2006 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 2006 - wydarzenia w Wojsku Polskim w 2006 roku.

Potencjał Sił Zbrojnych RP na 31.12.2006 wynosił[1]:

Stan ewidencyjny Wojska Polskiego Podstawowe uzbrojenie Wojska Polskiego

Kadra zawodowa - 85 381

 • generałowie - 154
 • oficerowie - 26 329
 • podoficerowie zawodowi - 48 383
 • szeregowi zawodowi - 10 669

Szeregowi zasadniczej służby wojskowej - 62 363

 • czołgi[a] - 946
 • wozy bojowe[b] - 1924
 • artyleria - 1217
 • śmigłowce - 221
 • samoloty - 189
 • okręty i inne jednostki pływające - 93

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • szef Sztabu Generalnego wprowadził do użytku w Siłach Zbrojnych RP nowe programy strzelań: „Program strzelań z broni strzeleckiej” oraz „Program strzelań z wozów bojowych”. Jednocześnie wycofano: „Program strzelań pododdziałów piechoty (PSPP-86)” i „Program strzelań pododdziałów czołgów (PSPCz-86)”[2].
 • do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych włączono Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów[2]
 • szefem Wojskowych Służb Informacyjnych przestał być gen. bryg. Janusz Bojarski, który czasowe pełnienie obowiązków przekazał płk. Janowi Żukowskiemu
 • obowiązki dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej objął kmdr pil. Stanisław Ciołek

2 stycznia

 • zespół do przeglądu materiałów archiwalnych Układu Warszawskiego, z 1445 jednostek archiwalnych zidentyfikował 441 jako jawne. Sztab Generalny WP zarekomendował do odtajnienia 881 jednostek archiwalnych, natomiast 123 przekazał do decyzji ministrowi obrony narodowej[2]

23 stycznia

 • w prowincjach Diwanija i Wasit w Iraku polscy żołnierze, we współdziałaniu z siłami amerykańskimi i Jednostkami irackimi wykryli i przejęli kolejne nielegalne arsenały broni i amunicji należące do terrorystów. Zatrzymano także sześć osób podejrzanych o działalność terrorystyczną[2]

3 stycznia

4 stycznia

 • w Powidzu odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez 33 Bazę Lotniczą i Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Ćwiczono procedury zachowania się personelu bazy na wypadek przymusowego lądowania samolotu z terrorystami na pokładzie[2]

5 stycznia

10 stycznia

 • Szef Sztabu Generalnego wprowadził do użytku w Siłach Zbrojnych RP [c]„Doktrynę szkolenia Sił Zbrojnych RP”[2]
 • podpisano aneks do umowy międzyrządowej określający warunki dostawy pięciu samolotów transportowych Herkules[2]
 • żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Pakistanie zakończyli wykonywanie zadań mandatowych[2]

12 stycznia

 • rzecznik prasowy MON odpierał zarzuty byłego amerykańskiego administratora cywilnego Iraku Paula Bremera pod adresem Wojska Polskiego w Iraku. Rzecznik oświadczył, iż „zarzut nieodpowiedniej realizacji powierzonych zadań jest absurdalny i świadczy o nieznajomości warunków i zasad skierowania przez Polskę swoich żołnierzy do Iraku”[2]

16 stycznia

Ćwiczenia Eufrat VI
 • na poligonie drawskim trwały ćwiczenia pod kryptonimem „Eufrat VI”. Dziennikarze zapoznali się m.in. z wyposażeniem żołnierzy VI zmiany oraz obserwowali praktyczne działanie zespołu doradczo-szkoleniowego, realizującego działania na rzecz armii i sił bezpieczeństwa Iraku[2][3]

24 stycznia

 • prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył gen. bryg. Edwardowi Gruszce nominację na stopień generała dywizji.
 • na terenie 12 Batalionu Dowodzenia odbyło się pożegnanie żołnierzy, którzy udali się do Iraku w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Trzon VI zmiany PKW stanowią żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą PKW został gen. dyw. Edward Gruszka[2].

