Aleksander Sielski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Aleksander Sielski
ilustracja
Herb
Lubicz
Rodzina Sielski
Data i miejsce urodzenia 1610±
Wielkopolska
Data śmierci 1682

Aleksander Sielski herbu Lubicz (zm. 1682) – marszałek sejmu nadzwyczajnego w Warszawie w 1652 roku[1], kasztelan gnieźnieński w latach 1659–1681, kasztelan łęczycki w 1658 roku, kasztelan krzywiński w 1654 roku, podstoli poznański w latach 1642–1649, miecznik różański do 1642 roku[2], starosta stężycki w latach 1650-1654, starosta pobiedziski[3].

Poseł sejmiku łęczyckiego na sejm ekstraordynaryjny 1647 roku[4]. Latem 1648 wybrany przez sejm konwokacyjny razem z Adamem Kisielem, Franciszkiem Dubrawskim i Teodorem Obuchowiczem do rokowań z Bogdanem Chmielnickim. Poseł na sejm 1649/1650 roku z sejmiku łęczyckiego województwa łęczyckiego[5]. Na sejmie 1649/1650 roku wyznaczony z koła poselskiego na komisarza komisji wojskowej lubelskiej, która zająć się miała wypłatą zaległych pieniędzy wojsku[6]. Poseł na sejm 1653 roku z województwa łęczyckiego[7].

W czasie elekcji 1669 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[8].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa kaliskiego[9]. Jako poseł na sejmie koronacyjny 1649 roku wyznaczony do lustracji dóbr królewskich w Małopolsce[10]. Od 23 lipca – 17 sierpnia 1652 Sielski był 74. marszałkiem sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów[11].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 153.
 2. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674.
 3. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 210.
 4. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 256.
 5. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 148.
 6. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 129.
 7. Tomasz Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r., Toruń 2003, s. 276.
 8. Porządek na seymie Walnym Elekcyey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
 9. Urzędnicy Wielkopolscy XV–XVIII wieku. Spisy”, oprac. Adam Bieniaszewski, 1987, s. 229.
 10. Volumina Legum, tom IV, Petersburg, 1860, s. 134.
 11. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 153.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]