Alfabet białoruski (arabski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Arabski alfabet białoruski – alfabet wykształcony w XVI wieku na potrzeby Tatarów litewskich, którzy przejęli język ruski. Jako iż w podstawowym alfabecie arabskim brakowało niektórych liter, wykorzystano litery perskie lub utworzono nowe.

Fragment kitabu z zaznaczonymi znakami specyficznymi dla białoruskiego wariantu alfabetu arabskiego

Np. dla głosek: ž, č i p (ж, ч i п) przyjęto znaki:

پ چ ژ

A dla głosek: dz i c (дз i ц) utworzono nowe znaki:

ࢯ ࢮ

Dwa ostatnie znaki w standardzie Unikodu mają zajmować kolejno miejsca: U+08AE oraz U+08AF[1][2].


Wszystkie znaki w różnych alfabetach[edytuj | edytuj kod]

Samogłoski[edytuj | edytuj kod]

Spółgłoski[edytuj | edytuj kod]

Cyrylica Łacinka Arabski
Formy kontekstowe Izolowana
Końcowa Środkowa Początkowa
Б б B b
ـب
ـبـ
بـ
ب
В в V v
ـو
و
Г г H h
ـه
ـهـ
هـ
ه
Ґ ґ G g
ـغ
ـغـ
غـ
غ
Д д D d
ـد
د
Дж дж Dž dž
ـج
ـجـ
جـ
ج
Дзь дзь Dź dź
ـࢮ
()
Ж ж Ž ž
ـژ
ژ
З з Z z
ض
ـضـ
ضـ
ض
Зь зь Ź ź
ـز
ز
Й й J j
ـى
ـىـ
ىـ
ى
К к K k
ـق
ـقـ
قـ
ق
Кь кь Kj kj
ـك
ـكـ
كـ
ك
Л л, Ль ль Ł ł, L l
ـل
ـلـ
لـ
ل
М м M m
ـم
ـمـ
مـ
م
Н н, Нь нь N n, Ń ń
ـن
ـنـ
نـ
ن
П п P p
ـپ
ـپـ
پـ
پ
Р р R r
ـر
ر
С с S s
ـص
ـصـ
صـ
ص
Сь сь Ś ś
ـث
ـثـ
ثـ
ث
Т т T t
ـط
ـطـ
طـ
ط
Ть ть Tj tj
ـت
ـتـ
تـ
ت
Ў ў Ŭ ŭ
ـو
و
Ф ф F f
ـف
ـفـ
فـ
ف
Х х Ch ch
ـح
ـحـ
حـ
ح
Ц ц C c
ـࢯ
ـࢯـ
ࢯـ
()
Ць ць Ć ć
ـس
ـسـ
سـ
س
Ч ч Č č
ـچ
ـچـ
چـ
چ
Ш ш Š š
ـش
ـشـ
شـ
ش
'
ـعـ
ь

Ligatura[edytuj | edytuj kod]

Cyrylica Łacinka Arabski
Formy kontekstowe Izolowana
Końcowa Środkowa Początkowa
Ла ла, Ля ля Ła ła, La la
ـلا
لا

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] – Вільня: Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск: Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства „Адраджэньне”, 1991 [факсімільн.]. – 3-е выд.