Aleksander Sielski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Aleksander Sielski
Herb
Lubicz
Rodzina Sielski
Data i miejsce urodzenia 1610±
Wielkopolska
Data śmierci 1682

Aleksander Sielski herbu Lubiczkasztelan gnieźnieński w latach 1659–1681, kasztelan łęczycki w 1658 roku, kasztelan krzywiński w 1654 roku, podstoli poznański w latach 1642–1649, miecznik różański do 1642 roku[1].

W czasie elekcji 1669 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[2].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa kaliskiego[3]. Od 23 lipca – 17 sierpnia 1652 Sielski był 74. marszałkiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów[4].

Przypisy

  1. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674.
  2. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s]
  3. Urzędnicy Wielkopolscy XV–XVIII wieku. Spisy”, oprac. Adam Bieniaszewski, 1987, s. 229.
  4. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 153.