Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Ilustracja
Siedziba EASA w Kolonii
Siedziba Kolonia, Niemcy
Data powołania 15 lipca 2002
Data utworzenia 28 września 2003
Organizacja Unia Europejska
Dyrektor Patrick Ky
Położenie na mapie Europy
Mapa lokalizacyjna Europy
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Ziemia50°55′48″N 6°57′00″E/50,930000 6,950000
Strona internetowa

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego[1][2] (ang. European Union Aviation Safety Agency, EASA) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Kolonii, zajmująca się problemami bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie.

Opis[edytuj | edytuj kod]

Agencja rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 roku. Podstawą prawną jej działania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91.

Członkami EASA są 32 państwa[3].

Cele[edytuj | edytuj kod]

  • ustanowienie i utrzymanie wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie
  • zapewnienie wysokiego, ujednoliconego poziomu ochrony środowiska
  • ułatwienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług
  • promowanie rentowności w procesie legislacyjnym i procesie certyfikacji oraz unikanie powielania działań na szczeblu krajowym i europejskim
  • udzielanie pomocy państwom członkowskim w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z konwencji chicagowskiej przez stworzenie podstawy wspólnej interpretacji i ujednoliconego wykonywania postanowień tej konwencji
  • propagowanie poglądów Unii w zakresie norm i przepisów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na całym świecie przez ustanowienie odpowiedniej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
  • zapewnienie równych reguł gry wszystkim uczestnikom wewnętrznego rynku lotniczego

Agencja rozwija know-how na wszystkich polach bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, aby pomóc instytucjom unijnym w opracowaniu prawodawstwa i wdrożeniu reguł odnoszących się do nadzorowania wyrobów lotniczych, jak również organizacji i personelu zaangażowanego w ich działanie na wszystkich związanych z tym polach.

Jako pierwszy krok, rozporządzenie określające działania Agencji ustanawia bazę dla działań Unii w odniesieniu do certyfikacji wyrobów lotniczych oraz organizacji i personelu zaangażowanego w ich projektowanie, produkcję i obsługę. Komisja, wspierana przez Agencję, proponuje niezbędne poprawki do rozporządzenia, aby rozszerzyć jej kompetencje na wszystkie inne obszary bezpieczeństwa lotniczego.

Agencja dysponuje również niezbędnymi prerogatywami w podejmowaniu działań tam, gdzie wspólna akcja jest bardziej efektywna niż indywidualne akcje krajów członkowskich, zwłaszcza w sferze certyfikacji wyrobów lotniczych. Pomaga ona Komisji w monitorowaniu procesu wdrażania niezbędnych przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa, udziela pomocy w kontaktach i negocjacjach z władzami lotniczymi krajów trzecich i organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego i ochronę środowiska. Pomaga wreszcie całej Unii i jej krajom członkowskim w ich współpracy z krajami trzecimi.

Aby mieć pewność, że decyzje dotyczące kwestii bezpieczeństwa są wolne od politycznych wpływów, decyzje muszą być podejmowane przez neutralnych i niezależnych decydentów wyposażonych w niezbędne uprawnienia. Dlatego właśnie decyzje są podejmowane przez dyrektora wykonawczego, pod kontrolą niezależnego ciała, którego rolą jest kontrolowanie, czy dyrektor poprawnie stosuje przyjęte regulacje. Dyrektor jest wyznaczany przez zarząd agencji, który składa się z przedstawicieli krajów członkowskich i Komisji Europejskiej. Zarząd jest także odpowiedzialny za ustanawianie priorytetów i tworzenie budżetu oraz za monitorowanie działań agencji.

Bezpieczeństwo nie kończy się na granicach Unii Europejskiej – regulacja zezwala na stowarzyszanie wszystkich krajów powiązanych rozmaitymi więzami politycznymi czy gospodarczymi z krajami wspólnotowymi za pomocą umów, dzięki którym mogą one wdrażać wspólnotowe regulacje dotyczące transportu lotniczego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W: Komisja Europejska [on-line]. europa.eu. [dostęp 2019-12-29].
  2. Art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580)
  3. The agency. Facts and figures. W: EASA [on-line]. easa.europa.eu. [dostęp 2020-01-01].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]