Annuita

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Annuita (ang. annuity) – forma spłaty kredytu, pożyczki lub leasingu, polegająca na tym, że klient spłaca swe zobowiązanie w równych płatnościach w każdym okresie spłaty raty.

Gdy oprocentowanie kredytu jest stałe przez cały okres umowy kredytowej, wysokość rat w trakcie trwania okresu kredytowania wyznaczana jest według wzoru:

(1)

gdzie:

 • – płatność ratalna,
 • – kwota kredytu,
 • – wysokość oprocentowania kredytu (dla jednego okresu n),
 • – liczba rat.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Bank udzielił kredytu w wysokości 2000 zł na okres jednego roku, przy rocznej stopie procentowej 12% i miesięcznym naliczaniu odsetek. Spłata będzie się odbywać zatem w ciągu 12 okresów. Oprocentowanie w jednym okresie wynosi:

Podstawiając do wzoru(1):

Aby kredyt był spłacany w równych comiesięcznych ratach, jedna rata musi wynosić 177,70 zł. Przykładowy plan spłaty kredytu w oparciu o wyliczoną ratę:

Okres Zadłużenie Odsetki Rata
1 2.000,00 20,00 177,70
2 1.842,30[1] 18,42 177,70
3 1.683,02 16,83 177,70
4 1.522,15 15,22 177,70
5 1.359,67 13,60 177,70
6 1.195,57 11,96 177,70
7 1.029,83 10,30 177,70
8 862,43 8,62 177,70
9 693,35 6,93 177,70
10 522,58 5,23 177,70
11 350,11 3,50 177,70
12 175,91 1,76 177,67[2]
Suma 132,37 2.132,37

Korekty[edytuj | edytuj kod]

W praktyce wyliczania kredytów bankowych występują drobne różnice w stosunku do wzoru (1). Są one związane głównie z:

 • przyjęciem roku bankowego, co nieco podwyższa oprocentowanie,
 • wyliczaniem równych rat na jeden dzień. Miesiące nie są równej długości co sprawia, że okresy czasu pomiędzy dniami wymagalnej spłaty kolejnych rat także się różnią, więc raty w poszczególnych okresach różnią się jednak od siebie. Również dni wolne od pracy, wypadające w dniu wymagalnej spłaty raty, przesuwają ten dzień i w konsekwencji zmieniają wysokość rat,
 • zaokrągleniami w wyliczeniach,
 • innym okresem spłaty pierwszej raty kredytu (rozpoczyna się od momentu wypłacenia kredytu, co na ogół nie pokrywa się z początkiem miesiąca),
 • koniecznością takiego wyliczenia rat, aby mimo wszystkich wymienionych wyżej różnic w stosunku do wzoru (1) raty kapitałowe zsumowały się jednak do kwoty zadłużenia.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zadłużenie w każdym okresie jest równe zadłużeniu z poprzedniego okresu, powiększonemu o odsetki z poprzedniego okresu oraz pomniejszonemu o spłaconą ratę.
 2. Ostatnia rata jest niższa, co wynika z zaokrąglania wyników do dwóch miejsc po przecinku i jest ustalona tak, by po 12 okresach zadłużenie wynosiło 0 zł.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Marian Matłoka: Matematyka dla ekonomistów. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000, s. 39–41. ISBN 83-88222-10-4.