ATC (N)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Obejmuje ona leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy:

N 01 – Leki znieczulające[edytuj | edytuj kod]

 • N 01 A – Leki do znieczulenia ogólnego
  • N 01 AA – etery
  • N 01 AB – chlorowcowane węglowodory
  • N 01 AF – barbiturany
  • N 01 AG – barbiturany w połączeniach z innymi lekami
  • N 01 AH – anestetyki opioidowe
  • N 01 AX – inne
 • N 01 B – Środki do znieczulenia miejscowego
  • N 01 BA – estry kwasu aminobenzoesowego
  • N 01 BB – amidy
  • N 01 BC – estry kwasu benzoesowego
  • N 01 BX – inne

N 02 – Leki przeciwbólowe[edytuj | edytuj kod]

 • N 02 A – Opioidy
  • N 02 AA – naturalne alkaloidy opium
  • N 02 AB – pochodne fenylopiperydyny
  • N 02 AC – pochodne difenylpropylaminy
  • N 02 AD – pochodne benzomorfanu
  • N 02 AE – pochodne orypawiny
  • N 02 AF – pochodne morfinanu
  • N 02 AG – opioidy w połączeniach z lekami rozkurczowymi
  • N 02 AJ – Opioidy w połączeniach z nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi
  • N 02 AX – inne
 • N 02 B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
  • N 02 BA – kwas salicylowy i jego pochodne
  • N 02 BB – pirazolony
  • N 02 BE – anilidy
  • N 02 BF – gabapentynoidy
  • N 02 BG – inne
 • N 02 C – Leki przeciwmigrenowe
  • N 02 CA – alkaloidy sporyszu
  • N 02 CB – pochodne kortykosteroidów
  • N 02 CC – selektywne agonisty receptora 5-HT1
  • N 02 CD – Agonisty peptydu pochodnego genu kalcytoniny (CGRP)
  • N 02 CX – inne

N 03 – Leki przeciwdrgawkowe[edytuj | edytuj kod]

 • N 03 A – Leki przeciwdrgawkowe
  • N 03 AA – barbiturany i ich pochodne
  • N 03 AB – pochodne hydantoiny
  • N 03 AC – pochodne oksazolidyny
  • N 03 AD – pochodne imidu kwasu bursztynowego
  • N 03 AE – pochodne benzodiazepiny
  • N 03 AF – pochodne karboksyamidu
  • N 03 AG – pochodne kwasów tłuszczowych
  • N 03 AX – inne

N04 – Leki stosowane w chorobie Parkinsona[edytuj | edytuj kod]

 • N 04 A – Preparaty przeciwcholinergiczne
  • N 04 AA – aminy trzeciorzędowe
  • N 04 AB – estry zbliżone budową do leków antyhistaminowych
  • N 04 AC – estry tropiny lub jej pochodne
 • N 04 B – Leki dopaminergiczne
  • N 04 BA – dopa i jej pochodne
  • N 04 BB – pochodne adamantanu
  • N 04 BC – agonisty dopaminy
  • N 04 BD – inhibitory monoaminooksydazy typu B
  • N 04 BX – inne

N 05 – Leki psycholeptyczne[edytuj | edytuj kod]

 • N 05 A – Leki przeciwpsychotyczne
  • N 05 AA – pochodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym
  • N 05 AB – pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową
  • N 05 AC – pochodne fenotiazyny z grupą piperydynową
  • N 05 AD – pochodne butyrofenonu
  • N 05 AE – pochodne indolu
  • N 05 AF – pochodne tioksantenu
  • N 05 AG – pochodne difenylobutylopiperydyny
  • N 05 AH – pochodne diazepiny i oksazepiny
  • N 05 AL – benzamidy
  • N 05 AN – sole litu
  • N 05 AX – inne
 • N 05 B – Anksjolityki
  • N 05 BA – pochodne benzodiazepiny
  • N 05 BB – pochodne difenylometanu
  • N 05 BC – karbaminiany
  • N 05 BD – pochodne dibenzobicyklooktadienu
  • N 05 BE – pochodne azaspirodekanodionu
  • N 05 BX – inne
 • N 05 C – Leki nasenne i uspokajające
  • N 05 CA – barbiturany
  • N 05 CB – barbiturany w połączeniach
  • N 05 CC – aldehydy i ich pochodne
  • N 05 CD – pochodne benzodiazepiny
  • N 05 CE – pochodne piperydynodionu
  • N 05 CF – cyklopirolony
  • N 05 CH – agonisty receptora melatoninowego
  • N 05 CJ – antagonisty receptora oreksynowego
  • N 05 CM – inne
  • N 05 CX – leki nasenne i uspokajające w połączeniach (z wyjątkiem barbituranów)

N 06 – Psychoanaleptyki[edytuj | edytuj kod]

 • N 06 A – Leki przeciwdepresyjne
  • N 06 AA – nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoaminy
  • N 06 AB – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
  • N 06 AF – nieselektywne inhibitory MAO
  • N 06 AG – inhibitory MAO A
  • N 06 AX – inne
 • N 06 B – Leki psychostymulujące i nootropowe
  • N 06 BA – sympatykomimetyki działające ośrodkowo
  • N 06 BC – pochodne ksantyny
  • N 06 BX – inne
 • N 06 C – Leki psychoanaleptyczne i psycholeptyczne w połączeniach
  • N 06 CA – leki przeciwdepresyjne w połączeniach z psycholeptykami
  • N 06 CB – leki psychostymulujące w połączeniach z psycholeptykami
 • N 06 D – Leki przeciw otępieniu starczemu
  • N 06 DA – inhibitory acetylocholinoesterazy
  • N 06 DX – inne

N 07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy[edytuj | edytuj kod]

 • N 07 A – Parasympatykomimetyki
  • N 07 AA – inhibitory acetylocholinoesterazy
  • N 07 AB – estry choliny
  • N 07 AX – inne
 • N 07 B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień
  • N 07 BA – preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny
  • N 07 BB – preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu
  • N 07 BC – preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów
  • N 07 BX – inne
 • N 07 C – Preparaty stosowane w zawrotach głowy
  • N 07 CA – preparaty stosowane w zawrotach głowy
 • N 07 X – Inne leki wpływające na układ nerwowy
  • N 07 XA – gangliozydy i ich pochodne
  • N 07 XX – inne

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]