Adam Bosiacki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Adam Bosiacki (ur. 1968 w Warszawie) – polski prawnik, historyk prawa, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.

W działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami historii Rosji i ZSRR, dziejami prawa Europy Środkowo-Wschodniej, historią administracji, dziejami myśli prawnej (zwłaszcza nowożytnej), prawem porównawczym (głównie publicznym), dziejami nauki. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych; redaktor naukowy serii wydawniczej "Klasycy Myśli Prawnej".

Poza działalnością akademicką wykonuje zawód adwokata

Wybrane publikacje polskojęzyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Utopia – władza – prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji, 1917-1921, wyd. II, Warszawa 2012.
 • Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej, 1918-1939, Warszawa 2006,
 • Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność, Warszawa 2013 (współautor, wraz z Hubertem Izdebskim).
 • Herbert Spencer, Jednostka wobec państwa, reedycja wydania z 1887 r., redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2002.
 • Robert von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, t. I-II, według wydania polskiego z 1864-1865 roku, przekład Antoni Białecki, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2003.
 • Ludwik Gumplowicz, Prawodawstwo polskie względem Żydów, według wydania polskiego z 1887 roku, redakcja naukowa, wstęp, przypisy, Warszawa 2008.
 • Hans Kelsen, "Czysta teoria prawa", według wyd. II, redakcja naukowa, wstęp, Warszawa 2014
 • Konstytucja Rosji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, wyd. II: Warszawa 2000: wstęp (s. 3-37). Broszura.
 • Konstytucja Albanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, wyd. II: Warszawa 2000: wstęp (wyd. z 1997) i przekład (z języka angielskiego) Karty Praw stanowiącej część konstytucji. Broszura.
 • Wydział Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1869-1915. [W]: Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008. Praca zbiorowa pod red. Grażyny Bałtruszajtys, Warszawa 2008.
 • Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod. red. Grażyny Bałtruszajtys, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008 (współautor)
 • Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Wstęp F. Furet, przekład H. Szumańska-Grossowa, Kraków 1994, Fundacja Stefana Batorego, wyd. Znak; w: "Państwo i Prawo", 1995 r., zeszyt 12 (recenzja).
 • Niektóre aspekty rosyjskiej historiografii o Ławrientiju Berii, "Dzieje Najnowsze", R. XXXVII, 2005 nr 4 (recenzja).
 • GUŁag w radzieckim systemie represji. Rozważania wokół książki Stanisława Ciesielskiego, "Dzieje Najnowsze", R. XXXVIII, 2006, nr 3 (recenzja).
 • Polscy prawnicy w Rosji przed1917 rokiem: wybrane koncepcje teorii i praktyki prawa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LVIII, 1, Sectio G, Ius, 2011, s.157-173.

Wybrane publikacje obcojęzyczne

 • The Unfinished Business of Katyn", Hoover Digest, Stanford University Press, 2012 No. 1.
 • Nacjonalnyjei prowincjonalnyje trendy razwitia rossijskoj gosudarstwiennoj własti.Monografija, Wyd. Nauka, Moskwa 2013, praca zbiorowa (15 autorów), ss. 327 (współautor; autorzy zrezygnowali ze wskazywania numerów stron).
 • Andrei Yanuarevich Vyshinsky: Paragon of theTotalitarian Conception of the Law and Political Organisation. [W]: Totalitarianand Authoritarian Regimes in Europe. Legaciesand Lessons from the Twentieth Century, Berghahn Books: New York – Oxford 2006, s. 177-187.
 • The 1861 Emancipation Manifesto of Tzar Alexander II [W]:Adam Bosiacki (ed.), Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.),Małgorzata Znojek, The Monuments of Human Rights, vol. I,Warsaw 2008, s. 241-256.
 • Decree of the Council ofPeople's Commissars of 1917 (Decreeon Court Number One). [W]: Adam Bosiacki, HubertWajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 281-290.
 • Union of Soviet Socialist Republics Constitution of 1936. [W]: Adam Bosiacki, Hubert Wajs (ed.), Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski (ed.), Małgorzata Znojek, op. cit., s. 299-314.
 • Roman Law in Totalitarian Systems of the 20th Century: the USSR, Italy and Germany (case study) [w]: Au-delà des Frontieres. Mèlanges de dront romain offers à Witold Wołodkiewicz, Varsovie 2000, vol. I, s.131-138. W języku polskim opublikowane w postaci: Prawo rzymskie w systemach totalitarnych XX wieku. Przypadek ZSRR, Włoch i Niemiec (zarys problematyki),Studia Iuridica, vol XXXVII, 1999, s. 7-13.
 • Konvergencia kontinental’noj i anglosaskoj pravovoj sistemy v uslovjach globalizacii: zamečania i perspektivy [w:] Perspektivy vzaimodejstvia nacjonal’nychpravowych sistem w uslov’jach globalizacii i regionalizacii, Rostów nad Donem (Rosja)  2010,
 • Relikty stalinizma v Polše posle 1956 goda: nekatorye voprosy prava i političeskogo stroja, [w:] Polša-SSSR 1945-1989: izbrannye političeskie problemy, nasledie prošlogo, Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2005, s. 268-280.  
 • Poljaki i russkije na Juridiczeskom fakul’tietie Warszawskogo Uniwiersitieta w 1869-1915. Nabroski po obszczijej istorii [w:] Uczenyje zapiski Jużnogo Fiedieral’nogo Uniwiersitieta. Juridiczeskij Fakul’tiet, Vypusk szestoj: jubiliejnyj, Rostów nad Donem, 2007, s.39-46.
 • Strategičeskie upravlenie wpubličnoj sfere z točki zrenia teorii prava: celi i napravlenia evolucii, [w:] Nauka i Obrazowanie: Chozjajstvo i Ekonomika, Predprinimatel’stvo, Pravo i Upravlenie, "Naučno-Praktičeskij Žurnal", 2011 Nr 12 (18), s. 7-15, Rostów nad Donem, Rosja (ISSN 2219-0279).