AKTK „Bystrze”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy klubu sportowego. Zobacz też: Bystrze.

AKTK Bystrze – Akademicki Klub Turystyki Kajakowej Bystrze – jest stowarzyszeniem zajmującym się propagowaniem kajakarstwa turystycznego poprzez organizowanie kursów, obozów szkoleniowych, zawodów oraz spływów w kraju i za granicą. Zrzesza ludzi zainteresowanych turystyką kwalifikowaną. W ciągu ostatnich kilku lat działania ukierunkowane zostały na pływanie rzek górskich i freestyle kajakowy. Działa od 1972 r. przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Klub rozpoczął działalność w 1972 r. Początkowo eksplorowane były polskie rzeki, zarówno górskie jaki i nizinne. Później członkowie Klubu zaczęli organizować spektakularne wyprawy na całym świecie i jako pierwsi przepłynęli wiele trudnych rzek.

Do najbardziej znanych wypraw należą:

 • 1976 r. Jugosławia – Studencka Eksploracyjna Wyprawa Kajakowa na Rzeki Górskie Jugosławii
 • 1977 r. Canoe Slap – II Studencka Eksploracja Kajakowa na Rzeki Górskie Półwyspu Bałkańskiego
 • 1979 r. Canoandes – Polska Akademicka Eksploracyjna Wyprawa Kajakowa na Rzeki Górskie Argentyny
 • 1981 r. Alpy – Akademicka Wyprawa Kajakowa
 • 1982 r. Orchon – Goł – Polska Akademicka Eksploracyjna wyprawa Kajakowa
 • 1984 r. Marocco – eksploracja rzek Atlasu
 • 1986 r. Himalaya – Polska Eksploracyjna Wyprawa Kajakowa – Canoe Expedition
 • 1990 r. CanoeAustralia – Polska Akademicka Wyprawa Kajakowa
 • 1993 r. Do Źródeł Nilu
 • 1994 r. Colorado – Polska Akademicka Wyprawa Kajakowa
 • 2002 r. Canion Colca – Wyprawa do najgłębszego kanionu świata
 • 2006 r. Ukraina z Półobrotu – spłynięcie rzek górskich w ukraińskich Karpatach
 • 2008 r. Norwegia – spłynięcie najciekawszych norweskich rzek

Szkolenia[edytuj | edytuj kod]

Kurs Kajakarstwa Górskiego[edytuj | edytuj kod]

To podstawowe szkolenie z kajakarstwa górskiego organizowane przez Bystrze. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Sprawami związanymi ze szkoleniem i informacją o bieżących kursach zajmuje się Wiceprezes ds. Szkoleniowych.

Wykłady teoretyczne:

 • Sprzęt kajakowy,
 • Locja,
 • Biwakowanie i żywienie,
 • Ratownictwo kajakowe,
 • Pierwsza pomoc,
 • Zajęcia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Spływy szkoleniowe

 • Kryspinów
 • Dolny odcinek Dunajca
 • Przełom Dunajca + tor kajakowy w Wietrznicach
 • Białka

Białka Szkoleniowa[edytuj | edytuj kod]

To 10 dniowy obóz organizowany nad rzeką Białką (przy ujściu Jaworowego Potoku). Szkolenie jest dla osób po podstawowych kursach kajakowych i jego cel to przygotowanie do pływania po trudniejszych rzekach o skali WW II – WW III (w szczególności do Czech Szkoleniowych). Obóz składa się z cyklu wykładów teoretycznych oraz pływania w grupach dwa razy dziennie. Białkę Szkoleniową kończy egzamin, na który składają się wykłady, ratownictwo (rzuty rzutką, wyłowienie człowieka na kajak, rzutkę) oraz techniki pływania kajakiem.

Czechy Szkoleniowe[edytuj | edytuj kod]

To wyjazd szkoleniowy na czeskie rzeki: Jizera, Kamienica Tanvaldzka i Mumlava. Odbywa się co roku w kwietniu. Odcinki pływane na wyjeździe mają trudność WW III. Wyjazd przygotowuje uczestników do pływania po rzekach alpejskich. Ze względu na zbyt niski stan wody w Czechach szkolenie może odbywać się na rzekach alpejskich.

