7 Pułk Saperów Wielkopolskich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy 7 Pułku i 7 Batalionu Saperów Wielkopolskich. Zobacz też: inne bataliony saperów noszące numer 7.
7 Pułk Saperów Wielkopolskich
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1921
Rozformowanie 1929
Tradycje
Święto 14 sierpnia[1]
Nadanie sztandaru 1923
Kontynuacja 7 Batalion Saperów (1929-1939)
Dowódcy
Pierwszy mjr Roman Rygiel
Organizacja
Dyslokacja Poznań
Rodzaj sił zbrojnych Wojska lądowe
Rodzaj wojsk saperzy

7 Pułk Saperów Wielkopolskich (7 psap) - oddział saperów Wojska Polskiego II RP.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pułk został sformowany 22 sierpnia 1921 roku z połączenia XIV, XVII i XXV Batalionów Saperów oraz VII Batalionu Zapasowego Saperów. Oddział stacjonował w garnizonie Poznań, w koszarach pruskiego 29 Batalionu Pionierów na Wildzie.

W 1929 roku jednostka przeformowana została w 7 Batalion Saperów i podporządkowana dowódcy 3 Brygady Saperów w Poznaniu. W marcu 1934 roku batalion podporządkowany został dowódcy 2 Brygady Saperów w Krakowie, która w październiku tego roku przemianowana została na 2 Grupę Saperów. W czerwcu 1937 roku batalion wydzielił ze swego składu jedną kompanię saperów, na bazie której sformowany został Ośrodek Sapersko-Pionierski 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu.

Organizacja i obsada personalna batalionu w sierpniu 1939 roku[edytuj | edytuj kod]

Ostatnia organizacja pokojowa i obsada personalna batalionu.

Dowództwo batalionu

 • dowódca batalionu – ppłk Zarzycki Marian
 • I zastępca dowódcy batalionu – mjr Kosicki Henryk
 • adiutant – por. Zawadzki Medard Lucjan
 • oficer sztabowy ds. wyszkolenia – por. Bylina Leszek
 • lekarz medycyny – kpt. dr Saciuk Jerzy konstanty
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Szymanowski Roman
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Kotecki Włodzimierz
 • z-ca oficera mobilizacyjnego – por. Marzec Edward Wincent
 • oficer administracyjno-materiałowy – por. Bórak Cyryl Walenty
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Kaźmierczak Józef
 • dowódca kompanii gospodarczej – por. Rydliński Antoni
 • oficer żywnościowy – vacat
 • komendant parku – kpt. Czarnecki Ludwik II
 • zastępca komendanta – por. Urbański Mirosław Józef
 • dowódca plutonu łączności – por. Wołosewicz Zbigniew
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – ppor. Bejnarowicz Tadeusz

kompania szkolna

 • dowódca kompanii szkolnej – kpt. Karchesy Aleksander
 • dowódca plutonu – ppor. Dobrucki Edmund
 • dowódca plutonu – ppor. Fuch Karol Maksymiljan
 • dowódca plutonu – ppor. Murczyński Władysław Józef
 • dowódca plutonu – ppor. Pełz Witold Emanuel

1 kompania

 • dowódca 1 kompanii – por. Zych Zdzisław Jerzy
 • dowódca plutonu – ppor. Gębka Adam

2 kompania

 • dowódca 2 kompanii – por. Urbański Stanisław Wacław
 • dowódca plutonu – ppor. Hein Witold Franciszek Józef
 • dowódca plutonu – ppor. Świerkowski Stanisław

3 kompania

 • dowódca 3 kompanii – por. Eljasiński Stefan August
 • dowódca plutonu – ppor. Trzeciak Leon Aleksander
 • dowódca plutonu – ppor. Pyster Józef

4 kompania

 • dowódca 4 kompanii – kpt. Matuszewski Rafał
 • dowódca plutonu – ppor. rez. pdsc. Wojciechowski Wacław
 • dowódca plutonu – chor. Szymański Jan

Oddelegowani na kurs

 • por. Bagieński Jerzy
 • por. Rosadowski Wacław
 • por. Timler Tadeusz Józef[2]

Mobilizacja 1939[edytuj | edytuj kod]

7 Batalion Saperów był jednostką mobilizującą. W 1939 roku zgodnie z planem mobilizacyjnym "W" sformował w mobilizacji alarmowej piętnaście pododdziałów dla Armii "Poznań":

 • batalion saperów typ IIa nr 14 dla 14 DP - mjr Henryk Kosicki
 • batalion saperów typ IIb nr 17 dla 17 DP - kpt. Aleksander Karchesy
 • batalion saperów typ IIb nr 47 dla armii - kpt. Teofil Jaroszewski
 • pluton mostowy 4 tonowy nr 47
 • Szefostwo Fortyfikacji Typ II "Poznań"
 • Dowództwo Grupy Fortyfikacyjnej Nr 71
 • rezerwowa kompania saperów nr 171
 • rezerwowa kompania saperów nr 172
 • rezerwowa kompania saperów nr 173
 • rezerwowa kompania saperów nr 174 - kpt. rez. Michał Lorkiewicz
 • rezerwowa kompania saperów nr 175
 • pluton parkowy saperów nr 71
 • pluton parkowy saperów nr 72
 • lekka kolumna pontonowa typ I nr 171
 • lekka kolumna pontonowa typ II nr 172

Latem 1939 z tabel mobilizacyjnych baonu wykreślono cztery plutony miotaczy ognia (nr (71-74).

