Algorytm Bresenhama

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Algorytm Bresenhama służy do rasteryzacji krzywych płaskich, czyli do jak najlepszego ich obrazowania na siatce pikseli. Jack Bresenham w 1965 roku opracował metodę rasteryzacji odcinków, którą następnie przystosowano do rysowania obiektów innego rodzaju (okręgów czy elips).

Siła algorytmu tkwi w prostocie; koszt postawienia jednego piksela to porównanie i jedno dodawanie (dla odcinków) lub porównanie i dwa dodawania (dla okręgów i elips), ponadto algorytm wykonuje obliczenia na liczbach całkowitych, które są bardzo szybkie na wszystkich mikroprocesorach.

Metoda pozwala w bardzo prosty sposób wybierać, które piksele leżą najbliżej rasteryzowanego obiektu (np. odcinka). Zakładając, że poprzednio algorytm zapisał piksel o współrzędnych w kolejnym kroku algorytm może zapisać piksel albo (ruch poziomy), albo (ruch ukośny) – wybór determinuje znak tzw. zmiennej decyzyjnej, której wartość jest po każdym kroku aktualizowana. Aktualizacja polega na dodaniu pewnych wartości, będących w przypadku odcinka stałymi, zaś dla okręgu i elipsy wartościami zmieniającymi się z każdym krokiem:

 • D = zmienna decyzyjna
 • = przyrost D przy ruchu w lewo
 • = przyrost D przy ruchu ukośnym
 • = przyrost przy ruchu w lewo (dla odcinka = 0)
 • = przyrost przy ruchu w lewo (dla odcinka = 0)
 • = przyrost przy ruchu ukośnym (dla odcinka = 0)
 • = przyrost przy ruchu ukośnym (dla odcinka = 0)
 • powtarzaj
  • zapisz piksel
  • jeśli
   • – ruch w lewo
   • – aktualizacja zmiennej decyzyjnej
   • – aktualizacja parametrów pomocniczych
   • – aktualizacja parametrów pomocniczych
  • w przeciwnym razie
   • – ruch ukośny
   • – aktualizacja zmiennej decyzyjnej
   • – aktualizacja parametrów pomocniczych
   • – aktualizacja parametrów pomocniczych

Algorytm konwersji odcinka[edytuj | edytuj kod]

Założenia[edytuj | edytuj kod]

 • Kąt pomiędzy styczną a osią OX, nie może przekraczać 45 stopni,
  • Jeśli krzywa może zostać opisana funkcją to musi zostać spełniony warunek
 • Krzywa musi być nierosnąca albo niemalejąca

Algorytm i jego działanie[edytuj | edytuj kod]

Załóżmy że krzywa w przedziale spełnia ww. założenia

Pierwszy piksel stawiamy w punkcie Drugi natomiast ogranicza się jedynie do dwóch możliwości: lub Przyrost w kierunku osi OX (osi wiodącej) jest stały – jeden piksel. Korzystając z równania kierunkowego prostej

policzymy w jakiej odległości znajdują się powyższe piksele od punktu przecięcia łączącego je odcinka z prostą przebiegającą w rzeczywistym układzie współrzędnych

Ponieważ dx > 0, di określa, która z odległości s i t jest większa. Jeżeli to s > t za punkt Pi+1 przyjmujemy piksel Ti+1, jeżeli wybieramy piksel Si+1. Wartość oznacza, że oba piksele leżą w tej samej odległości i arbitralnie przyjmujemy, że następny piksel to Ti+1. Policzmy jeszcze wartość

oraz różnicę

czyli

gdyż

Jeżeli to (wybieramy piksel ), co pozwala na uproszczenie obliczeń

Analogicznie, gdy mamy (wybieramy piksel ), i wzór na ma postać

Z uwagi na rekurencyjną postać wzoru na obliczanie współczynnika nazywanego także zmienna decyzyjna, należy jeszcze policzyć wartość początkową Podstawiając oraz do równania

otrzymujemy wzór na

Implementacja[edytuj | edytuj kod]

Implementacja algorytmu Bresenhama musi oczywiście uwzględniać inne możliwe położenia odcinka względem osi OX. Jednak w każdej sytuacji można zastosować opisany wyżej schemat, w razie potrzeby traktując oś OY jako oś wiodącą

Rysowanie odcinka algorytmem Bresenhama[edytuj | edytuj kod]

Procedura w języku C:

