2013 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 2013 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 2013.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • rozpoczęły funkcjonowanie:
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy (JW 5241) – ppłk Piotr Calak
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu (JW 5277) – ppłk Rafał Smuszkiewicz
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie (JW 5308) – płk Piotr Kłosiński
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu (JW 5330) – płk Cezary Balewski
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku (JW 5338) – ppłk Krzysztof Idec
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu (JW 5371) – ppłk Grzegorz Pytlak
Warsztaty Techniczne Łomża (JW 4226) sformowane na bazie 1 Łomżyńskiego Batalionu Remontowego im. płk. Mariana Raganowicza

4 stycznia

 • w prowincji Ghazni polscy i afgańscy żołnierze zatrzymali Mulla Abdula Kabira, najbardziej poszukiwanego Taliba we wschodnim Afganistanie[1].

8 stycznia

 • minister obrony narodowej wprowadził do użytku „Instrukcję organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”[2]

23 stycznia

29 stycznia

 • minister obrony narodowej wprowadził do użytku „Instrukcję funkcjonowania systemu obiektywnej kontroli lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”[4]

Luty[edytuj | edytuj kod]

12 lutego

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
nadał 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie imię patrona – Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego[5]
nakazał 8 Koszalińskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu w Koszalinie przyjąć i z honorem kontynuować tradycje jednostek przeciwlotniczych oraz oddziałów i pododdziałów rozformowanej 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego[6]
wprowadził odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego[7]
wprowadził odznakę pamiątkową 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego[8]
wprowadził proporce rozpoznawcze 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Legionów[9]
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku[10]
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim[11]
ustanowił dzień 8 sierpnia świętem 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka[12]
wprowadził oznakę rozpoznawczą Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych[13].

13 lutego

 • w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ–Wschód w Szczecinie przebywał gen. broni Frederick B. „Ben” Hodges, dowódca połączonych Dowództw Wojsk Lądowych NATO[14].

15 lutego

 • Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze zaprzestała rejestrowania w repertoriach materiałów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Prokuratorzy przestali pełnić dyżurny oraz uczestniczyć w działaniach profilaktycznych w instytucjach i jednostkach wojskowych[15]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

14 marca

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia ministra obrony narodowej nadał:
kompanii rozpoznawczej 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu nazwę wyróżniającą „Ułanów Wielkopolskich” oraz polecił przejąć i z honorem kultywować dziedzictwo tradycji 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego (1919–1939)[16].
24 kompanii transportowej w Krośnie Odrzańskim 2 batalionu logistycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej nazwę wyróżniającą „Krośnieńska” oraz polecił przejąć i z honorem kultywować dziedzictwo tradycji: służb zaopatrzenia 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego (1944–1945), Oddziałów Zaopatrywania 4 Dywizji Piechoty (1945–1947) i 4 Batalionu Zaopatrzenia (1966–2012)[17]

20 marca

 • PKW Afganistan: około godziny 9 czasu polskiego, zaatakowano polski patrol. W wyniku wybuchu ładunku IED pod pojazdem typu MRAP zginął kierowca pojazdu – starszy szeregowy Paweł Ordyński. Inny polski żołnierz został ranny[18]

27 marca

 • Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przesłał do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz projekt „ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i niektórych innych ustaw” oraz upoważnił Ministra Obrony Narodowej do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych[19]

31 marca

 • zostały zniesione: Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu i Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze → wojskowa prokuratura garnizonowa

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

1 kwietnia

Oddział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie,
Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

12 kwietnia

15 kwietnia

 • weszła życie decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej; do zadań koordynatora należy między innymi koordynowanie w resorcie obrony narodowej realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania; żołnierze oraz pracownicy wojska w sprawach dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mają prawo zwracać się bezpośrednio do koordynatora z zachowaniem prawa do anonimowości[21]

18 kwietnia

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej powierzył funkcję Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej pułkownikowi Jackowi Dzięgielewskiemu, szef Oddziału Społecznych Problemów Służby Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON

23 kwietnia

generała broni Mieczysława Gocuła na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP z dniem 7 maja 2013,
generała dywizji Marka Tomaszyckiego na stanowisko dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych z dniem 20 maja 2013.