Kadra 7 psap / 7 bsap[edytuj | edytuj kod]

Dowódcy pułku i batalionu

Oficerowie

Lista starszeństwa oficerów 7 Pułku Saperów Wielkopolskich w 1922 roku

Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.

 • ppłk Laudowicz Mieczysław (16.3.1878)
 • ppłk Śniadowski Władysław (1.6.1876)
 • ppłk Mroczyński Władysław (31.5.1886)
 • ppłk Skotarek Jan (1.6.1883)
 • mjr Małachowski Karol (20 5.1886)
 • mjr Marceli Rewieński
 • mjr Patryk O’Brien de Lacy
 • mjr Gloch Otton (31.5.1890 - 11.07.1923)
 • mjr Rygiel Roman (1.11.1891)
 • mjr Murzynowski Ezechiel Leon (10.4.1883)
 • kpt. Stefan Langner
 • kpt. Ludwik Turulski
 • kpt. Marian Kaufer (25.1.1897)
 • kpt. Mieczysław Józef Wilczewski
 • kpt. Wlekliński Władysław (21.11.1886)
 • kpt. Koniewicz Tadeusz Władysław (21.5.189
 • kpt. Mańka Julian (6.1.1879)
 • kpt. Jaworowski Ryszard (3.4.1896)
 • por. Hurko - Romeyko Stefan (28.8.1899)
 • por. Mendelski Karol (19.2.1897)
 • por. Puciata Kazimierz (29.5.1893)
 • por. Laskowski Franciszek (15.1.1891)
 • por. Wojciechowski Czesław (7.7.1889)
 • por. Sobkowicz Marian (21.3.1890)
 • por. Barczyński Stanisław (12 4.1897)
 • por. Bałachowski Zygmunt (1.8.1894)
 • por. Lewicki Stanisław (9.9.1889)
 • por. Więcek-Lubin Stanisław (9.3.1895)
 • por. Śmielecki Józef Leon (6.2.1886)
 • por. Lipski Józef Wiktor (29.2.1888)
 • por. Cypryszewski Stanisław (30.1.1893)
 • por. Szymański Michał (20.8.1891)
 • por. Lenczowski Jan (19 3.1891)
 • por. Szlanga Alfons (17.2.1897)
 • por. Ratajczak Aleksander (14.12.1881)
 • por. Swida Stanisław (9.11.1892)
 • por. Gawlik Leon (21.2.1893)
  * ppor. Łuczkowski Józef (20.1.1893)
 • ppor. Krawczyk Stanisław (7.11.1893)
 • ppor. Engel Teodor (7.12.1892)
 • ppor. Rzepecki Tadeusz (27.2.1896)

Starszeństwo z dniem 1 -go sierpnia 1920 r.

 • ppor. Bułka Kazimierz (24.2.1897)
 • ppor. Wolski Stefan (23 5.1899)
 • ppor. Kempiners Jerzy (10.1.1897)

Starszeństwo z dniem 1-go marca 1921 r.

 • ppor. Dowgiałło Stanisław (21.8.1897)
 • ppor. Kiełczewski Czesław (25.2.1896)
 • ppor. Manikowski Marian Władysław (15.3.1897)
 • ppor. Dwornik Kazimierz (9.2.1899)

Starszeństwo z dniem 1-go sierpnia 1921 r.

