2015 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 2015 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 2015.

W nowy rok Siły Zbrojne RP weszły bez nazywanych potocznie „przepisów ubiorczych”. 6 grudnia 2014 roku zostało uchylone rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych[1]. Nowe rozporządzenie weszło w życie dopiero 10 lutego 2015 roku (→ Polski mundur wojskowy). Chociaż nie zostały określone wzory umundurowania 27 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych[2]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • Na podstawie decyzji Nr 426/MON Ministra Obrony Narodowej z 29 października 2014 roku w sprawie zmiany bezpośredniego podporządkowania wojewódzkich sztabów wojskowych wspomniane terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej wraz z podległymi im wojskowymi komendami uzupełnień zostały podporządkowane szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego[3].
 • Na podstawie Postanowienia Prezydenta RP z 23 grudnia 2014 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku został przedłużony okres użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie o liczebności do 300 żołnierzy i pracowników wojska[4].
 • dotychczasowy dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, pułkownik dyplomowany Andrzej Lorenc został szefem Wojsk Rakietowych i Artylerii 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

22 stycznia

24 stycznia

 • Weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej[5].

28 stycznia

Batalionu Szkolnego Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu (1928–1930),
Centralnej Szkoły Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza (1930–1939)
oraz nadał Składowi imię pułkownika dyplomowanego Mariana Porwita[6].

29 stycznia

 • Weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych[7].

Luty[edytuj | edytuj kod]

10 lutego

 • Weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką[8]

26 lutego

 • Minister Obrony Narodowej wydał decyzje nr 55/MON w sprawie nadania 21 Centralnemu Poligonowi Lotniczemu w Nadarzycach imienia „majora nawigatora Edwarda Kaczorowskiego”[9]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

18 marca

 • Weszła w życie decyzja Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przejęcia przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie dziedzictwa tradycji 5 Dywizjonu Żandarmerii (1920–1939)[10].

20 marca

 • Weszła w życie decyzja Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie nadania Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego – „Jura”[11].

31 marca

 • Zlikwidowane zostały Placówki Żandarmerii Wojskowej w Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim – zamiejscowe komórki wewnętrzne Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

1 kwietnia

 • Wydział Żandarmerii Wojskowej w Łasku rozpoczął działalność na terenie województwa łódzkiego. Wydział ŻW w Łasku wchodzi w skład Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Maj[edytuj | edytuj kod]

11 maja

 • Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak podpisał decyzję Nr 157/MON w sprawie limitu awansowego w 2015 roku. Na podstawie wspomnianej decyzji z dniem 15 sierpnia 2015 roku (w uzasadnionych przypadkach z dniem 11 listopada 2015 roku) będzie awansowanych 3683 żołnierzy[12].

25 maja

 • Podsekretarz stanu Maciej Jankowski, działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej nadał Wojskowemu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie imię pułkownika dyplomowanego Mariana Porwita oraz ustanowił Święto Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w dniu 21 listopada[13].

27 maja

 • Weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 roku[14]Europejskie Siły Żandarmerii.

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

3 czerwca

 • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim otrzymało imię pułkownika Stanisława Sitka oraz przejęło dziedzictwo tradycji:
Szkoły Żandarmerii (1918-1922)
Centralnej Szkoły Żandarmerii (1922-1927)
Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii w Grudziądzu (1927-1930)
Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu (1930-1939)[15].

11 czerwca

Morskiego Dywizjonu Żandarmerii w Gdyni (1937-1939),
Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdańsku (1990-2001),
Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni (1990-1993),
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni (1993-2011)[16].

16 czerwca

 • Wprowadzono flagę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych[17].

23 czerwca

 • Wprowadzono oznakę rozpoznawczą Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej[18].

30 czerwca

 • W Słupsku zakończono formowanie Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie[19].

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

5 sierpnia

 • Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski pożegnał się z Siłami Zbrojnymi RP.

6 sierpnia

Listopad[edytuj | edytuj kod]

2 listopada

16 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

24 grudnia

 • Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przeniósł generała brygady Piotra Nideckiego do rezerwy kadrowej, a pełnienie obowiązków komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej powierzył czasowo pułkownikowi Tomaszowi Połuchowi, dotychczasowemu komendantowi Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2005 r. nr 7, poz. 53.
 2. Dz.U. z 2021 r. poz. 192.
 3. Decyzja Nr 426/MON Ministra Obrony Narodowej z 29 października 2014 roku nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym MON. Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w IV kwartale 2014 roku (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2 stycznia 2015 roku, poz. 2).
 4. M.P. z 2014 r. poz. 1221.
 5. Dz.U. z 2015 r. poz. 36.
 6. Decyzja Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Składowi Osowiec (Dziennik Urzędowy MON z 2 lutego 2015 roku, poz. 26).
 7. Dz.U. z 2015 r. poz. 61.
 8. Dz.U. z 2021 r. poz. 1127.
 9. Faszcza i Pałgan 2017 ↓, s. 326.
 10. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 3 marca 2015 roku, poz. 54.
 11. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 5 marca 2015 roku, poz. 63.
 12. Decyzja Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie limitu awansowego w 2015 roku (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 10 czerwca 2015 roku, poz. 155.).
 13. Decyzja Nr 179/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (Dziennik Urzędowy MON z 28 maja 2015 roku, poz. 152).
 14. Dz.U. z 2015 r. poz. 647.
 15. Decyzja Nr 196/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 11 czerwca 2015 roku, poz. 157). Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 16. Decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Gdyni (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 11 czerwca 2015 roku, poz. 158). Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia.
 17. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej (pol.). [dostęp 2018-11-27].
 18. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej (pol.). [dostęp 2018-11-27].
 19. :: :: Święto Batalionu Ochrony Bazy ::, wp.mil.pl [dostęp 2021-05-19] [zarchiwizowane z adresu 2016-05-29] (pol.).
 20. Decyzja Nr 437/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie nadania imienia patrona 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku (Dziennik Urzędowy MON z 4 listopada 2015 roku, poz. 307). Decyzja weszła w życie 17 listopada 2015 roku – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dariusz Faszcza, Jan Pałgan: Kalendarium pomorza militarnego. W: Andrzej Aksamitowski, Dariusz Faszcza: Pomorze militarne. Wokół zagadnień polityki i obronności na Pomorzu Zachodnim w polskim 70-leciu. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem US, Zakład Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego US, 2017. ISBN 978-83-64629-60-0.
 • Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2014 i 2015.
 • Dziennik Ustaw z 2014 i 2015.