19 kwietnia

 • rządowy projekt „ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw” po pierwszym czytaniu na 38. posiedzeniu Sejmu został skierowany do Sejmowej Komisji Obrony Narodowej → Proces legislacyjny w Polsce

Maj[edytuj | edytuj kod]

2 maja

 • weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych[22]
wprowadzone zostały nowe oznaki korpusów osobowych: wojsk przeciwlotniczych, rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz wychowawczego, a także zmienione zostały nazwy i wzory dotychczasowych oznak korpusu: sprawiedliwości i obsługi prawnej, służby komunikacji wojskowej na transportu i ruchu wojsk, zakwaterowania i budownictwa na infrastruktury, wojsk samochodowych na służby czołgowo-samochodowej, wojsk chemicznych na obrony przed bronią masowego rażenia, służb kwatermistrzowskich na służbę materiałową, ogólnologistyczną i finansową, służby topograficznej na służbę geograficzną, wojsk zmechanizowanych na wojsk zmechanizowanych i specjalnych

6 maja

 • w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, generał Mieczysław Cieniuch przekazał obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałowi broni Mieczysławowi Gocułowi
 • Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty przedłużenia kadencji na stanowiskach dowódców rodzajów sił zbrojnych, do dnia 31 stycznia 2014:
dowódcy Wojsk Lądowych generałowi broni Zbigniewowi Głowience,
dowódcy Sił Powietrznych generałowi broni Lechowi Majewskiemu,
dowódcy Wojsk Specjalnych generałowi brygady Piotrowi Patalong,
dowódcy Marynarki Wojennej admirałowi floty Tomaszowi Mathea.

8 maja

 • Sejmowa Komisja Obrony Narodowej przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu „ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw” i rozpatrzyła rządowy projekt „ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw”, a następnie zleciła szczegółowe rozpatrzenie obu projektów przez powołane podkomisje nadzwyczajne

9 maja

 • weszła w życie ustawa z dnia 22 lutego 2013 o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej[23]

20 maja

 • w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, generał broni Edward Gruszka przekazał obowiązki Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych generałowi dywizji Markowi Tomaszyckiemu

23 maja

 • weszły w życie:
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego[24]
zarządzenie Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej[25]; na podstawie art. 83 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej[26] Minister Obrony Narodowej utworzył 34 podmioty lecznicze i przekształcił 22 publiczne zakłady opieki zdrowotnej w podmioty lecznicze oraz zlikwidował, w terminie do 30 września 2013 roku, 143 ambulatoria i ambulatoria z izbą chorych – publiczne zakłady opieki zdrowotnej; podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy są między innymi państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; podmioty lecznicze są jednostkami organizacyjnymi odpowiednio Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo Służby Wywiadu Wojskowego; strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego określa etat jednostki organizacyjnej → Ustawa o działalności leczniczej
na przykład 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, jako podmiot leczniczy przejmie zadania zlikwidowanych ambulatoriów – publicznych zakładów opieki zdrowotnej:
Jednostki Wojskowej Nr 4071 w Żaganiu,
Jednostki Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu,
Jednostki Wojskowej Nr 3284 w Głogowie,
Jednostki Wojskowej Nr 2399 w Świętoszowie,
Jednostki Wojskowej Nr 5430 w Dobrej nad Kwisą,
Jednostki Wojskowej Nr 1145 w Bolesławcu,
a także włączy w swoją strukturę Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Żaganiu z siedzibą w Żarach.
wprowadzone zamierzenia organizacyjne pozostają w rozbieżności z apelem XXX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 15 marca 2013 roku do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie działań na rzecz naprawy wojskowej służby zdrowia, w którym między innymi stwierdzono, że „głęboki niepokój budzą niektóre propozycje dotyczące usytuowania wojskowej służby zdrowia w przyszłych strukturach SZ RP, traktujące złożony obszar medyczny jako «podsystem» czy «podzdolność» logistyki i postulujący «mechaniczne» wepchnięcie służby zdrowia armii do instytucji logistycznych”[27]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

5 czerwca

 • weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej; ustawa określa jednolite przypadki i zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, a także postępowanie przed użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej i po ich użyciu lub wykorzystaniu; w rozumieniu ustawy uprawnionymi do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej są między innymi żołnierze: Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i wojskowych organów porządkowych[28]

27 czerwca

 • zbiory Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zostały wzbogacone o pistolet maszynowy wzór 1939 „Mors”
 • weszła w życie decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy; jednostka przyjęła imię generała brygady profesora doktora habilitowanego Elżbiety Zawackiej oraz dziedzictwo tradycji między innymi Węzła Łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego[29]