25 stycznia

26 stycznia

27 stycznia

 • trwały ćwiczenia „Renegade 06”, podczas których doskonalono zgrywanie elementów systemu sił obrony powietrznej oraz układu pozamilitarnego. Ćwiczeniami kierował dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Stanisław Targosz[2].

31 stycznia

 • Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski wydał następujące decyzje:
nr 20/MON w sprawie powoływania pełnomocników, zastępców pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, administratorów systemów i sieci teleinformatycznych oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
nr 21/MON w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej
nr 22/MON w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia i dokumentowania postępowań sprawdzających oraz wydawania poświadczeń i certyfikatów bezpieczeństwa

Luty[edytuj | edytuj kod]

317 lutego

 • na bazie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej zorganizowano Symulacyjną Grę Obronną. W grze wzięły udział zespoły dowództw i sztabów instytucji centralnych MON oraz rodzajów sił zbrojnych. Wyniki posłużyły do opracowania Strategicznego Przeglądu Obronnego[4]

4 lutego

 • W Diwaniji odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. Dowódca V zmiany PKW gen. dyw. Piotr Czerwiński przekazał obowiązki gen. dyw. Edwardowi Gruszce[4]

510 lutego

 • 2 kcz 10 Brygady Kawalerii Pancernej szkoliła się w Centrum Symulatorów Szkoły Wojsk Pancernych w Munster. Szkolenie przeprowadzono w taktycznym symulatorze pola walki AGPT A4, symulatorach strzelania ASPT A4 oraz symulatorze broni ręcznej AGSHP 2[4]

6 lutego

 • minister obrony narodowej Radosław Sikorski wydał decyzję nr 37/MON w sprawie przygotowania, przemieszczenia i użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wydzielonych do operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym; decyzja weszła w życie z dniem podpisania

78 lutego

 • dowódca 23 Śląskiej Brygady Artylerii przeprowadził trening sztabowy pod kryptonimem „Luty 06” „Planowanie wsparcia ogniowego w działaniach głębokich, bezpośrednich i w strefie tyłowej podczas prowadzenia przeciwuderzenia przez korpus”[4]

8 lutego

 • w Pakistanie dobiegła końca misja humanitarna Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Odpowiedzi. 15 lutego żołnierze zostali powitani w kraju[4]

14 lutego

16 lutego

 • minister obrony narodowej Radosław Sikorski spotkał się z przebywającym w Polsce sekretarzem generalnym NATO Jaap de Hoop Schefferem. Rozmawiano m.in. o przejęciu przez dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód odpowiedzialności za operacje ISAF w Afganistanie w 2007 roku[4]

21 lutego

 • w Szczecinie ministrowie obrony Danii, Niemiec i Polski podpisali oświadczenie w sprawie osiągnięcia przez Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód pełnej zdolności operacyjnej[4]

23 lutego

 • w związku z narastającym zagrożeniem wirusem „ptasiej grypy”, dowódca Wojsk Lądowych wydał wydzielił dwie grupy zadaniowe z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz odwód z 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy do wsparcia odpowiednich służb województwa zachodniopomorskiego[4]
 • płk Tadeusz Sapierzyński zrezygnował z funkcji dowódcy GROM. Minister obrony narodowej Radosław Sikorski wyznaczył na to stanowisko płk. Romana Polkę[4]

27 lutego

 • ustępujący ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego gen. Czesław Piątas uroczyście pożegnał Wojsko Polskie przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
 • Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Lech Kaczyński awansował gen. dyw. dr. Franciszka Gągora do stopnia generała broni oraz mianował go szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 • w cieśninach bałtyckich rozpoczęła się faza morska wielonarodowych ćwiczeń pod kryptonimem „Playex 2006”. Polską Marynarkę Wojenną reprezentowały okręt podwodny ORP „Sokół” oraz dwa śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14[4]

27 lutego3 marca

28 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1 marca

 • w Warszawie rozpoczęły się ćwiczenia zarządzania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego CMX 2006. Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur wojskowo–politycznych w sytuacji narastającego zagrożenia terrorystycznego, sprawdzenie zdolności wykorzystania mechanizmów w zakresie reagowania kryzysowego oraz doskonalenie procedur podejmowania decyzji politycznych dotyczących m.in. użycia Sił Odpowiedzi NATO. Polskim koordynatorem ćwiczeń CMX 2006 był minister obrony narodowej Radosław Sikorski[6].

