Agent ubezpieczeniowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Agent ubezpieczeniowyprzedsiębiorca[1] prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych[2]. Działalność agencyjna wiąże się z dystrybucją ubezpieczeń (art. 4 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Czynności agenta ubezpieczeniowego polegają m.in. na pozyskiwaniu klientów, zawieraniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń gospodarczych, uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Wszelkie czynności wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. W Polsce ponad 30 tys. ludzi prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego[3]. Ponadto niemal 250 tys. ludzi pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń, jako OFWCA, czyli Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne.[4]

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 20 ust. 1 cyt. ustawy).

Agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń i który, w związku z taką działalnością agencyjną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 20 ust. 3 cyt. ustawy).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca działalność gospodarczą.
  2. Art. 19 ust. 2 ustawy z dn. 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 1111)
  3. Polski rynek ubezpieczeń w liczbach - Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl - Współpracuj z Multiagencją MSM.pl. msm.pl. [dostęp 2020-10-28].
  4. Jak zostać agentem ubezpieczeniowym w 2023 roku?. 2022-11-13. [dostęp 2022-12-15].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]