28 czerwca

30 czerwca

 • generał Mieczysław Cieniuch został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

3 lipca

 • Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 178/MON w sprawie powołania Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych[32]

12 lipca

 • Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 roku ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, przyjął tę ustawę bez poprawek[33]

22 lipca

 • w Sztabie Generalnym WP Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, która ma „usprawnić i unowocześnić system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”[34]

26 lipca

31 lipca

majora Lucjana Giżyńskiego ps. „Gozdawa”, dowódcy Batalionu AK im. Stefana Czarnieckiego
podporucznika Tadeusza Gołębiowskiego ps. „Okrój” z Batalionu AK „Miotła”
porucznika Kazimierza Jackowskiego ps. „Torpeda” z Batalionu AK „Miotła”
starszego sierżanta podchorążego Władysława Kalinowskiego ps. „Włodek” z Batalionu AK „Parasol”
podporucznika czasu wojny Władysława Kulaska ps. „Jaśmin”
majora Franciszka Mazurkiewicza ps. „Niebora”, dowódcy Batalionu AK „Miotła”
porucznika Konrada Okolskiego ps. „Kuba” z Batalionu AK „Zośka”
porucznika Zygfryda Urbanyi ps. „Juliusz”, dowódcy 1908 plutonu specjalnego
kapitana Tadeusza Zwierzchaczewskiego ps. „Powierża” z Batalionu AK im. Stefana Czarnieckiego

31 lipca 2013 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, w przeddzień 69. rocznicy Powstania, Prezydent RP Bronisław Komorowski przekazał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari rodzinie[36].

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

1 sierpnia

 • Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował:
na stopień generała broni, generałów dywizji:
Bogusława Samola, dowódcę Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
Marka Tomaszyckiego, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych
na stopień generała dywizji, generałów brygady:
Jerzego Fryczyńskiego, szefa Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych
Leszka Soczewicę, szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP
na stopień wiceadmirała, kontradmirała Stanisława Zarychtę, dowódcę Centrum Operacji Morskich-dowódcę Komponentu Morskiego
na stopień generała brygady, pułkowników:
Piotra Dzięgielewskiego, szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
Jerzego Guta, zastępcę dowódcy Wojsk Specjalnych
Adama Joksa, dowódcę 6 Brygady Powietrznodesantowej
Sławomira Mariusza Kowalskiego, dowódcę 15 Brygady Zmechanizowanej[37], nominacje zostały wręczone w dniu 15 sierpnia 2013 roku[38]

4 sierpnia

 • zmarł generał broni pilot w stanie spoczynku Stanisław Targosz, dowódca Sił Powietrznych w latach 2005–2007

19 sierpnia

 • Minister Obrony Narodowej zwolnił generała brygady Andrzeja Danielewskiego z dotychczas zajmowanego stanowiska Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych i z dniem 19 sierpnia 2013 roku wyznaczył na stanowisko Szefa Zespołu do Spraw Inspektoratu Szkolenia w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych[40]

23/24 sierpnia

26 sierpnia

 • Minister Obrony Narodowej zwolnił niżej wymienionych oficerów z dotychczas zajmowanych stanowisk służbowych i z dniem 26 sierpnia 2013 roku wyznaczył na nowe stanowiska służbowe:
dowódcę 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generała dywizji Ireneusza Bartniaka na Szefa Zespołu do Spraw Utworzenia Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych-Zastępcy Dowódcy Grupy Organizacyjnej,
dowódcę 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej generała dywizji Janusza Bronowicza na Szefa Zespołu do Spraw Inspektoratu Wojsk Lądowych w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego WP generała dywizji Leszka Surawskiego na dowódcę 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

5 września

 • Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak mianował pośmiertnie rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika[42]

Październik[edytuj | edytuj kod]

4 października

7 października

 • Minister Obrony Narodowej zdecydował o wsparciu przez Żandarmerię Wojskową ochrony części wojskowej lotnisk „Warszawa-Okęcie” (1 BLT) i „Kraków-Balice” (8 BLT) oraz lotnisk wojskowych „Poznań-Krzesiny” (31 BLT) i „Łask” (32 BLT)[44].