 // x1 , y1 - współrzędne początku odcinka
 // x2 , y2 - współrzędne końca odcinka
 void BresenhamLine(const int x1, const int y1, const int x2, const int y2)
 {
   // zmienne pomocnicze
   int d, dx, dy, ai, bi, xi, yi;
   int x = x1, y = y1;
   // ustalenie kierunku rysowania
   if (x1 < x2)
   {
     xi = 1;
     dx = x2 - x1;
   }
   else
   {
     xi = -1;
     dx = x1 - x2;
   }
   // ustalenie kierunku rysowania
   if (y1 < y2)
   {
     yi = 1;
     dy = y2 - y1;
   }
   else
   {
     yi = -1;
     dy = y1 - y2;
   }
   // pierwszy piksel
   glVertex2i(x, y);
   // oś wiodąca OX
   if (dx > dy)
   {
     ai = (dy - dx) * 2;
     bi = dy * 2;
     d = bi - dx;
     // pętla po kolejnych x
     while (x != x2)
     {
       // test współczynnika
       if (d >= 0)
       {
         x += xi;
         y += yi;
         d += ai;
       }
       else
       {
         d += bi;
         x += xi;
       }
       glVertex2i(x, y);
     }
   }
   // oś wiodąca OY
   else
   {
     ai = ( dx - dy ) * 2;
     bi = dx * 2;
     d = bi - dy;
     // pętla po kolejnych y
     while (y != y2)
     {
       // test współczynnika
       if (d >= 0)
       {
         x += xi;
         y += yi;
         d += ai;
       }
       else
       {
         d += bi;
         y += yi;
       }
       glVertex2i(x, y);
     }
   }
 }

Algorytm Bresenhama dla elipsy[edytuj | edytuj kod]

Założenia[edytuj | edytuj kod]

 • Elipsa ma osie zgodne z osiami układu współrzędnych,
 • Półosie elipsy mają długości a (wzdłuż osi OX) i b (wzdłuż OY),
 • Rozważamy elipsę w I ćwiartce układu współrzednych,
 • Środkiem symetrii elipsy jest środek układu współrzędnych,
 • Rysowanie elipsy zaczynamy od punktu (0, b),
 • W każdym kroku stawiamy symetrycznie 4 punkty elipsy,
 • Początkową osią wiodacą jest oś OX,
 • W punkcie zmiany osi wiodącej, współczynnik nachylenia stycznej do elipsy wynosi -1 (tg 135°)

Algorytm i jego działanie[edytuj | edytuj kod]

Przybliżana elipsa ma równanie:

O wyborze piksela decydować będzie wartość funkcji

w punkcie środkowym M położonym pomiędzy alternatywnymi pikselami. Gdy osią wiodąca jest OX oblicza się

Algorytm Bresenhama.svg

Jeżeli F (M) > 0, to punkt M leży na zewnątrz elipsy i wybieramy piksel Natomiast, gdy F (M)⇐ 0, to punkt M leży wewnątrz elipsy lub na jej brzegu i wybieramy piksel Gdy osią wiodąca jest OY oblicza się

Algorytm Bresenhama 2.svg

Jeżeli to punkt M leży na zewnątrz elipsy i wybieramy piksel Natomiast, gdy to punkt M leży wewnątrz elipsy lub na jej brzegu i wybieramy piksel Algorytm nie wymaga jednak wyliczania każdorazowo wartości funkcji Jego siła leży w możliwości wyliczania wartości tej funkcji (czyli zmiennej decyzyjnej) w kolejnym kroku mniej obliczeń.

Zgodnie z przyjętymi założeniami elipsę zaczynamy rysować w punkcie Ponieważ osią wiodącą jest wówczas OX policzymy wartość zmiennej decyzyjnej d dla piksela startowego

Jeżeli następnym pikselem jest czyli to wartość zmiennej decyzyjnej wynosi:

Jeżeli następnym pikselem jest czyli to wartość zmiennej decyzyjnej wynosi:

Przy zmianie osi wiodącej na OY należy także zmienić wartość zmiennej decyzyjnej. Różnica między „nową” i „starą” zmienną wynosi:

Teraz wyliczymy rekurencyjne równania opisujące zmienną decyzyjną, gdy osią wiodącą jest OY. Jeżeli następnym pikselem jest czyli to wartość zmiennej decyzyjnej wynosi:

Przy wyborze następnego piksela czyli wartość zmiennej decyzyjnej wynosi:

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]