Przejdź do zawartości

Ais (dźwięk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

\new Staff \with
{
 \omit TimeSignature
 fontSize = #2
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.25
 \override StaffSymbol.thickness = #1.25
 \override Clef.full-size-change = ##t
 \override BarLine.hair-thickness = #2.4
 \override BarLine.thick-thickness = #7.5
 \override BarLine.kern = #3.75
 \override BarLine.transparent = ##t
}
{
 \time 18/8
 \clef treble
 s8
 ais'1 ais''
 s8
 \grace s8
 \clef bass
 \bar "|"
 s8
 ais,1 ais
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f
 \bar "|."
}
Dźwięki ais na pięciolinii. W kolejności: ais¹, ais², Ais, ais°.

Ais (A♯) – dźwięk, którego częstotliwość dla ais¹ wynosi około 466,2 Hz. Stanowi tonikę gam Ais-dur i ais-moll. Jest to podwyższony za pomocą krzyżyka dźwięk a. Enharmonicznie dźwięki o tej samej wysokości to: b i ceses.