1996 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1996 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1996.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

3 stycznia

dr. Jerzego Milewskiego na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Zbigniewa Siemiątkowskiego na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego[2]

4 stycznia

1013 stycznia

 • w Ośrodku Szkolenia Wysokogórskiego w Nadziejowie, wspólnie z czterema amerykańskimi marines z 10 Grupy Specjalnej w Modlingen (RFN), ćwiczyli żołnierze 22 Brygady Piechoty Górskiej[2]

2223 stycznia

 • W Zakopanem odbyło się polsko-niemieckie seminarium „Stosunki Polska–Niemcy w obliczu integracji europejskiej z uwzględnieniem aspektów militarnych”[2]

24 stycznia

25 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

1 lutego

4 lutego

 • w Zgorzelcu zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego generał brygady Aleksander Topczak wręczył dowódcy 1 batalionu obrony przeciwchemicznej podpułkownikowi Marianowi Smokowskiemu sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo[2]

7 lutego

11 lutego

14 lutego

 • weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o urzędzie Ministra Obrony Narodowej[4], zgodnie z którą Minister Obrony Narodowej był naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności Państwa (zob. administracja rządowa w Polsce), a Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego był najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Zakres działania Ministra Obrony Narodowej w czasie wojny miała określać odrębna ustawa, której jednak nie uchwalono.

1517 lutego

24 lutego

 • weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw[5], na mocy której w Siłach Zbrojnych RP zostały wprowadzone nowe stopnie wojskowe:
starszego plutonowego (starszego bosmanmata),
młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki),
korpus podoficerów został podzielony na podoficerów młodszych i podoficerów starszych,
korpus chorążych został podzielony na chorążych młodszych i chorążych starszych,
podoficerami młodszymi zostali żołnierze posiadający stopnie kaprala (mata) i starszego kaprala (starszego mata),
podoficerami starszymi zostali żołnierze posiadający stopnie plutonowego (bosmanmata), starszego plutonowego (starszego bosmanmata), sierżanta (bosmana), starszego sierżanta (starszego bosmana), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego) i starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego),
chorążymi młodszymi zostali żołnierze posiadający stopnie młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) i chorążego (chorążego marynarki),
chorążymi starszymi zostali żołnierze posiadający stopnie starszego chorążego (starszego chorążego marynarki), młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki), chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki) i starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki).

28 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

2 marca

 • w Oleśnicy minister brony narodowej Stanisław Dobrzański wręczył komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego pułkownikowi Wiesławowi Kaczmarskiemu sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo[2]

1823 marca

 • na Bałtyku odbyły się polsko-francuskie ćwiczenia pod kryptonimem „Passex 96”[2]

1829 marca

 • na terytorium Republiki Federalnej Niemiec odbyły się ćwiczeniach dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Compact Guard 96”. Uczestniczyła w nich grupa polskich wyższych oficerów pod kierownictwem generała brygady pilota Mieczysława Walentynowicza. W końcowej fazie ćwiczeń uczestniczyli szef WP generał broni Tadeusz Wilecki i szef Inspektoratu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał dywizji Leon Komornicki[2].

20 marca

24 marca

 • na poligonie w Drawsku odbywały się ćwiczeniach żołnierzy duńskich, niemieckich i polskich pod kryptonimem „Bałtycka współpraca 96”[2]

2528 marca

 • na poligonie Orzysz odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Jodła 96”. Ćwiczono m.in. współdziałanie z ogniwami obrony terytorialnej oraz siłami układu pozamilitarnego. Ćwiczeniami kierował dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego generał dywizji Julian Lewiński[2]

26 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

10 kwietnia

19 kwietnia

30 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

6 maja

14 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył sztandary jednostkom 12 DZ

12 czerwca

23 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

111 lipca

13 lipca

 • rozwiązano dywizjon artylerii przeciwpancernej 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej[20]

14 lipca

17 lipca

2025 lipca

 • polscy lotnicy uczestniczyli w manewrach sił powietrznych NATO oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Węgrzech pod kryptonimem „Cooperative Chance 96”[20]

