Algorytm skokowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Algorytm skokowy (algorytm żabiego skoku, ang. leapfrog integration) – metoda numeryczna służąca do całkowania równań w postaci:

,

lub w równoważnej formie:

,

występującej szczególnie często w mechanice klasycznej przy opisie układów dynamicznych.

Opis algorytmu[edytuj | edytuj kod]

Problemy typu często przybierają postać:

,

z funkcją energii zadaną wzorem:

,

gdzie V jest energią potencjalną układu. Całkowanie metodą skokową (leapfrog) jest równoważne aktualizacji pozycji i prędkości w naprzemiennych chwilach czasu, rozłożonych w ten sposób, że "przeskakują one nad sobą" – stąd nazwa algorytmu (ang. leapfrogskok przez plecy). Na przykład, położenie jest aktualizowane dla całkowitych wielokrotności kroku czasowego, zaś wartość prędkości jest uaktualniana w chwilach czasu przesuniętych o .

Algorytm skokowy jest metodą drugiego rzędu, w przeciwieństwie do metody Eulera, która jest metodą pierwszego rzędu, jednak liczba wywołań funkcji w każdym kroku jest taka sama. W przeciwieństwie do całkowania metodą Eulera algorytm jest stabilny w przypadku ruchu oscylacyjnego z częstością , dopóki krok czasowy jest stały oraz [1].

W algorytmie skokowym równania opisujące położenie i prędkość w kolejnych chwilach czasu są następujące:

gdzie jest położeniem w kroku , jest prędkością, lub pierwszą pochodną , w kroku , jest przyspieszeniem, lub druga pochodną , w kroku oraz rozmiarem każdego kroku. Równania te mogą być zapisane również w postaci, w której prędkość jest również wyznaczana dla całkowitych wielokrotności kroku czasowego[2]. Jednak nawet w tej zsynchronizowanej postaci, krok czasowy musi być stały, aby zachować stabilność[3].

Jednym z częstszych zastosowań algorytmu skokowego są symulacje oddziaływań grawitacyjnych, gdzie przyspieszenie zależy tylko od pozycji. Jednakowoż nawet w tym przypadku metody wyższego rzędu (np. metody Rungeggo-Kutty) są używane znacznie częściej.

Algorytm skokowy ma dwie znaczące zalety:

 • odwracalność w czasie – oznacza, że po obliczeniu n kroków możliwe jest odwrócenie kierunku całkowania i dojście do tej samej pozycji wyjściowej.
 • symplektyczność – oznacza, że algorytm zachowuje (nieznacznie zmodyfikowaną) całkę energii systemów dynamicznych (tzn. całkowita energia układu oscyluje wokół pewnej stałej wartości bliskiej początkowej energii całkowitej). Jest to szczególnie przydatne podczas obliczania orbit w układach dynamicznych, gdzie pozostałe schematy całkowania, takie jak metody Rungego-Kutty, nie zachowują energii układu i pozwalają układowi na znaczne płynięcie w czasie.

Ze względu na powyższe dwie cechy, algorytm skokowy jest również stosowany w przypadku metod Monte Carlo[4].

Przykładowa implementacja[edytuj | edytuj kod]

Poniżej znajduje się kod napisany w środowisku MATLAB realizujący algorytm żabiego skoku w zsynchronizowanej postaci. Program rozwiązuje równanie: opisujące oddziaływanie grawitacyjne dwóch ciał. Przy czym dobrano taki układ odniesienia, w którym suma dwóch oddziałujących ze sobą mas wynosi 1 oraz stała grawitacji jest również równa 1.

close all
clear all
clc
% rozwiązanie równania d^r/dt^2 = - r/r^3 metodą leapfrog
dt = 0.001; % krok czasowy
% warunki poczatkowe
r = [0; 0.5; 0.75];
v = [0.25; 0; 1];
r2 = r'*r;
a = -r/(r2*sqrt(r2));
% czas symulacji
T = 10;
res = NaN(round(T/dt)+1,6);
idx = 0;
for t=0:dt:T
  idx = idx + 1;
  v = v + 0.5*a*dt;
  r = r + v*dt;
  r2 = r'*r;
  a = -r/(r2*sqrt(r2));
  v = v + 0.5*a*dt;
  res(idx,:) = [r' v'];
end
comet3(gca,res(:,1),res(:,2),res(:,3))

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. [C. K. Birdsall and A. B. Langdon, Plasma Physics via Computer Simulations, McGraw-Hill Book Company, 1985, p. 56]
 2. 4.1 Two Ways to Write the Leapfrog
 3. [Skeel, R. D., "Variable Step Size Detabilizes the Stömer/Leapfrog/Verlet Method," BIT Numerical Mathematics, Vol. 33, 1993, pp. 172-175.]
 4. Bishop Christopher: Pattern Recognition and Machine Learning. Nowy Jork: Springer-Verlag, 2006, s. 548–554. ISBN 978-0-387-31073-2.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]