2017 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 2017 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 2017.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • Weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw[2]. Na mocy wspomnianej ustawy:
Wojska Obrony Terytorialnej stały się piątym, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajem sił zbrojnych, a Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – jednym z trzech dowódców rodzajów sił zbrojnych obok Dowódcy Generalnego RSZ i Dowódcy Operacyjnego RSZ;
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Wojsk Obrony Terytorialnej;
Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (dodany ust. 8aa w art. 60 stanowi, że wezwanie żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową do stawienia się w trybie natychmiastowego stawiennictwa do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie może nastąpić w celu między innymi udziału jednostek wojskowych w działaniach antyterrorystycznych, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań Sił Zbrojnych i roli Wojsk Obrony Terytorialnej w tym zakresie) → Ustawa antyterrorystyczna;
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przestał zarządzać obroną terytorialną;
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej;
Osoba, która pełni terytorialną służbę wojskową jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy;
W rozumieniu art. 115 § 17 Kodeksu karnego żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie (art. 12 ustawy);
Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – 63 lata życia (dotychczas 50 i 60 lat życia);
Wprowadzono „terytorialną służbę wojskową”, pełnioną w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej;
Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują tytuł „żołnierz OT”;
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres;
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie lub dyspozycyjnie;
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy;
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem;
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni dyspozycyjnie poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej;
Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie wydaje się przedmioty umundurowania i wyekwipowania wojskowego. Żołnierze ci są obowiązani stawić się w wydanym umundurowaniu wraz z ekwipunkiem w przypadku pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie;
Z chwilą wprowadzenia obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego terytorialna służba wojskowa traci charakter formacji ochotniczej, a staje się służbą obowiązkową (art. 98i ust. 1);
Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje między innymi członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji (art. 98k ust. 5 należy rozpatrywać łącznie ze znowelizowanym art. 65 ust. 6, który stanowi, że żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą wstępować do stowarzyszeń i innych organizacji działających poza wojskiem oraz brać udział w działalności stowarzyszeń i innych organizacji, do których należeli w chwili powołania do tej służby, po pisemnym poinformowaniu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę);
Wojska Obrony Terytorialnej mogą współdziałać, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań, z ochotniczą strażą pożarną i Strażą Leśną, a także Strażą Ochrony Kolei (art. 19).

9 stycznia

10 stycznia

11 stycznia

12 stycznia

16 stycznia

26 stycznia

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia generała brygady Mariusza Zaruskiego w 150. rocznicę urodzin[8].

31 stycznia

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwolnił:
generała broni Mirosława Różańskiego ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych[9];
generała Mieczysława Gocuła ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego[10];
mianował z dniem 1 lutego 2017 roku generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego[11].

Luty[edytuj | edytuj kod]

7 lutego

gen. dyw. J. Mika
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował generała dywizji Jarosława Mikę na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych[12].

8 lutego

15 lutego

16 lutego

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował pośmiertnie pułkownika Alfonsa Maćkowiaka na stopień generała brygady[15].

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1 marca

 • Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz nadał:
1 Brygadzie Obrony Terytorialnej nazwę wyróżniającą „Podlaska” i imię patrona płk. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” oraz nakazał przejąć i z honorem kultywować tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej Obywatelskiej, Inspektoratu Białostockiego AK, Inspektoratu Suwalskiego AK oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”[16];
2 Brygadzie Obrony Terytorialnej nazwę wyróżniającą „Lubelska” i imię patrona mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz nakazał przejąć i z honorem kultywować tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (1944), 8 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944), 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1943-1944) oraz Okręgu WiN Lublin (1945-1947), a także ustanowił dzień 24 maja Świętem Brygady i ustanowił odznakę pamiątkową Brygady[17];
3 Brygadzie Obrony Terytorialnej nazwę wyróżniającą „Podkarpacka” i imię patrona płk. Łukasza Cieplińskiego oraz nakazał przejąć i z honorem kultywować tradycje jednostek wojskowych i pododdziałów partyzanckich zbrojnego podziemia niepodległościowego Podokręgu Rzeszów AK i Okręgu WiN Rzeszów[18].

31 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

21 kwietnia

 • Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wprowadzono flagę Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych[20].

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

3-18 czerwca

 • Manewry BALTOPS-17 z udziałem polskich okrętów OORP "Bielik", "Dąbie", "Wdzydze", "Mielno", "Mamry", "Wicko", "Gniezno", "Kraków", samolotów F-16 i w 7. Brygady Obrony Wybrzeża, w tym 14 czerwca desant międzynarodowej grupy zadaniowej na poligonie w Ustce[21].

13 czerwca

 • Decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza:
batalion logistyczny 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Międzyrzeczu otrzymał imię pułkownika Arnolda Szyllinga[22],
13 Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety przejął dziedzictwo tradycji Dywizjonu Ćwiczebnego (1921-1930) i Dywizjonu Minowców (1930-1939), a dzień 1 kwietnia został ustanowiony świętem Dywizjonu[23]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

4 września

29 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

30 października

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. M.P. z 2017 r. poz. 245.
 2. Dz.U. z 2016 r. poz. 2138.
 3. M.P. z 2017 r. poz. 235.
 4. Zmiana dowódcy 12 BZ. 12bz.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-09].
 5. Zmiana dowódcy 1 SLT. 1slt.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-09].
 6. Dz.U. MON 2017 ↓, poz. 12.
 7. Nowy dowódca 34 BKPanc. 34bkpanc.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-10].
 8. M.P. z 2017 r. poz. 137.
 9. M.P. z 2017 r. poz. 246.
 10. M.P. z 2017 r. poz. 247.
 11. M.P. z 2017 r. poz. 248.
 12. M.P. z 2017 r. poz. 249.
 13. Nowy dowódca 22 BLT. 22blot.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-10].
 14. Nowy dowódca 11 DKPanc. 11ldkpanc.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-10].
 15. M.P. z 2017 r. poz. 400.
 16. Dz.U. MON 2017 ↓, poz. 45 Decyzja Nr 49/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej.
 17. Dz.U. MON 2017 ↓, poz. 46 Decyzja Nr 50/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej.
 18. Dz.U. MON 2017 ↓, poz. 47 Decyzja Nr 51/MON z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 3. Brygadzie Obrony Narodowej.
 19. Zmiana dowódcy w 33 BLTr. 33bltr.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-11].
 20. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej (pol.). [dostęp 2018-11-28].
 21. Wojciech Mazurkiewicz, Międzynarodowe ćwiczenia morskie „BALTOPS-17”, "Lotnictwo Aviation International" nr 9/2017, s. 72-73
 22. Dz.U. MON 2017 ↓, poz. 114 Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 116/MON z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia patrona Batalionowi Logistycznemu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 23. Dz.U. MON 2017 ↓, poz. 116 Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 118/MON z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia święta 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety.
 24. Nowy dowódca 33 BLTr. 33bltr.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-11].
 25. Zmiana dowódcy 8 BLTr. 8bltr.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-13].
 26. Nowy dowódca 8 BLTr. 8bltr.wp.mil.pl. [dostęp 2018-08-13].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]