3 marca

 • w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Libanie odbyła się pierwsza w 2006 roku ceremonia Medal Parada. W uroczystości wzięli udział m.in.: dowódca UMIFIL gen. mjr Alain Pellegrini, przedstawiciele pozostałych kontyngentów wojskowych, armii libańskiej oraz lokalnych władz[6].

8 marca

9 marca

 • na placu ćwiczeń taktycznych w Świętoszowie załoga samobieżnego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZSU-23-4MP Biała po raz pierwszy od momentu wprowadzenia go do uzbrojenia wykonała zadania ogniowe nr 1, 2 oraz 4[6]

2024 marca

 • na poligonie Nowa Dęba pododdziały 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego realizowały zgrupowanie ogniowe. Celowniczowie broni pokładowej samochodów HMMWV po raz pierwszy wykonywali zaplanowane ćwiczenia przygotowawcze oraz strzelania szkolne z wielkokalibrowego karabinu maszynowego NSW. Pojazdy HMMWV wersji 1043 A2 po raz pierwszy w Polsce użyte były w warunkach zimowych[6]

23 marca

 • w Akademii Obrony Narodowej rozpoczęły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem„Beskidy 06”. Były to pierwsze wspomagane komputerowo ćwiczenia dowódczo-sztabowe, które realizowano na bazie nowo otwartego Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Ćwiczeniami kierował dowódca 2 KZ gen. broni Mieczysław Bieniek[6].

27 marca6 kwietnia

29 marca

 • 1 dywizjon przeciwlotniczy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska został wyróżniony tytułem honorowym „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych”[6]

31 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

3 kwietnia

5 kwietnia

 • w Helenowie odbyło się posiedzenie kierownictwa resortu obrony narodowej, poświęcone pracom Zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego. Przedstawiono koncepcję transformacji Sił Zbrojnych na najbliższe 15 lat. Oceniono możliwości Wojska Polskiego w realizacji zadań sojuszniczych[8]

6 kwietnia

7 kwietnia

10 kwietnia

 • Minister Obrony Narodowej ustanowił święta następujących jednostek:
81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej, 3 Okręgowych Warsztatów Technicznych, Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, 76 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej[8]
 • Minister Obrony Narodowej zatwierdził również wprowadzenie odznak następujących jednostek:
81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej, 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, odznaki absolwenta Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, absolwenta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu, 12 batalionu rozpoznawczego Ułanów Podolskich, Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 76 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej i Orkiestry Reprezentacyjnej Sit Powietrznych, 3 Okręgowych Warsztatów Technicznych, 73 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, 14 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej[8]

10 kwietnia

 • w Bagram dowódca VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ppłk Dariusz Tulin przekazał obowiązki nowemu dowódcy PKW ppłk. Bogdanowi Papieskiemu[8]

12 kwietnia

 • odbyła się konferencja prasowa sekretarza stanu w MON Aleksandra Szczygły i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki poświęcona przekazaniu odtajnionych akt Układu Warszawskiego i stanu wojennego[8]

13 kwietnia

19 kwietnia

24-28 kwietnia

25-27 kwietnia

 • zwolniono do rezerwy około 9600 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej[8]
 • grupa operacyjna polskiej 10 Brygady Kawalerii Pancernej wzięła udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym niemieckiej 21 BPanc[8]

26 kwietnia

27 kwietnia

 • w Dowództwie Wojsk Lądowych odbyła się konferencja podsumowująca doświadczenia i wnioski z użycia lotnictwa Wojsk Lądowych podczas misji stabilizacyjnej PKW w Iraku[8]

Maj[edytuj | edytuj kod]