17 października

 • na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, w trakcie odprawy rozliczeniowo-zadaniowej z kierowniczą kadrą Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka przekazał w podporządkowanie[45]:
dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy i 23 Śląski Pułk Artylerii
dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – 5 Lubuski Pułk Artylerii i 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej – 11 Mazurski Pułk Artylerii i 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

23 października

28 października

 • w Cytadeli warszawskiej dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka przekazał, a dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Wiesław Grudziński przyjął w podporządkowanie: Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz Orkiestry Wojskowe z Elbląga, Giżycka, Lublina, Siedlec, Rzeszowa, Szczecina i Żagania[47].
 • w Cytadeli warszawskiej dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka przekazał w podporządkowanie:
komendanta 1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy – 12 Grupę Zabezpieczenia Medycznego w Szczecinie, 15 Grupę Zabezpieczenia Medycznego w Giżycku i 17 Grupę Zabezpieczenia Medycznego w Międzyrzeczu,
komendanta 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu – 6 Grupę Zabezpieczenia Medycznego w Krakowie, 10 Grupę Zabezpieczenia Medycznego w Świętoszowie i 25 Grupę Zabezpieczenia Medycznego w Tomaszowie Mazowieckim[48].

29 października

 • w Warszawie szef Sztabu Generalnego generał broni Mieczysław Gocuł przeprowadził grę decyzyjną na temat sposobu przejścia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na nową strukturę kierowania i dowodzenia[49]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

22 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

3 grudnia

5 grudnia

 • weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw[52]

17 grudnia

 • w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył niżej wymienionym oficerom akty mianowania i zwolnienia ze stanowisk służbowych z dniem 1 stycznia 2014 roku:
generałowi broni pilotowi Lechowi Majewskiemu mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
generałowi broni pilotowi Lechowi Majewskiemu zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Sił Powietrznych,
generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,
generałowi broni Zbigniewowi Głowience zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Wojsk Lądowych,
admirałowi floty Tomaszowi Mathei zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Marynarki Wojennej,
generałowi broni Edwardowi Gruszce zwolnienia ze stanowiska szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
generałowi brygady Piotrowi Patalongowi zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Wojsk Specjalnych[53][54][55].
 • w Cytadeli warszawskiej odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia funkcjonowania Dowództwa Wojsk Lądowych, w trakcie którego została opuszczona flaga Dowódcy Wojsk Lądowych → Lista flag Polski
 • dowódca Wojsk Lądowych, generał broni Zbigniew Głowienka przekazał, a komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, pułkownik Marek Gmurski przyjął w podporządkowanie Ośrodki Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie, Orzyszu, Wędrzynie, Żaganiu oraz Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdroju[56][57].

19 grudnia

 • w Karwicach komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, pułkownik Marek Gmurski przyjął w podporządkowanie:
Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce (komendant – pułkownik dyplomowany inżynier Andrzej Witek),
21 Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach (komendant – podpułkownik Bogdan Wojciechowski),
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu[58][59][60]poligony wojskowe w Polsce

