Adam Bosiacki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Adam Bosiacki
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1968
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 1998 – prawo
UW
Habilitacja 2008 – prawo
UW
Profesura 2016
profesor nadzwyczajny UW, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych

Adam Cezary Bosiacki (ur. 1968 w Warszawie) – polski prawnik, historyk prawa, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.

Życiorys[edytuj]

W 1998 na podstawie rozprawy pt. "Bolszewicka" koncepcja systemu i źródeł prawa. Prawo rewolucyjnej Rosji 1917-1921 uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2008 na tym samym Wydziale na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych[1].

W styczniu 2016 został profesorem nauk prawnych[2][3].

Dłuższe stypendia i staże naukowe odbył w Niemczech (Uniwersytet w Trewirze, Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem,Uniwersytet w Tybindze), Londynie (kilkakrotnie London School of Economics and Political Science) i Stany Zjednoczone (dwukrotnie Uniwersytet Harvarda, Hoover Institute, Stanford University z którym współpracuje, Washington University in St. Louis, Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie)[4].

30 marca 2016 został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii powodujących zaistniały w 2015 kryzys wokół TK[5] (zespół złożył raport 1 sierpnia 2016)[6].

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest dyrektorem Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz kierownikiem Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych.

W działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami historii Rosji i ZSRR, dziejami prawa Europy Środkowo-Wschodniej, historią administracji, dziejami myśli prawnej (zwłaszcza nowożytnej), prawem porównawczym (głównie publicznym), dziejami nauki. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych; redaktor naukowy serii wydawniczej "Klasycy Myśli Prawnej".

Poza działalnością akademicką wykonuje zawód adwokata.

Wybrane publikacje[edytuj]

Publikacje polskojęzyczne[edytuj]

 • Utopia – władza – prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji, 1917-1921, wyd. II, Warszawa 2012.
 • Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej, 1918-1939, Warszawa 2006,
 • Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Warszawa 2013 (współautor, wraz z Hubertem Izdebskim).
 • Herbert Spencer, Jednostka wobec państwa, reedycja wydania z 1887 r., redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2002.
 • Robert von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, t. I-II, według wydania polskiego z 1864-1865 roku, przekład Antoni Białecki, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2003.
 • Ludwik Gumplowicz, Prawodawstwo polskie względem Żydów, według wydania polskiego z 1887 roku, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2008.
 • Hans Kelsen, Czysta teoria prawa, według wyd. II, redakcja naukowa, wstęp, Warszawa 2014
 • Konstytucja Rosji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, wyd. II: Warszawa 2000: wstęp (s. 3-37). Broszura.
 • Konstytucja Albanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, wyd. II: Warszawa 2000: wstęp (wyd. z 1997) i przekład (z języka angielskiego) Karty Praw stanowiącej część konstytucji. Broszura.
 • Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1869-1915, [w:] Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008. Praca zbiorowa pod red. Grażyny Bałtruszajtys, Warszawa 2008.
 • Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. Grażyny Bałtruszajtys, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008 (współautor)
 • Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Wstęp F. Furet, przekład H. Szumańska-Grossowa, Kraków 1994, Fundacja Stefana Batorego, wyd. Znak; w: "Państwo i Prawo", 1995 r., zeszyt 12 (recenzja).
 • Niektóre aspekty rosyjskiej historiografii o Ławrientiju Berii, "Dzieje Najnowsze", R. XXXVII, 2005 nr 4 (recenzja).
 • GUŁag w radzieckim systemie represji. Rozważania wokół książki Stanisława Ciesielskiego, "Dzieje Najnowsze", R. XXXVIII, 2006, nr 3 (recenzja).
 • Polscy prawnicy w Rosji przed 1917 rokiem: wybrane koncepcje teorii i praktyki prawa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LVIII, 1, Sectio G, Ius, 2011, s. 157-173.

Publikacje obcojęzyczne[edytuj]

 • The Unfinished Business of Katyn, Hoover Digest, Stanford University Press, 2012 No. 1.
 • Nacjonalnyje i prowincjonalnyje trendy razwitia rossijskoj gosudarstwiennoj własti, Monografija, Wyd. Nauka, Moskwa 2013, praca zbiorowa (15 autorów), ss. 327 (współautor; autorzy zrezygnowali ze wskazywania numerów stron).
 • Andrei Yanuarevich Vyshinsky: Paragon of the Totalitarian Conception of the Law and Political Organisation, [w:] Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, Berghahn Books: New York – Oxford 2006, s. 177-187.
 • The 1861 Emancipation Manifesto of Tzar Alexander II, [w:] Adam Bosiacki (ed.), Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, The Monuments of Human Rights, vol. I, Warsaw 2008, s. 241-256.
 • Decree of the Council of People's Commissars of 1917 (Decree on Court Number One), [w:] Adam Bosiacki, Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 281-290.
 • Union of Soviet Socialist Republics Constitution of 1936, [w:]: Adam Bosiacki, Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 299-314.
 • Roman Law in Totalitarian Systems of the 20th Century: the USSR, Italy and Germany (case study), [w:] Au-delà des Frontieres. Mèlanges de dront romain offers à Witold Wołodkiewicz, Varsovie 2000, vol. I, s.131-138. W języku polskim opublikowane w postaci: Prawo rzymskie w systemach totalitarnych XX wieku. Przypadek ZSRR, Włoch i Niemiec (zarys problematyki), Studia Iuridica, vol. XXXVII, 1999, s. 7-13.
 • Konvergencia kontinental’noj i anglosaskoj pravovoj sistemy v uslovjach globalizacii: zamečania i perspektivy [w:] Perspektivy vzaimodejstvia nacjonal’nychpravowych sistem w uslov’jach globalizacii i regionalizacii, Rostów nad Donem (Rosja)  2010,
 • Relikty stalinizma v Polše posle 1956 goda: nekatorye voprosy prava i političeskogo stroja, [w:] Polša-SSSR 1945-1989: izbrannye političeskie problemy, nasledie prošlogo, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2005, s. 268-280.  
 • Poljaki i russkije na Juridiczeskom fakul’tietie Warszawskogo Uniwiersitieta w 1869-1915. Nabroski po obszczijej istorii [w:] Uczenyje zapiski Jużnogo Fiedieral’nogo Uniwiersitieta. Juridiczeskij Fakul’tiet, Vypusk szestoj: jubiliejnyj, Rostów nad Donem, 2007, s.39-46.
 • Strategičeskie upravlenie w publičnoj sfere z točki zrenia teorii prava: celi i napravlenia evolucii, [w:] Nauka i Obrazowanie: Chozjajstvo i Ekonomika, Predprinimatel’stvo, Pravo i Upravlenie, "Naučno-Praktičeskij Žurnal", 2011 Nr 12 (18), s. 7-15, Rostów nad Donem, Rosja (ISSN 2219-0279).

Przypisy

 1. Adam Bosiacki w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 2. 78 nowych profesorów odebrało akty nominacyjne. prezydent.pl. [dostęp 2016-02-23].
 3. Adam Bosiacki w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 4. Adam Bosiacki, Hubert Izdebski. gildia.pl. [dostęp 2016-09-25].
 5. Spotkanie Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki TK. sejm.gov.pl, 31 marca 2016. [dostęp 2016-03-31].
 6. Zespół Kuchcińskiego przedstawił raport. "Wiele stwierdzeń Komisji Weneckiej ma charakter błędów bądź przeinaczeń". wyborcza.pl, 1 sierpnia 2016. [dostęp 2016-08-03].