3 maja

 • w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia nominacji generalskich. Do stopnia generała został mianowany gen. broni Franciszek Gągor. Do stopnia generała brygady zostali mianowani: kmdr Andrzej Fałkowski, płk Andrzej Stanisław Juszczak, płk Leszek Soczewica, płk Jan Żukowski[11]
 • po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego kobieta dowodziła pododdziałem honorowym na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Była to por. Beata Targońska z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej[11]
 • minister obrony narodowej Radosław Sikorski otworzył Izbę Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego[11]

48 maja

 • pododdziały 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej szkoliły się przy lotnisku w Malborku i doskonaliły umiejętności pracy bojowej obsług[11]
 • 78 Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej przeprowadził ćwiczenie taktyczno-specjalne pod kryptonimem „Jastrząb 2006”. Wydzielonymi siłami pułku wykonano manewr do nowego rejonu działań[11]
 • piloci z 8 eskadry lotnictwa taktycznego i 13 eskadry lotnictwa transportowego wzięli udział w ćwiczeniu walki elektronicznej pod kryptonimem „Elite 2006”. Ćwiczenie prowadziło dowództwo Sił Powietrznych Republiki Federalnej Niemiec[11]

5 maja

 • oficerowie Ośrodka Analizy Skażeń Sił Powietrznych wzięli udział w ćwiczeniu Systemu Wykrywania Skażeń NATO pod kryptonimem „Brave Beduin 2006”. Ćwiczenie było organizowane przez Siły Zbrojne Królestwa Danii[11]

8 maja

8-24 maja

 • przy lotniskach w Malborku, Powidzu i Świdwinie odbyło się zgrupowanie wybranych sił i środków 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i 78 Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej. Celem Ćwiczeń było doskonalenie pracy bojowej żołnierzy, obsługi specjalistycznego sprzętu oraz zgrywania systemu walki w warunkach polowych[11].

830 maja

 • kompanie 1 batalionu 10 BKPanc szkoliły się w obiektach szkoleniowych OSPWLąd Żagań. Odbyto dwustronne ćwiczenia taktyczne kompanii czołgów ze strzelaniem z wykorzystaniem symulatorów strzelania AGDUS. Kierownikiem ćwiczeń taktycznych był dowódca 1 batalionu czołgów ppłk dypl. Wiesław Knap[11].

12 maja

1225 maja

 • na niemieckim poligonie w Baumholder odbyły się warsztaty interoperacyjności systemów łączności i informatyki pod kryptonimem „Combined Endeavor 2006”. Organizatorem przedsięwzięcia było Europejskie Dowództwo Wojsk Amerykańskich. Wzięły w nich udział 42 państwa NATO i sygnatariusze programu „Partnerstwo dla pokoju”. Wojsko Polskie reprezentowała 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia[11].

1719 maja

 • w Gummersbach dowódca niemieckiej 7 Dywizji Pancernej gen. dyw. Wolf Joachim Clauss przeprowadził odprawę. Polską 10 BKPanc reprezentowali dowódca brygady gen. bryg. Paweł Lamla i dowódcy pododdziałów brygady[11]

20 maja

24 maja

 • Sejm RP podjął uchwałę o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. W ich miejsce powołano Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego[12].

2528 maja

 • do zabezpieczenia pielgrzymki papieża Benedykta XVI użyto 1230 żołnierzy i 114 pojazdów Żandarmerii Wojskowej[11]

29 maja1 czerwca

 • sztab i pododdziały dowodzenia 10 BKPanc wzięły udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pod kryptonimem „Bóbr 2006”[11]

29 maja

30 maja

 • prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych profesorowie Wojskowej Akademii Technicznej: Marian Wnuk, Czesław Goss, Jerzy Tokarzewski[11]

30 maja1 czerwca

 • w Eisenhüttenstadt przeprowadzono trójstronne ćwiczenie w zwalczaniu skutków katastrof z udziałem żołnierzy z Niemiec, Polski i Czech, koordynowane przez dowództwo III Okręgu Wojskowego w Erfurcie. Polskę reprezentowali żołnierze Śląskiego Okręgu Wojskowego, funkcjonariusze Straży Pożarnej i Policji, a także personel medyczny i techniczny[11]