27 lipca

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

2 sierpnia

8 sierpnia

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej[24],
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej[25][20]
 • Sejmowa Komisja Obrony Narodowej pozytywnie oceniła realizację budżetu MON w 1995 roku. Wydatki resortu wyniosły ok. 6,6 mld zł[20]

13 sierpnia

14 sierpnia

 • generał broni Tadeusz Wilecki wręczył „Pierścienie Oficerskie”. Otrzymali je generałowie dywizji Tadeusz Bazydło i Janusz Ornatowski, generałowie brygady Kazimierz Madej, Alfons Kupis, Mieczysław Karus, Ryszard Olszewski oraz pułkownicy S. Oleszczak, Stanisław Sobiechowski, S. Chwojnicki, A. Gruszeczka, J. Rybicki, A. Szygalski, W. Sieja, a także komandorzy A. Karkoszka, kmdr Kazimierz Wolan[20]

15 sierpnia

17 sierpnia

3 Batalionowi Dowodzenia pod dowództwem majora Henryka Flisa,
1 Kołobrzeskiemu Batalionowi Zmechanizowanemu pod dowództwem majora J. Kukiera,
3 Dywizjonowi Przeciwlotniczemu pod dowództwem kapitana J. Osinowskiego[20]

18 sierpnia

 • w Chełmie dyrektor generalny Biura Bezpieczeństwa Narodowego Maciej Flemming wręczył dowódcy Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych nowy sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo

20 sierpnia

2630 sierpnia

 • na wodach Zatoki Pomorskiej trwały międzynarodowe ćwiczenia „Baltic Endeavour 96” z udziałem okrętów wojennych Niemiec, Danii, Szwecji i Polski. Ćwiczeniami kierował dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Stanisław Kasperkowiak[20]

29 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

2 września

 • pułkownik Wiesław Kaczmarski przekazał obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy pułkownikowi doktorowi inżynierowi Władysławowi Melnarowiczowi. W trakcie ceremonii pułkownik Melnarowicz odczytał uchwałę Rady Pedagogicznej CSIL o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla CSIL”, a pierwszym uhonorowanym został pułkownik Kaczmarski, który po 40 latach zakończył służbę wojskową[28]

23 września

 • na poligonie w Drawsku polskie i brytyjskie pododdziały uczestniczyły w ćwiczeniach p.k „Ułański Orzeł 96”. Ćwiczenia prowadził dowódca brytyjskiej 7 Brygady Pancernej „Szczury Pustyni” gen. bryg. D. Montogomery[20]

4 września

6 września

12 września

1214 września

 • na Bałtyku prowadzono kompleksowe ćwiczenia pod kryptonimem „Barakuda 96”. W ramach ćwiczenia odbyły się strzelania torpedowe okrętów podwodnych i nawodnych[20].

15 września

 • wiceminister obrony narodowej T. Grabowski wręczył dowódcy 2 Mińsko-Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. F. Kleeberga nowy sztandar[20]
 • szef sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zygmunt Sadowski wręczył dowódcy 5 batalionu dowodzenia 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesława Chrobrego kpt. Zygmuntowi Malcowi sztandar ufundowany przez społeczeństwo gminy Gubin[30]

16 września

 • na poligonie w Drawsku Pomorskim trwały ćwiczenia pod kryptonimem „Ułan Eagle 96”[20]

18 września

 • rozformowano 1 Korpus Obrony Powietrznej WLiOP. Dowódca korpusu płk pil. R. Zakrzewski przekazał 1 plm „Warszawa” dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej WLiOP.

2326 września

 • na poligonie w Orzyszu trwały wieloszczeblowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Klon 96”. Ćwiczenia prowadził dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Julian Lewiński[20].

