Aleksander Sielski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Aleksander Sielski
Herb
Lubicz
Rodzina Sielski
Data i miejsce urodzenia 1610±
Wielkopolska
Data śmierci 1682

Aleksander Sielski herbu Lubicz (zm. 1682) – kasztelan gnieźnieński w latach 1659–1681, kasztelan łęczycki w 1658 roku, kasztelan krzywiński w 1654 roku, podstoli poznański w latach 1642–1649, miecznik różański do 1642 roku[1], starosta stężycki w latach 1650-1654, starosta pobiedziski[2].

Poseł sejmiku łęczyckiego na sejm ekstraordynaryjny 1647 roku[3]. Latem 1648 wybrany przez sejm konwokacyjny razem z Adamem Kisielem, Franciszkiem Dubrawskim i Teodorem Obuchowiczem do rokowań z Bogdanem Chmielnickim. Poseł na sejm 1653 roku z województwa łęczyckiego[4].

W czasie elekcji 1669 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[5].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa kaliskiego[6]. Od 23 lipca – 17 sierpnia 1652 Sielski był 74. marszałkiem sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674.
  2. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 210.
  3. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 256.
  4. Tomasz Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r., Toruń 2003, s. 276.
  5. Porządek na seymie Walnym Elekcyey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
  6. Urzędnicy Wielkopolscy XV–XVIII wieku. Spisy”, oprac. Adam Bieniaszewski, 1987, s. 229.
  7. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 153.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]