31 maja

31 maja5 czerwca

 • na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim odbyły się ćwiczenia VII zmiany PKW Irak. W ćwiczeniach wzięło udział około 800 żołnierzy, w tym pluton ze Stanów Zjednoczonych[11]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

1 czerwca

5 czerwca

 • zakończyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Eufrat VII” - sprawdzian gotowości żołnierzy VII zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Ćwiczeniami kierował gen. broni Mieczysław Bieniek. Doradcą był gen. dyw. Piotr Czerwiński - dowódca V zmiany PKW Irak. Kontyngent liczył 855 żołnierzy, a jego działania miały charakter doradczo-szkoleniowy. Żołnierze pochodzili przede wszystkim z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej z Kielc. Dowództwo MND CS objął gen. dyw. Bronisław Kwiatkowski[14].

7 czerwca

78 czerwca

 • szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej gen. bryg. Michał Jackiewicz przeprowadził instruktażowo-metodyczne szkolenie w 61 Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej. Tematem było przygotowanie pocisków do strzelań i zabezpieczenie rakiet[14]

9 czerwca

1011 czerwca

 • odbył się XI Międzynarodowy Piknik Lotniczy „Góraszka 2006”. Główną atrakcją był pokaz w wykonaniu austriackiego pilota akrobacyjnego Hannesa Arena. Oprócz akrobacji samolotowych zaprezentował on skok ze spadochronem, tak zwany base-jumping[14].

12 czerwca

 • Minister Obrony Narodowej wyznaczył podsekretarza stanu Stanisława Kozieja na stanowisko przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej[15]

13 czerwca

 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie otrzymał sztandar[14]
 • minister obrony narodowej Aleksander Szczygło odwołał ze stanowiska naczelnego prokuratora wojskowego gen. bryg. Wojciecha Petkowicza, w tym samym dniu pełnienie obowiązków prokuratora minister powierzył płk. Tomaszowi Chrabskiemu
 • w Akademii Obrony Narodowej organizowano konferencję na temat „Poznański Czerwiec 56”. Referaty wygłosili m.in.: dr hab. Krzysztof Komorowski: „Konsekwencje powstania poznańskiego 1956 r.”, i ppłk dr hab. Janusz Zuziak: „Ludowe Wojsko Polskie - radzieckie wzorce wychowawcze, indoktrynacja, stosunek do społeczeństwa”[14]

14 czerwca

 • Minister Obrony Narodowej zatwierdził:
wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 31 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Poznaniu[16]
ustanowił doroczne Święto Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy na 17 czerwca[17]
wprowadzenie odznaki pamiątkowej Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów[18]
wprowadzenie odznaki pamiątkowej 7 Rejonu Obserwacji i Łączności na Helu[19]
wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 21 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Pucku[20]
wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej w Warszawie[21]
wprowadzenie odznaki pamiątkowej 24 Składnicy Marynarki Wojennej w Darłowie[22]

16 czerwca

 • w bazie 162 Skrzydła Myśliwskiego Gwardii Narodowej w Tucsort, w stanie Arizona, zakończyli szkolenie pierwsi polskich pilotów wielozadaniowych samolotów bojowych F-16. Byli to: ppłk Rościsław Stepaniuk, ppłk Dariusz Malinowski i ppłk Zbigniew Zawada[14]
 • zakończyła się faza morska manewrów pod kryptonimem „Baltops 2006”. Marynarkę Wojenną RP reprezentował okręt podwodny ORP „Sokół”, korweta ORP „Kaszub” i dwa śmigłowce Mi-14 PŁ[14].
 • Minister Obrony Narodowej wydał decyzję nr Z-39/Org./P1 w sprawie sformowania Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ–Wschód z siedzibą dowództwa w Stargardzie. Jednostki brygady są rozlokowane w Szczecinie, Wałczu oraz w niemieckim Prenzlau. Do głównych zadań brygady należy zabezpieczenie działania Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ–Wschód[23].