31 grudnia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Oficjalna strona 12 BZ; dostęp 13 stycznia 2013. [dostęp 9 kwietnia 2018]. [zarchiwizowane z tego adresu (9 kwietnia 2018)].
 2. Decyzja Nr 2/MON z dnia 4 stycznia 2013 r.
 3. Onet.pl dostęp 25.01.2013
 4. Decyzja Nr 8/MON z dnia 25 stycznia 2013 r.
 5. Decyzja Nr 37/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 6. Decyzja Nr 31/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 7. Decyzja Nr 19/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 8. Decyzja Nr 20/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 9. Decyzja Nr 22/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 10. Decyzja Nr 24/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 11. Decyzja Nr 25/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 12. Decyzja Nr 26/MON z dnia 12 lutego 2013 r.
 13. Dziennik Urzędowy MON poz. 43 (pol.). [dostęp 2018-11-28].
 14. Faszcza i Pałgan 2017 ↓, s. 325.
 15. Pismo wych. nr 154/13 Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Zielonej Górze z dnia 7 lutego 2013 r.
 16. Decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez Kompanię Rozpoznawczą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, Dziennik Urzędowy MON z 15 marca 2013 r., poz. 68. Decyzja weszła w życie z dniem 30 marca 2013 r.
 17. Decyzja Nr 62/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy Kompanii Transportowej Batalionu Logistycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego, Dziennik Urzędowy MON z 15 marca 2013 r., poz. 69. Decyzja weszła w życie z dniem 30 marca 2013 r.
 18. W Afganistanie zginął polski żołnierz
 19. Pismo nr wych. RM 10-124-12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2013 r.
 20. M.P. z 2013 r. poz. 225
 21. Dziennik Urzędowy MON z 16 kwietnia 2013 r., poz. 112.
 22. Dz.U. z 2013 r. poz. 466
 23. Dz.U. z 2013 r. poz. 496
 24. Dz.U. z 2013 r. poz. 535
 25. Dziennik Urzędowy MON z 23 maja 2013 r., poz. 139.
 26. Dz.U. z 2021 r. poz. 711
 27. Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej „Skalpel” Nr 3/2013, Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie, maj–czerwiec 2013, ISSN 1230-493x, s. 19.
 28. Dz.U. z 2019 r. poz. 2418
 29. Dziennik Urzędowy MON z 12 czerwca 2013 r., poz. 150.
 30. M.P. z 2013 r. poz. 550
 31. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW.
 32. Dziennik Urzędowy MON z 3 lipca 2013 r., poz. 171.
 33. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.
 34. Prezydent podpisał ustawę reformującą system kierowania i dowodzenia SZ RP .
 35. Przekazanie dowodzenia w 2 Korpusie [1].
 36. Odznaczenia w 69. rocznicę Powstania Warszawskiego. prezydent.pl, 31 lipca 2013. [dostęp 2013-07-31].
 37. Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego. mon.gov.pl, 2 sierpnia 2013. [dostęp 2013-08-15].
 38. Nominacje generalskie i admiralskie. mon.gov.pl, 15 sierpnia 2013. [dostęp 2013-08-15].
 39. Polak szefem akademii obrony NATO. mon.gov.pl, 1 sierpnia 2013. [dostęp 2013-08-04].
 40. Zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego. mon.gov.pl, 12 sierpnia 2013. [dostęp 2013-08-12].
 41. Polski komandos zginął w Afganistanie. mon.gov.pl, 24 sierpnia 2013. [dostęp 2013-08-29].
 42. Decyzja Nr 2156/KADR Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2013 roku.
 43. Decyzja Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2013 roku w sprawie nadania imienia patrona 4 Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu, Dziennik Urzędowy MON z dnia 7 października 2013 roku, poz. 243.
 44. Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2013 roku w sprawie wsparcia przez Żandarmerię Wojskową ochrony lotnisk wojskowych (Dziennik Urzędowy z dnia 24 października 2013 roku, poz. 272).
 45. Pułki wzmocnią struktury dywizji. army.mil.pl, 18 października 2013. [dostęp 2016-04-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-23)].
 46. Decyzja Nr 313/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2013 r., poz. 273.
 47. Decyzja Nr 428/MON z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie podporządkowania i kategoryzacji orkiestr wojskowych w: Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 roku, poz. 382. Decyzja weszła wżycie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
 48. Zmiana podporządkowania. army.mil.pl, 30 października 2013. [dostęp 2013-12-28].
 49. Wojsko Polskie 2014 – nowy model. sgwp.wp.mil.pl, 29 października 2013. [dostęp 2013-12-26].
 50. Wozy wsparcia zastąpią czołgi. polska-zbrojna.pl, 30 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-30].
 51. Opuszczenie bandery na dwóch okrętach rakietowych MW. mw.mil.pl, 3 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-03].
 52. Dz.U. z 2013 r. poz. 1355
 53. Nominacje dla nowych dowódców. polska-zbrojna.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-17].
 54. Uroczystość wręczenia aktu mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. prezydent.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-17].
 55. Prezydent RP wręczył akt mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. bbn.gov.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-17].
 56. Ostatnie spotkanie. army.mil.pl, 19 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-28].
 57. Faszcza i Pałgan 2017 ↓, s. 326.
 58. Przekazanie Poligonów RP w Drawsku. cswldrawsko.wp.mil.pl, 20 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-30)].
 59. Zmiana podległości. cpsp.wp.mil.pl, 19 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-30)].
 60. Przekazanie 21.CPL. 21cpl.sp.mil.pl, 20 grudnia 2013. [dostęp 2013-12-28].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dariusz Faszcza, Jan Pałgan: Kalendarium pomorza militarnego. W: Andrzej Aksamitowski, Dariusz Faszcza: Pomorze militarne. Wokół zagadnień polityki i obronności na Pomorzu Zachodnim w polskim 70-leciu. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem US, Zakład Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego US, 2017. ISBN 978-83-64629-60-0.
 • Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2013