2427 września

 • na poligonach w rejonie Żagania i Świętoszewa przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Orion 96”. Celem ćwiczenia była organizacja obrony kolejnej rubieży okręgu i tworzenie zgrupowania uderzeniowego oraz prowadzenie działań zaczepnych. Ćwiczenie przeprowadził dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Janusz Ornatowski[20]

25 września6 października

 • marynarze 13 państw, w tym Polski, uczestniczyli w międzynarodowych ćwiczeniach pod kryptonimem „Cooperative Venture 96”. Celem manewrów było doskonalenie współdziałania pomiędzy morskimi siłami NATO a siłami członków „Partnerstwa dla Pokoju”[20]

Październik[edytuj | edytuj kod]

10 października

 • w ćwiczeniach jednostek Krakowskiego Okręgu Wojskowego pod kryptonimem „Tatry 96” uczestniczył polsko-ukraiński batalion formowany dla potrzeb misji pokojowych[20]

810 października

 • na terenie Pomorza odbyły się dwustronne ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Ametyst 96”. Uczestniczyły dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 2 i 12 DZ, grupy operacyjne z 2 Korpusu Obrony Powietrznej, MW, RSzW Bydgoszcz oraz wydzielone siły i środki 4 pd, 12 prlk, regionalne organy władzy państwowej. Ćwiczenia prowadził dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Tadeusz Bazydło[20]

1419 października

 • w Szklarskiej Porębie w ramach „Trójkąta Weimarskiego” odbyły się ćwiczenia „Concordia 96”. Ćwiczono działania trójnarodowego oddziału sił pokojowych ONZ podczas ewakuacji ludności cywilnej z obszaru objętego kryzysem[20]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

4 listopada

 • minister obrony narodowej Dobrzański odwołał płk. w st. sp. A. Witkowskiego ze stanowiska redaktora naczelnego „Polski Zbrojnej” i mianował na jego miejsce płk. I. Czyżewskiego[20]

49 listopada

 • pododdziały pontonowe 4 Lubuskiej DZ im. J. Kilińskiego i 14 Dywizji Zmechanizowanej VIII OW Bundeswehry, które w ramach ćwiczeń pod kryptonimem „Wspólny most” wybudowały most w rejonie Kaleńsko i Genschmor[20]

5 listopada

 • Rada Ministrów RP przyjęła projekt ustawy o obowiązku wojskowym i innych powinnościach obronnych[20]
 • w Warszawie uroczyście przekazano jednostki rozformowywanego 1 Korpusu Obrony Powietrznej (3 BR, 1 BRT, 4 BL, 1 WŁ i SD) pod dowództwo 3 Korpusu Obrony Powietrznej[20]

9 listopada

 • gen. bryg. Zbigniew Jabłoński wręczył dowódcy 1 batalionu 22 BPG ppłk. K. Koziołowi sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi nyskiej[20]

11 listopada

 • prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył akty nominacyjne na stopnie generalskie. Stopień generała broni otrzymał J. Gotowała; generała dywizji: M. Walentynowicz, A. Rębacz, E. Pietrzyk i F. Macioła; generała brygady Mieczysław Cieniuch, kontradmirała A. Komorowski[20].

1516 listopada

 • w Pomorskim okręgu Wojskowym przeprowadzono doroczną odprawę szkoleniową kierowniczej kadry okręgu. Najlepsze rezultaty szkoleniowe osiągnęły: 6 BKP, 2 pułk rakiet, 10 WSK, WKU Koszalin[20]

11 listopada

 • dowódca 4 DZ gen. bryg. J. Baranowski wręczył dowódcy 4 Brygady Saperów sztandar ufundowany przez społeczeństwo Gorzowa Wielkopolskiego[20]

20 listopada

22 listopada

 • prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył gen. broni Zbigniewowi Zalewskiemu nominację na stanowisko dowódcy Wojsk Lądowych. Nowym zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP został gen. dyw. Marian Robełek[20].

27 listopada

 • w Słupsku podpisano umowę o współpracy pomiędzy 28 Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego a 52 Skrzydłem Lotnictwa USA[20]
 • w Warszawskim Okręgu Wojskowym dokonało oceny działalności służbowej i szkoleniowej w 1996 roku. Wyróżniono m.in.: 1 Mazurską Brygadę Artylerii i 1 Warszawską Brygadę Pancerną[20]

30 listopada

 • w Marynarce Wojennej dokonano oceny szkolenia w 1996 roku. Tytuły przodujących jednostek otrzymały: 12 dywizjon trałowców, 2 dywizjon lotniczy, 11 pułk łączności, Centrum Szkolenia MW, ORP „Metalowiec”, ORP Kopernik”, holownik „H-10”[20]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

23 grudnia

 • w Warszawie ministrowie obrony RP S. Dobrzański i Litwy L. Linkevićius omawiali m.in. przygotowania polsko-litewskiego batalionu do udziału w misjach pokojowych. Ustalono też, że Wojsko Polskie przekaże siłom zbrojnym Litwy 9 stacji radiolokacyjnych[20].