23 czerwca

 • na terenie duńskiej akademii wojskowej w Kopenhadze, kończący służbę na stanowisku dowódcy Wielonarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia SHIRBRIG, kanadyjski brigadier-general Sregory B. Mitchell przekazał obowiązki gen. bryg. Franciszkowi Kochanowskiemu[14]

28 czerwca

 • minister obrony narodowej Radosław Sikorski podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. Rozszerzono uprawnienia noszenia munduru na młodzież, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienie o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, oraz młodzież szkolną i akademicką realizującą przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych, a także podczas uroczystości o charakterze patriotycznym[14].

30 czerwca

 • minister obrony narodowej Radosław Sikorski ujawnił w Internecie materiały gromadzone na jego temat przez Wojskowe Służby Informacyjne. Na stronie www.radeksikorski.pl znajduje się oświadczenie Ministra dotyczące materiałów sporządzanych przez WSI w latach 1992-1995 oraz teczka o kryptonimie „Szpak”[14].
 • Minister Obrony Narodowej wprowadził:
odznakę pamiątkową Dowództwa Sił Powietrznych[24]
oznakę rozpoznawczą i proporczyk na beret Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu[25]
odznakę pamiątkową, rozpoznawczą i proporczyk na beret 9 Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie[26]
nadał 11 batalionowi medycznemu w Żaganiu imię gen. bryg. prof. Mariana Garlickiego[27]
zatwierdził przejęcie przez 22 Bazę Lotniczą w Malborku tradycji 1 Dywizji Lotniczej, 4 Mieszanej Dywizji Lotniczej, 1 Pomorskiej Mieszanej Dywizji Lotniczej, 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego[28]
 • delegacja 11 DKPanc wzięła udział w uroczystości rozformowania 7 Dywizji Pancernej Bundeswehry. W jej skład w ramach Korpusu Sił Szybkiego Reagowania wchodziła 10 Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. 10 BKPanc nadal będzie funkcjonowała w ramach korpusu, ale już w strukturze niemieckiej 1 Dywizji Pancernej[14].

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

5 lipca

 • Minister Obrony Narodowej wprowadził odznaki pamiątkowe:
16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu[29]
Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” w Nowej Dębie[30]
odznakę honorową Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego w Warszawie

6 lipca

 • wprowadzono „Strategię informowania i promocji obronności resortu obrony narodowej”[31]

8 lipca

 • weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2006 roku „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego” oraz ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

12 lipca

16 lipca

 • stwierdzono zgon szeregowego zawodowego Grzegorza Kamila Soswy, żołnierza Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w obozie w Tuzli w ramach sił EUFOR. Śmierć żołnierza nastąpiła wskutek strzału samobójczego[32]

1621 lipca

 • w Akademii Obrony Narodowej trwała pierwsza część międzynarodowych ćwiczeń SENSE[d]

18 lipca

 • odbyło się przekazanie dowodzenia nad VII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Diwaniji (Irak) pomiędzy gen. dyw. Edwardem Gruszką a gen. dyw. Bronisławem Kwiatkowskim[32]
 • w bazie Al Diwaniyah miała miejsce awaria śmigłowca Mi-24. W wyniku zdarzenia z ziemią obrażenia ciała doznali czterej członkowie załogi oraz trzej znajdujący się na pokładzie dziennikarze[32]
 • zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego na potrzeby akcji ewakuacyjnej obywateli polskich z objętego wojną Libanu udostępniono pięć samolotów wojskowych: trzy samoloty transportowe CASA 295M z 13 eskadry lotnictwa transportowego oraz dwa samoloty pasażerskie Tu-154 z 36 Specjalnego pułku lotnictwa transportowego[32]

20 lipca

 • terroryści zaatakowali polski konwój zmierzający do Diwantji. Improwizowany ładunek wybuchowy IED [e]) został odpalony między samochodami konwoju[32]

