Annuita

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Annuita (ang. annuity) – forma spłaty kredytu, pożyczki lub leasingu), polegająca na tym, że klient spłaca swe zobowiązanie w równych płatnościach w każdym okresie spłaty raty.

Gdy oprocentowanie kredytu jest stałe przez cały okres umowy kredytowej, wysokość rat w trakcie trwania okresu kredytowania wyznaczana jest według wzoru:


R= K \cdot \frac{p(1+p)^{n}}{(1+p)^{n}-1}
(1)

gdzie:

 • R - płatność ratalna,
 • K - kwota kredytu,
 • p - wysokość oprocentowania kredytu (dla jednego okresu n),
 • n - liczba rat.

Przykład[edytuj]

Bank udzielił kredytu w wysokości 2000 zł na okres jednego roku, przy rocznej stopie procentowej 12% i miesięcznym naliczaniu odsetek. Spłata będzie się odbywać zatem w ciągu 12 okresów. Oprocentowanie w jednym okresie wynosi:


p=\frac{12%}{12}=1%=0,01

Podstawiając do wzoru:


R= 2000 zl \cdot \frac{0,01(1+0,01)^{12}}{(1+0,01)^{12}-1} \approx 2000 zl \cdot 0,088849 \approx 177,70 zl

Aby kredyt był spłacany w równych comiesięcznych ratach, jedna rata musi wynosić 177,70 zł. Przykładowy plan spłaty kredytu w oparciu o wyliczoną ratę:

Okres Zadłużenie Odsetki Rata
1 2.000,00 20,00 177,70
2 1.842,30[1] 18,42 177,70
3 1.683,02 16,83 177,70
4 1.522,15 15,22 177,70
5 1.359,67 13,60 177,70
6 1.195,57 11,96 177,70
7 1.029,83 10,30 177,70
8 862,43 8,62 177,70
9 693,35 6,93 177,70
10 522,58 5,23 177,70
11 350,11 3,50 177,70
12 175,91 1,76 177,67[2]
Suma 132,37 2.132,37

Korekty[edytuj]

W praktyce wyliczania kredytów bankowych występują drobne różnice w stosunku do wzoru (1). Są one związane głównie z:

 • przyjęciem roku bankowego, co nieco podwyższa oprocentowanie.
 • wyliczaniem równych rat na jeden dzień. Miesiące nie są równej długości co sprawia, że okresy czasu pomiędzy dniami wymagalnej spłaty kolejnych rat także się różnią, więc raty w poszczególnych okresach różnią się jednak od siebie. Również dni wolne od pracy, wypadające w dniu wymagalnej spłaty raty, przesuwają ten dzień i w konsekwencji zmieniają wysokość rat.
 • zaokrągleniami w wyliczeniach
 • innym okresem spłaty pierwszej raty kredytu (rozpoczyna się od momentu wypłacenia kredytu, co na ogół nie pokrywa się z początkiem miesiąca).
 • koniecznością takiego wyliczenia rat, aby mimo wszystkich wymienionych wyżej różnic w stosunku do wzoru (1) raty kapitałowe zsumowały się jednak do kwoty zadłużenia.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Zadłużenie w każdym okresie jest równe zadłużeniu z poprzedniego okresu, powiększonemu o odsetki z poprzedniego okresu oraz pomniejszonemu o spłaconą ratę
 2. Ostatnia rata jest niższa, co wynika z zaokrąglania wyników do dwóch miejsc po przecinku i jest ustalona tak, by po 12 okresach zadłużenie wynosiło 0 zł