4 grudnia

 • dowódca WLiOP dokonał podsumowania szkolenia wojsk w 1996 roku. Za osiągnięcie najlepszych wyników zostały wyróżnione: 4 Gdyńska Brygada Rakietowa OP, 2 Brygada Radiotechniczna, 79 pułk rakietowy OP, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, CSI-L, 9 pułk lotnictwa myśliwskiego, 40 pułk lotnictwa myśliwsko-bombowego, 41 OSSS, 7 WT i 25 WUL[20].

6 grudnia

 • w Warszawie odbyło się uroczyste rozwiązanie 1 Korpusu Obrony Powietrznej[20]

8 grudnia

 • sekretarz stanu A. Karkoszka wręczył dowódcy 1 batalionu strzelców podhalańskich sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi nowosądeckiej[20]

12 grudnia

 • prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył 144 nauczycielom akademickim i pracownikom naukowym dyplomy profesora. Wśród mianowanych byli pułkownicy: S. Śladowski i A. Tomaszewski[20]

31 grudnia

 • Polska Zbrojna (nr 250) przestała ukazywać się jako gazeta codzienna. Pierwszy egzemplarz „Polski Zbrojnej” w edycji tygodniowej ukazał się 10.1.1997 roku.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 053/Org z 27 lipca 1994
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 3-4/95. s. 259-275. 
 3. Akt nadania sztandaru 6 Brygadzie KPanc. [dostęp 2016-08-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-18)].
 4. Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56
 5. Dz.U. z 1996 r. nr 7, poz. 44
 6. Decyzja nr 27/MON z 20 marca 1996 roku
 7. Decyzja nr 24/MON z 20 marca 1996 roku
 8. Decyzja nr 38/MON z 20 marca 1996 roku
 9. Decyzja nr 33/MON z 20 marca 1996 roku
 10. Decyzja nr 25/MON z 20 marca 1996 roku
 11. Decyzja nr 36/MON z 20 marca 1996 roku
 12. Decyzja nr 51/MON z 10 kwietnia 1996 roku
 13. Decyzja nr 52/MON z 10 kwietnia 1996 roku.
 14. Decyzja nr 60/MON z 19 kwietnia 1996 roku
 15. Decyzja nr 59/MON z 19 kwietnia 1996 roku
 16. a b Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 287
 17. Decyzja nr 70/MON z 6 maja 1996 roku
 18. Decyzja nr 89/MON z 12 czerwca 1996 roku
 19. Decyzja nr 90/MON z 12 czerwca 1996 roku
 20. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1/2, s. 298-313, 1997. 
 21. Decyzja Nr 96/MON z dnia 14 lipca 1995
 22. Decyzja nr 116/MON z 17 lipca 1996
 23. Akt nadania sztandaru 3 Zamojskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. [dostęp 2013-06-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)].
 24. Dz.U. z 1996 r. nr 88, poz. 399
 25. Dz.U. z 1996 r. nr 94, poz. 426
 26. Decyzja nr 134/MON z 13 sierpnia 1996 roku
 27. Decyzja nr 135/MON z 13 sierpnia 1996 roku
 28. Stanisław Dziedzic, Przekazanie sztandaru, „Panorama Oleśnicka” nr 37 (272), 10-16 września 1996, ISSN 1232-552X, s. 9.
 29. Decyzja nr 145/MON z 6 września 1996 roku
 30. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 288

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 286-293. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 3, lipiec-wrzesień 1996. Warszawa: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”. ISSN 0043-7182. 
 • Tomasz Honkisz. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1/2, styczeń-czerwiec 1997. Warszawa: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”. ISSN 0043-7182.