21 lipca

 • terroryści ponownie zaatakowali konwój Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W wyniku ataku rannych zostało siedem osób: czterech polskich żołnierzy, dwóch żołnierzy salwadorskich i tłumacz z Polskiego Kontyngentu WojskowegoPododdział sił szybkiego reagowania ujął 10 terrorystów[32]
 • na wiceministra Obrony Narodowej premier Jarosław Kaczyński powołał Antoniego Macierewicza, który miał sprawować nadzór nad rozwiązywaniem Wojskowych Służb Informacyjnych oraz pełnić funkcję pełnomocnika tworzącego Agencje Wywiadu i Kontrwywiadu[32]

26 lipca

27 lipca

 • Okręt hydrograficzny Marynarki Wojennej ORP „Arctowski” zakończył badania podwodne wraku niemieckiego lotniskowca „Graf Zeppelin” zalegającego na głębokości 87 m na północ od Władysławowa[32]

28 lipca

 • Minister Obrony Narodowej utworzył Redakcję Wojskową z siedzibą w Warszawie, zajmującą się wydawaniem czasopism specjalistycznych i biuletynów wewnętrznych[33]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

1 sierpnia

 • w dniach 1–28 sierpnia Dowództwo Marynarki Wojennej zorganizowały obozy marynistyczne dla młodzieży ze szkół noszących imiona patronów wywodzących się z Marynarki Wojennej

15 sierpnia

 • Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński mianował na stopień generała dywizji: gen. bryg. Juliana Maja; na stopień generała brygady mianowani zostali pułkownicy: Adam Sowa, Andrzej Wasilewski, Andrzej Łosiński; na stopień kontradmirała: komandor Stefan Tandecki[34]

31 sierpnia

31 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

Ćwiczenia pk. Anakonda 2006

1 września

7 września

 • Minister Obrony Narodowej:
⇒ nadał nazwę wyróżniającą „Ziemi Szczecińskiej” 11 batalionowi ewakuacji sprzętu w Czarnem[36]
⇒ zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji 11 batalionu ewakuacji[37]
⇒ zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji 112 batalionu remontowego w Giżycku[38]
⇒ zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach[39]
⇒ zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia[40]

10 września

 • w ośmiodniowych III Wojskowych Mistrzostwach Europy w Żeglarstwie odbywających się w Węgorzewie zwyciężyła reprezentacja Marynarki Wojennej pokonując 22 załogi z 10 krajów (skład załogi: ppor. mar. Wojciech Myśliwiec - sternik, ppor. mar. Michał Czerwiak, mł. chor. sztab. mar. Ireneusz Kamiński)

15 września

 • akcja ratownicza z udziałem śmigłowców służb ratowniczych Marynarki Wojennej – uratowano członka załogi Daru Młodzieży, który uległ wypadkowi
 • na pokładzie okrętu-muzeum ORP Błyskawica odbyło się pasowanie na ucznia grupy „0” dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 44 w Gdyni

21 września

25 września

 • ORP „Sęp” wyszedł z Gdyni celem wzięcia udziału w szkoleniu jednostek NATO przygotowywanych do działań w ramach stałych zespołów Sił Odpowiedzi NATO

30 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

3 października

5 października

6 października

11 października

12 października

16 października

18 października

20 października

 • Minister Obrony Narodowej zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej[41]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

Uroczyste przyjęcie na wyposażenie Sił Powietrznych dwóch pierwszych śmigłowców SW-4

6 listopada

 • dowódca Marynarki Wojennej Bułgarii kadm. Minko Kavaldzhiev złożył jednodniową wizytę w Dowództwie Marynarki Wojennej; zwiedził Centrum Operacji Morskich, Akademię Marynarki Wojennej oraz Bazę Morską

8 listopada

9 listopada

10 listopada

11 listopada

15 listopada

 • w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęła się konferencja nt.: Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu - „Navsup 2006”

16 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

 • Minister Obrony Narodowej zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie[43]

15 grudnia

 • Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski wydał decyzję nr 521/MON w sprawie obszarów stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych; decyzja weszła w życie z dniem podpisania

20 grudnia

28 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Leopard 2, PT-91. T-72
 2. BWP-1, BWR, BRDM-2, KTO Rosomak, HMMWV
 3. z dniem 2 maja 2006 roku.
 4. Strategie Economic Needs And Securlty Exerclse
 5. Improvised Explosive Device

