5ESS

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

5ESS Switch - telefoniczna centrala komutacyjna klasy 5 firmy Alcatel-Lucent.

W skład centrali: „5ESS” wchodzą[edytuj | edytuj kod]

 • SM – moduły komutacyjne (Switching Module),
 • CM – główny moduł komunikacyjny (Communication Module),
 • AM – moduł administracyjny (Administration Module).

Cechy charakterystyczne centrali: „5ESS”[edytuj | edytuj kod]

Funkcje modułów centrali[edytuj | edytuj kod]

 • moduł komunikacyjny: „CM” – nadzoruje działanie pozostałych modułów, oraz zapewnia komutacje między modułami,
 • moduł administracyjny: „AM” – przechowuje i nadzoruje programami centrali, realizuje funkcje utrzymania i nadzoru.
 • moduł komutacyjny: „SM” – obsługuje łącza abonenckie i międzycentralowe, przystosowany do pracy w sieci: „ISDN”.

Budowa modułu abonenckiego[edytuj | edytuj kod]

  • (R)ISLU – zespół liniowy zintegrowany usługowo (Integrated Services Line Unit),
  • DLTU – wyposażenie łączy cyfrowych (Digital Line & Trunk Unit),
  • (R)AIU - zespół liniowy zintegrowany usługowo z możliwością świadczenia usług szerokopasmowych (Anymedia Interface Unit).

(R) - moduł wyniesiony (Remote)

Budowa modułu komutacyjnego wyniesionego[edytuj | edytuj kod]

  • LDSU – lokalny zespół usług cyfrowych,
  • MCTU – zespół sterowania i modyfikacji kanałów,
  • NTCświatłowód,
  • RCUzegar lokalny,
  • FIU – jednostka współpracy z traktem: „PCM”.

Budowa modułu komutacyjnego[edytuj | edytuj kod]

  • TMSU – zasadnicze pole komutacyjne,
  • CMCUprocesor,
  • MSCU – moduł sterownika komutacji wiadomości,
  • MSPU – peryferyjny komutator wiadomości.

Budowa modułu administracyjnego[edytuj | edytuj kod]

  • CUprocesor,
  • SB – stanowisko badaniowe,
  • MDpamięć dyskowa,
  • ICP – zespoły pośredniczące.

Zestawienie połączenia w centrali[edytuj | edytuj kod]

 • Wszystkie łącza abonenckie dołączone są do koncentratorów lokalnych lub wyniesionych.
 • Urządzenie sterujące generuje ciąg adresów, badając stan łącza, którego adres wygenerowano.
 • Jeżeli stan łącza oznacza, że abonent podniósł słuchawkę, zgłoszenie to zostanie wykryte i obsłużone.
 • Wybierana jest droga do wolnego zespołu przyłączeniowego.
 • Zespół przyłączeniowy zasili aparat abonenta oraz wyśle do niego sygnał zgłoszenia centrali.
 • Wyszukiwany jest wolny multirejestr.
 • Sprawdzany jest numer i kategoria abonenta: A.
 • Jeżeli abonent: A ma aparat z kodem wieloczęstotliwościowym, zostanie podłączony do bloku odbiorników i dekoderów.
 • Zostaje odebrany numer abonenta: B.
 • Jeżeli jest to numer zamiejscowy, połączenie zostaje zestawione już po odebraniu pierwszych cyfr numeru.
 • W przeciwnym razie odszukiwany jest numer wyposażeniowy abonenta: B.
 • Wyszukiwane jest wolne łącze w kanale: PCM.
 • Abonent: A otrzymuje sygnał marszrutowania.
 • Badany jest stan łącza abonenta: B.
 • Jeżeli jest zajęty, abonent: A otrzymuje sygnał zajętości i po 60 sekundach połączenie zostaje przerwane.
 • Jeżeli abonent: B jest wolny, zespół przyłączeniowy tego abonenta wysyła do niego prąd dzwonienia.
 • Abonent: A otrzymuje sygnał dzwonienia.
 • Po 90 sekundach następuje przymusowe rozłączenie i abonent: A otrzymuje sygnał zajętości.
 • Po podniesieniu słuchawki przez abonenta: B następuje zmiana polaryzacji w linii telefonicznej i uruchomienie taryfikatora.
 • Wszystkie połączenia pomiędzy zespołem przyłączeniowym i zespołami nadajników, odbiorników odbywa się poprzez lokalne pole komutacji cyfrowej.

Rozłączenie następuje[edytuj | edytuj kod]

  • gdy abonent: A: odłożył mikrotelefon(słuchawkę),
  • gdy abonent: B: nie podniósł słuchawki przez: 90 sekund,
  • gdy abonent: B: jest zajęty przez: 60 sekund.