An-Nisa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
An-Nisāʼ
Znaczenie nazwy Kobiety
Numer 4
Liczba aja 176
Miejsce objawienia Medyna

An-Nisa (arab. سورة النساء ) – czwarta sura Koranu. Jest to sura medyńska. Ma 176 aja.

Treść[edytuj]

Nazwa sury dosłownie oznacza "Kobiety". Tematem tej sury są przeważnie kobiety, ich prawa i obowiązki, a także ogólnie życie rodzinne. Sura mówi także o zwycięstwie, które Bóg da wiernym w walce przeciwko hipokrytom.

Dokładnie sformułowane są zasady ograniczające związki małżeńskie:

Nie żeńcie się z niewiastami które były żonami ojców waszych, jest to występek, jest tu ścieżka do zguby; lecz jeśli się złe stanie zachowaj twą niewiastę.

Nie wolno wam żenić się: z matką, z waszymi córkami, siostrami, synowicami, mamkami, ich córkami, z matkami żon waszych, z córkami niewiast którymi się opiekujecie, chybabyście nigdy nie mieszkali z ich matkami. Nie będziesz także pojmował: twoich pasierbic, ani dwie żyjące siostry; jeżeli występek popełniony. Pan jest pobłażający i miłosierny.

Nie wolno tobie żenić się z niewiastami zamężnymi, na czas przez mężów opuszczonymi; chybaby los broni podał ci je w ręce. To są prawa Pańskie, wszystko prócz tego jest tobie dozwolone. Użyj twych bogactw ku pozyskaniu żon, niepokalanych i cnotliwych, unikaj rozpusty. Tym z którymi żyłeś, daj posag obiecany podług prawa, to zobowiązanie uczyniwszy, jakkolwiek zrobiłeś ugodę, będzie godziwie. Bóg jest umiejętny i mądry. (4:26-28)

Sura zawiera także krytykowany na Zachodzie werset (4:34) stwierdzający wyższość mężczyzn nad kobietami i dopuszczający bicie żony w pewnych okolicznościach:

Mężczyźni maja pierwszeństwo nad kobietami, ponieważ Bóg dał im wyższość nad niemi i wyposaża je przez mężczyzn. Żony powinny być posłuszne, zachowywać tajemnice mężów swoich, gdyż pod ich straż niebo je oddało; mężowie doznający ich nieposłuszeństwa, mogą je karać, zostawić w osobnych lożach, a nawet bić je; uległość niewiast powinna dla nich być uchroną od złego z niemi obchodzenia się. Bóg jest wielki i przenikający.

Tłumaczenie Jana Murzy Tarak Buczackiego nie jest jednak dokładne. Indyjski uczony Abdullah Jusuf Ali, autor najbardziej znanego przekładu Koranu na język angielski, przetłumaczył arabskie wyrażenie qawwamūna alā an-nisāʼ jako maintainers and protectors of women[1], co oznacza "żywiciele i opiekunowie kobiet". W przekładzie tym jest również mowa tylko o lekkim biciu kobiet.

Poprzednia sura:
Al Imran
Koran Następna sura:
Al-Ma'ida
Sura An-Nisa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Sury i ajaty niekoraniczne
Sura al-Khalaʿ     Sura al-Hafd     Sura al-Wilayah     Sura al-Nourain