Aleksander Kochański

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Aleksander Kochański
Data urodzenia 16 kwietnia 1928
Data śmierci 7 października 2019
Zawód, zajęcie historyk

Aleksander Kochański (ur. 16 kwietnia 1928 w Warszawie, zm. 7 października 2019[1][2]) – polski historyk, doktor habilitowany, badacz dziejów najnowszych.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1952 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się 28 czerwca 1966 na UW[3] na podstawie pracy Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907-1910. Jej założenia ideologiczne i programowe napisanej pod kierunkiem Tadeusza Daniszewskiego[4]. Pracował w Centralnym Archiwum Komitetu Centralnego PZPR. W latach 1958-1962 był sekretarzem redakcji pisma „Z Pola Walki[5]. Był członkiem Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego i profesorem Collegium Varsioviense. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego[6].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • (przekład) A. Jefimow, Historia nowożytna 1642-1870, z ros. przeł. Aleksander Kochański, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1954 (wiele wydań).
 • (współautor: Ignacy Orzechowski), Zarys dziejów ruchu zawodowego w Królestwie Polskim (1905-1918), Warszawa: „Książka i Wiedza” 1964.
 • Księga Polaków uczestników rewolucji październikowej 1917-1920 : biografie, oprac. Lidia Kalestyńska, Aleksander Kochański, Wiesława Toporowicz, przy współudziale Leonarda Dubackiego i Heleny Kozłowskiej, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1967.
 • (współautor: Wiesława Toporowicz) Polacy - bojownicy wielkiego października, Warszawa: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 1967.
 • (przedmowa) Edmund Stefański, Wspomnienia z pociągu śmierci, Warszawa: „Czytelnik” 1967.
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907-1910 : problemy polityczne i ideologiczne, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1971.
 • Róża Luksemburg, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1976.
 • 100 lat polskiego ruchu robotniczego : kronika wydarzeń, oprac. Aleksander Kochański, Tadeusz Rawski, Zbigniew Szczygielski, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1978.
 • Kazimierz Kelles-Krauz, Listy, t. 1: 1890-1897: listy 1-366, t. 2: 1898-1905: listy 367-387, pod red. i ze wstępem Feliksa Tycha, zebrali i oprac. Wiesław Bieńkowski, Aleksandra Garlicka, Aleksander Kochański, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984.
 • Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych (Profintern) : 1920-1937, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1985.
 • Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego : 1878-1984, pod red. Norberta Kołomejczyka i Bronisława Syzdka, wybór i oprac. Józef Jakubowski, Aleksander Kochański, Witold Kowalski, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1986.
 • Protokoły posiedzeń Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej] 1944–1945, oprac. Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 1992.
 • Protokół obrad KC PPR [Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej] w maju 1945 roku, oprac. Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 1992.
 • Polska 1944–1991 : informator historyczny, t.1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1996.
 • Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej 31 sierpnia - 3 września 1948 r., przygotował do druku, opatrzył wstępem i przypisami Aleksander Kochański, Pułtusk: WSH-; Warszawa: NDAP 1998.
 • Polska 1944–1991 : informator historyczny, t. 2: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957-1970), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe - Kancelaria Sejmu 2000.
 • Centrum władzy : protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR : wybór z lat 1949-1970, oprac. Antoni Dudek, Aleksander Kochański, Krzysztof Persak, Warszawa: ISP PAN 2000.
 • (współautor: Włodzimierz Janowski) Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. Krzysztofa Persaka, Warszawa: ISP PAN 2000.
 • Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949-1953, wybór i oprac. Aleksander Kochański, tł. Ewa Rosowska, Warszawa: ISP PAN 2000.
 • Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945-1946, przygotował do druku, opatrzył wstępem i przypisami Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 2001.
 • Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947–1948, przygotował do dr., opatrzył wstępem i przypisami Aleksander Kochański, Warszawa: ISP PAN 2002.
 • Kierownictwo PPR i PZPR wobec wojska 1944-1956, oprac. Jerzy Poksiński, Aleksander Kochański, Krzysztof Persak, Warszawa: ISP PAN 2003.
 • Polska 1944–1991 : informator historyczny, t.3: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1971–1991), 1, (1971-1982), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe - Kancelaria Sejmu 2005.
 • Polska 1944–1991 : informator historyczny., t.3: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1971–1991). 2, (1983-1991), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe - Kancelaria Sejmu 2005.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1974, red. Aleksander Kochański, Mikołaj Morzycki-Markowski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2007.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Nekrolog w „Gazecie Wyborczej”. 2018-10-12.
 2. Nekrolog w „Gazecie Wyborczej”. 2019-10-12.
 3. J. T., Rozprawy doktorskie pracowników Zakładu Historii Polski przy KC PZPR bronione w latach 1964-1966, „Z Pola Walki” 9 (1966), nr 4 (36), s. 256.
 4. Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 572, przyp. 151, ​ISBN 978-83-235-0318-7
 5. Z życia Instytutu Ruchu Robotniczego. 25-lecie kwartalnika „Z Pola Walki”. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego, w: Z Pola Walki, nr 3/1984, s. 201-207
 6. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A-D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1978, s. 5.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 562.