet w Choszcznie otrzymał wyróżniające miano „Pomorski” oraz przyjął imię

hetmana Jana Zamoyskiego[9] 4 grudnia

 • burmistrz Krosna Odrzańskiego B. Borek wręczył dowódcy 4 batalionu dowodzenia sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi lubuskiej[9]
 • w Ciechanowie szef BBN minister Goryszewski wręczył dowódcy 1 Pułku Artylerii Mieszanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego sztandar ufundowany przez społeczeństwo i wojsko. Jednostka przyjęła wyróżniającą nazwę "Ciechanowski"[9]
 • 4 Pułk Artylerii Mieszanej przyjął nazwę wyróżniającą "Kołobrzeski" oraz otrzymał imię generała Wincentego Aksamitowskiego[13]

7 grudnia

 • Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji „Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”[9]

13 grudnia

 • prezydent Lech Wałęsa przyjął szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza Wileckiego. Omawiano problemy restrukturyzacji Wojska Polskiego[9]
 • Do kraju powrócili żołnierze pododdziału GROM, wchodzący w skład I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Haiti[9]

31 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Most Współpracy
 2. EMPA

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zygmunt Traczyk: Ziemia Gubińska 1939 – 1949… s. 30
 2. a b Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 274
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 4/94. s. 220-226. 
 4. Decyzja nr 44/MON z 12 maja 1994 roku
 5. Decyzja nr 43/MON z 12 maja 1994 roku
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Tmasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1-2/95. s. 307-313. 
 7. Decyzja nr 84/MON z 15 sierpnia 1995 roku
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 275
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 3-4/95. s. 259-275. 
 10. a b zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 053/Org z dnia 27 lipca 1994
 11. Decyzja nr 111/MON z 4 listopada 1984 roku
 12. Decyzja nr 121/MON z 17 listopada 1994 roku
 13. Decyzja nr 121 Ministra Obrony Narodowej 17 listopada 1994; Dziennik Rozkazów MON z 1994 poz. 117.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 274-278. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Zygmunt Traczyk: Ziemia Gubińska 1939 – 1949…. Gubin: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 2011. ISBN 978-83-88059-54-4.
 • Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 4, październik-grudzień 1994. Warszawa: Wydawnictwo Czasopisma Wojskowe. ISSN 0043-7182. 
 • Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1-2,3-4, styczeń-czerwiec 1995. Warszawa: Wydawnictwo Czasopisma Wojskowe. ISSN 0043-7182.