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Komorowski (red.) 2007 ↓, s. 02.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o Komorowski (red.) 2007 ↓, s. 24-52.
 3. Ostatni sprawdzian na expressbydgoski.pl
 4. a b c d e f g h i j k l m n Komorowski (red.) 2007 ↓, s. 54-73.
 5. Decyzja nr 59/MON z 14 lutego 2006 roku
 6. a b c d e f g h i j Krzysztof Komorowski [red.]: Kronika Wojska Polskiego 2006. s. 74-92.
 7. Decyzja nr 99/MON z 31 marca 2006 roku
 8. a b c d e f g h i j k l m n o Krzysztof Komorowski [red.]: Kronika Wojska Polskiego 2006. s. 93-111.
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 404
 10. zarządzenie nr 7/MON
 11. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Krzysztof Komorowski [red.]: Kronika Wojska Polskiego 2006. s. 114-135.
 12. Faszcza i Pałgan 2017 ↓, s. 324.
 13. Decyzja nr 203/M0N z 29 maja 2006 roku
 14. a b c d e f g h i j k l m Krzysztof Komorowski [red.]: Kronika Wojska Polskiego 2006. s. 136-163.
 15. Decyzja nr 227/M0N z 2006 roku
 16. Decyzja nr 237/MON z 2006 roku
 17. Decyzja nr 238/MON z 2006 roku
 18. Decyzja nr 239/MON z 2006 roku
 19. Decyzja nr 240/MON z 2006 roku
 20. Decyzja nr 241/ MON z 2006 roku
 21. Decyzja nr 242/MON z 2006 roku
 22. Decyzja nr 243/MON z 2006 roku
 23. Faszcza i Pałgan 2017 ↓, s. 325.
 24. Decyzja nr 260/MON z 2006 roku
 25. Decyzja nr 261/MON z 2006 roku
 26. Decyzja nr 262/MON z 2006 roku
 27. Decyzja nr 263/MON z 2006 roku
 28. Decyzja nr 264/MON z 2006 roku
 29. Decyzja nr 269/MON z 2006 roku
 30. Decyzja nr 270/MON z 2006 roku
 31. Decyzja nr 274/MON z 2006 roku
 32. a b c d e f g h i j Krzysztof Komorowski [red.]: Kronika Wojska Polskiego 2006. s. 164-183.
 33. Zarządzenie nr 22/MON z 2006 roku
 34. Krzysztof Komorowski [red.]: Kronika Wojska Polskiego 2009. s. 199.
 35. Decyzja nr 323/MON z 23 sierpnia 2006 roku
 36. Decyzja nr 344/MON z 7 września 2006 roku
 37. Decyzja nr 343/MON z 7 września 2006 roku
 38. Decyzja nr 342/MON z 7 września 2006 roku
 39. Decyzja nr 346/MON z 7 września 2006 roku
 40. Decyzja nr 345/MON z 7 września 2006 roku
 41. Decyzja nr 351/MON z 20 października 2006 roku
 42. Uroczystość przyjęcia na wyposażenie Sił Powietrznych śmigłowca SW-4
 43. Decyzja nr 495/MON z 1 grudnia 2006 roku

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dariusz Faszcza, Jan Pałgan: Kalendarium pomorza militarnego. W: Andrzej Aksamitowski, Dariusz Faszcza: Pomorze militarne. Wokół zagadnień polityki i obronności na Pomorzu Zachodnim w polskim 70-leciu. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem US, Zakład Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego US, 2017. ISBN 978-83-64629-60-0.
 • Grzegorz Jasiński [red.]: Kronika Wojska Polskiego; Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku 2003-2008. Warszawa: Fundacja Polonia Militaris, 2011. ISSN 1734-2317.
 • Krzysztof Komorowski (red.): Kronika Wojska Polskiego 2006. Warszawa: Fundacja Polonia Militaris, 2007. ISSN 1734-2317.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 420-464. ISBN 978-83-927655-6-1.