 • ppor. Wojewódzki Antoni (12.6.1900)
 • ppor. Wójcik Jan (16.4.1898)
 • ppor. Chełmoński Henryk (15.7.1893)
 • ppor. Skrobecki Stanisław (7.8.1899)
 • ppor. Wajbel Władysław (12.1.1898)[8]
Organizacja i obsada personalna 7 psap w latach 1923-1924
 • dowódca pułku - płk Artur Włodzimierz Górski
 • zastępcy dowódcy pułku
  • mjr Otton Gloeh († 11 VII 1923[9])
  • mjr Jan I Wantuch (p.o. 1923)
  • ppłk Witold II Krajewski (1924)
  • adiutant pułku - por. Ludwik Aleksander Turulski
 • starszy lekarz pułku - por. plek. Romuald Grabowski
 • młodszy lekarz pułku - por. plek. Leon Marian Streit
 • oficer kasowy - por. Alfons Władysław Janowski
 • oficer prowiantowy - wakat
 • dowódca XIV Batalionu Saperów - p.o. kpt. Czesław Pobóg-Prusinowski (1923) i mjr Czesław Zawistowski (1924)
 • dowódca XVII Batalionu Saperów - p.o. kpt. Władysław Wlekliński
 • dowódca XXV Batalionu Saperów - kpt./mjr Stefan Langner
 • komendant Kadry Batalionu Zapasowego - p.o. kpt. Julian Mańka
Organizacja i obsada personalna 7 psap w 1928
 • dowódca pułku - płk dypl. Aleksander Henryk Szychowski
 • zastępca dowódcy pułku - mjr Edward Nejberg
 • kwatermistrz - p.o. kpt. Aleksander Filipowski
 • oficer kasowy - por. Alfons Władysław Janowski
 • dowódca XIV Batalionu Saperów - mjt Tadeusz Józef Kostecki
 • dowódca XVII Batalionu Saperów - mjr Wojciech Michalak

Symbole pułku[edytuj | edytuj kod]

Sztandar

W niedzielę 10 czerwca 1923 roku, w koszarach na Wildzie, kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, gen. dyw. Aleksander Osiński wręczył dowódcy pułku chorągiew ufundowaną przez Bractwo Strzeleckie w Poznaniu. Chorągiew wykonana została w warszawskiej firmie Wincentego Wabia-Wabińskiego według wzoru zatwierdzonego dekretem Prezydenta RP z 16 kwietnia 1923 roku[10]. W 1939 roku sztandar prawdopodobnie spalono[11].

Odznaka

3 lutego 1926 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej 7 psap[12], a 9 października 1928 roku nowy regulamin odznaki[13]. Odznakę stanowi srebrny krzyż maltański emaliowany na biało. W centrum umieszczony jest czarno-czerwony medalion z cyfrą 7 z otokiem niebiesko-czarnej emalii. Jednoczęściowa - oficerska bita w srebrze lub tombaku, emaliowana. Wymiary: 44x44 mm. Wykonanie: Józef Pendowski - Poznań[14].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 16 z 19 maja 1927 roku
 2. Rocznik Oficerski 1939.
 3. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 138 z 29.12.1925 r.
 4. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych nr 10 z 8 luty 1924
 5. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 9 z 27.04.1929 r.
 6. "Zarys historii wojennej formacji Polskich 1918 - 1920" 7 Pułk Saperów s. 166
 7. Dziennik Personalny Ministra Spraw Wojskowych nr 11 z 17 czerwca 1934 s.166
 8. "Lista starszeństwa oficerów zawodowych z 29 maja 1922"
 9. Żołnierz Wielkopolski Nr 16 z 1 sierpnia 1923 r.
 10. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 43 z 13.11.1923 r., poz. 555.
 11. Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990, s. 357. ISBN 83-211-1104-1.
 12. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 3 z 3.02.1926 r., poz. 24.
 13. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 27 z 9.10.1928 r., poz. 307.
 14. Zdzisław Sawicki: Odznaki Wojska Polskiego 1918-1945. s. 355.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Album dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1932
 • Rocznik Oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1924.
 • Piotr Stawecki, Wojsko Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 - 12 V 1935, Oficyna Wydawnicza "Rytm", Warszawa 2004, ​ISBN 83-7399-078-X​, s. 174-178.
 • Eugeniusz Kozłowski, Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964, wyd. I, s. 189.
 • 7 Pułk Saperów Wielkopolskich, Żołnierz wielkopolski z ilustracjami, Nr 10-11, Poznań 11 czerwca 1923
 • Witold Mańkowski: Zarys historii wojennej 7-go Pułku Saperów Wielkopolskich. Warszawa: Główna Drukarnia Wojskowa, 1934, seria: Zarys historii wojennej formacji polskich 1918-1920.
 • Zdzisław Sawicki, Adam Wielechowski: Odznaki Wojska Polskiego 1918-1945: Katalog Zbioru Falerystycznego: Wojsko Polskie 1918-1939: Polskie Siły Zbrojne Na Zachodzie. Warszawa: Pantera Books, 2007. ISBN 83-204-3299-5.
 • Spis byłych oddziałów Wojska Polskiego, Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 2 (183), Warszawa 2000.
 • Włodzimierz Becker, Franciszek Idkowiak, Wojska inżynieryjno-saperskie na terenie wielkopolski 1918-1939, Poznań 2011.
 • Piotr Zarzycki: Plan mobilizacyjny "W" : wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny. Pruszków: Ajaks, 1995. ISBN 83-85621-87-3.
 • Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990. ISBN 83-211-1104-1.