Allel dominujący

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Allel dominującyallel ujawniający się w fenotypie organizmu diploidalnego zarówno w przypadku genotypu homozygotycznego (gdy obydwa chromosomy homologiczne zawierają dany allel) jak i w przypadku heterozygoty w której jeden z chromosomów zawiera dany allel (wówczas allel obecny na drugim chromosomie nazywany jest allelem recesywnym).

Sytuację, w której jeden z alleli jest dominujący a drugi recesywny, nazywamy dominacją zupełną. Jej alternatywą jest ujawnianie się w heterozygocie cech związanych z obydwoma allelami, nazywane kodominacją, bądź też ujawnianie się cech pośrednich pomiędzy allelami, nazywane dominacją niezupełną.

Ten sam allel może być dominujący u mężczyzn, ale już recesywny u kobiet i vice versa[1].

Przyczyną, dla której allele są recesywne (a nie dominujące albo kodominujące) jest fakt, że kodują one uszkodzone białka[2] albo nie kodują ich wcale[3].

Przykładowo: Allel A oznaczający czerwoną barwę kwiatów jest dominujący, a allel a oznaczający białą barwę kwiatów jest recesywny. Heterozygota Aa będzie miała kwiaty czerwone[4].

Przypisy