Przejdź do zawartości

Andrzej Kamiński (zm. 1696)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Andrzej Kamiński
Herb
Prawdzic
Data śmierci

18 lipca 1696

Żona

Konstancja Wereszczakówna

Andrzej Kamiński herbu Prawdzic (zm. 18 lipca 1696 roku) – cześnik brasławski w latach 1674-1696.

Był wyznawcą kalwinizmu. Żonaty z Konstancją Wereszczakówną.

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z powiatu oszmiańskiego.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004 s. 518, 665.