Struktura i działalność[edytuj | edytuj kod]

AKTK Bystrze jest Stowarzyszeniem, którego działalność określa Statut. Ma osobowość prawną, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Klub należy do PTTK oraz jest zrzeszony w PZK-ju.

Walne Zgromadzenie[edytuj | edytuj kod]

Posiada najwyższą władzę w Klubie. Jest zebraniem wszystkich członków Stowarzyszenia. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi, rozpatruje skargi, wnioski, odwołania, ma prawo zmiany Statutu, uchwalenia regulaminu wewnętrznego, ustalania strategicznych założeń programowych oraz wybiera nowy Zarząd Klubu.

Zarząd Klubu[edytuj | edytuj kod]

Jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Przy czym wyboru Prezesa mogą dokonywać wyłącznie członkowie Klubu posiadający odznaczenie klubowe tzw. blachę. Kadencja Zarządu wynosi jeden rok. Skład Zarządu: 1. Prezes 2. Wiceprezes ds. Organizacyjnych 3. Wiceprezes ds. Szkoleniowych 4. Wiceprezes ds. Technicznych

Komisja Rewizyjna[edytuj | edytuj kod]

Jest organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres dwóch lat. Składa się z trzech do pięciu osób. Komisja spośród swojego grona wybiera przewodniczącego. Do głównych jej celów należy kontrola realizacji programu stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz działalności gospodarczo-finansowej i majątkowej.

Imprezy[edytuj | edytuj kod]

Imprezy organizowane przez Klub mają na celu propagowanie kajakarstwa turystycznego, aktywne spędzania wolnego czasu oraz integrację środowisk akademickich w Polsce. Służą także poznawaniu historii Klubu oraz dawnych jego członków.

Puchar Prezesa[edytuj | edytuj kod]

To sztandarowa impreza klubowa organizowana corocznie przez prezesa AKTK Bystrze. Zwyczajowo odbywa się w pierwszy weekend czerwca nad rzeką Białką przy Szałasach w Jurgowie. W sobotę rozgrywane są zawody o Puchar Prezesa AKTK "Bystrze", wieczorem odbywa się huczna impreza, połączona z blachowaniem, czyli nadawaniem odznaczeń klubowych za działalność na rzecz klubu.

AMP Kamienna[edytuj | edytuj kod]

Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna to impreza organizowana corocznie na rzece Kamienna w Szklarskiej Porębie. Ma na celu integrację środowisk kajakarzy górskich w Polsce. W zawodach mogą wziąć udział amatorzy oraz zawodnicy, w odrębnych kategoriach.

Na Leja[edytuj | edytuj kod]

To tradycyjny spływ wielkanocny, pierwszy oficjalny spływ w roku otwierający tym samym nowy sezon kajakowy. Odbywa się w Poniedziałek Wielkanocny z reguły na Przełomie Dunajca. Na wyjazd zabiera się przysmaki z wielkanocnego stołu.

Wiosna Radosna[edytuj | edytuj kod]

To ogólnopolski akademicki spływ kajakowy Przełomem Dunajca organizowany przez Klub. Ma na celu integrację środowisk kajakowych oraz propagowanie tego sportu wśród studentów. Odbywa się w maju. Pierwszego dnia jest spływ Dunajcem, zarówno kajakami jak i pontonami. Drugiego dnia odbywają się zawody o Puchar Komandora Wiosny Radosnej oraz zabawy wodne na torze kajakowym Wietrznice.

Akcja Lato[edytuj | edytuj kod]

To komercyjne spływy organizowane przez członków Klubu na rzekach nizinnych w okresie wakacji. Celem akcji jest propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozpowszechnianie kajakarstwa turystycznego.

Bal Kajakarza[edytuj | edytuj kod]

To impreza, której celem jest integracja starszych, nieaktywnych już klubowiczów z obecnymi. Jako jedyna nie odbywa się nad wodą tylko w odpowiednio przygotowanej sali, gdzie tańczy się do białego rana.

Drawa Szkoleniowa[edytuj | edytuj kod]

To 14-dniowy obóz szkoleniowy skierowany do osób, które zaliczyły, bądź są w trakcie kursu kajakarstwa górskiego lub nizinnego. Szkolenie odbywa się na rzece Drawie oraz przyległych jeziorach.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]