Alfabetyzm cyfrowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Alfabetyzm cyfrowy, piśmienność cyfrowa (także: alfbetyzacja cyfrowa[a]) (ang. digital literacy) – ogół wiedzy, umiejętności i zachowań odnoszących się do użytkowania szerokiego grona urządzeń cyfrowych takich jak smartfony, tablety, laptopy oraz komputery stacjonarne. Pojęcie alfabetyzmu cyfrowego początkowo skupiało się na kompetencjach cyfrowych i samodzielnych urządzeniach komputerowych, jednak obecnie nacisk przesunął się w kierunku urządzeń i zastosowań sieciowych. Alfabetyzm cyfrowy jest pojęciem różnym od alfabetyzmu komputerowego oraz kompetencji cyfrowych. Alfabetyzm komputerowy poprzedzał alfabetyzm cyfrowy i odnosi się do wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem tradycyjnych komputerów (takich jak komputery stacjonarne i laptopy) z naciskiem na umiejętności praktyczne związane z korzystaniem z pakietów oprogramowania. Alfabetyzm cyfrowy jest pojęciem bardziej współczesnym, które ogranicza się jednak do praktycznych umiejętności związanych z korzystaniem z urządzeń cyfrowych (takich jak laptopy i smartfony)[2][3][4][5].

Piśmienna cyfrowo osoba posiada szereg kompetencji cyfrowych, wiedzę w zakresie podstaw funkcjonowania urządzeń komputerowych, umiejętności dotyczących korzystania z sieci komputerowych, zdolności do angażowania się w społecznościach internetowych i serwisach społecznościowych przy jednoczesnym przestrzeganiu przyjętych protokołów zachowań, potrafi wyszukiwać, pozyskiwać i oceniać informacje, rozumie problemy społeczne wynikające z technologii cyfrowych (takich jak big data) i posiada umiejętności krytycznego myślenia.

Alfabetyzm cyfrowy nie zastępuje tradycyjnych form alfabetyzmu, lecz opiera się na ich fundamencie[6]. Alfabetyzm cyfrowy opiera się o dwa pojęcia – alfabetyzm oraz cyfrowość – jest jednak czymś znacznie więcej niż połączeniem tych dwóch pojęć – informacja cyfrowa to symboliczna reprezentacja danych, natomiast alfabetyzm odnosi się do umiejętności czytania w odniesieniu do wiedzy oraz spójnego pisania i krytycznego myślenia w odniesieniu do umiejętności wykorzystywania tej wiedzy.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. W bardziej rygorystycznym ujęciu określenie „alfabetyzacja” odnosi się do procesu likwidacji analfabetyzmu[1] (w tym przypadku analfabetyzmu cyfrowego), jednakże powszechnie przyjęło się stosować termin „alfbetyzacja cyfrowa” jako synonim alfabetyzmu cyfrowego (ang. digital literacy).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. alfabetyzacja, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2015-09-25].
  2. Ewa Kolanowska: Angielko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2010. ISBN 978-83-62634-13-2.
  3. Komisja Europejska: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu europejskiego, europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Wyzwania stojące przed Europejskim Społeczeństwem Informacyjnym po roku 2005. EUR-LEx, 2014. [dostęp 2015-09-25].
  4. M Pegrum: From blogs to bombs: The future of digital technologies in education. Perth, Australia: University of Western Australia Press, 2009. (ang.).
  5. Grażyna Gregorczyk. O alfabetyzmie komputerowym i cyfrowym słów kilka. „Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum”. 3 (22), s. 94–99. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
  6. Henry Jenkins: Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Cambridge, MA: The MIT Press, 2009. (ang.).