Antysyjonizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Demonstracja przeciwko opresyjnej polityce Izraela względem Palestyny.

Antysyjonizm – postawa sprzeciwu wobec ideologii i praktyki syjonizmu niekiedy prowadząca do sprzeciwu wobec samego faktu istnienia państwa Izrael.

Ten punkt widzenia charakteryzuje różne grupy o zróżnicowanych motywach, zarówno środowiska lewicowe (marksizm, anarchizm), pewne środowiska żydowskie i przeważającą część organizacji palestyńskich, a także środowiska antysemickie, panarabizm i fundamentalistów islamskich.

Antysyjonizm żydowski[edytuj | edytuj kod]

Antysyjonizm w przeszłości charakteryzował kilka ważnych partii żydowskich (m.in. w Polsce Agudat Israel, Bund, fołkiści). Po doświadczeniach Holocaustu wiele organizacji antysyjonistycznych zmieniło swoją negatywną postawę wobec żydowskiego osadnictwa w Izraelu lub uległo zmarginalizowaniu. Najbardziej znaną lewicową organizacją antysyjonistyczną w Izraelu był Matzpen. Wśród religijnych ugrupowań znane z postawy antysyjonistycznej są np. Satmar oraz Neturei Karta.

Antysyjonizm a antysemityzm[edytuj | edytuj kod]

Antysyjonizm jest postawą krytykowania represyjnej, opresyjnej i w gruncie rzeczy szowinistycznej polityki wewnętrznej i zagranicznej Izraela, obrazującej się choćby w relacjach z nieżydowskimi mieszkańcami Izraela, lecz także nieżydowskimi turystami. Jako taki nie zakłada więc krytyki ludzi, bez względu na pochodzenie, wiarę czy kolor skóry, ale sposób postępowania z innymi, vide apartheid w RPA czy segregacja rasowa w USA czy III Rzeszy. Wynika to wprost z definicji samego syjonizmu, który jako doktryna założycielska miał pomóc utworzyć siedzibę narodową dla narodu powszechnie odtrącanego w XIX i XX wieku. Jako że w XXI wieku idea państwa narodowego została już uznana za, po części, odpowiedzialna za nastroje ksenofobiczne, rasistowskie i nacjonalistyczne, tym bardziej funkcjonowanie reżimu skrajnie ksenofobicznego i wrogiego sąsiadom jest dziwne. Krytyka istniejącego w Izraelu systemu politycznego nie obejmuje zwalczania „semityzmu” – śladu współtwórstwa dorobku naukowego czy kulturowego lokalnych społeczności, goszczących mniejszość żydowską. W niektórych środowiskach jednak termin „antysyjonizm” stanowi eufemizm na określenie antysemityzmu, np. w ZSRR i krajach komunistycznych antysyjonizm głoszony był dla uzasadnienia czystek antysemickich oraz poparcia dla krajów arabskich w konfrontacji z Izraelem. W reakcji na zwycięstwo Izraela w wojnie sześciodniowej w 1967 pod hasłem antysyjonizmu doszło do antysemickiej czystki, choć znaczna część osób, które padły jej ofiarą nie miało przekonań syjonistycznych. Choć głoszący antysyjonizm odcinają się od antysemityzmu, krytycy antysyjonizmu uznają go często za ukrytą formę antysemityzmu.

Antysyjoniści sprzeciwiają się m.in.:

  • posiadaniu przez Izrael broni atomowej
  • okupacji terytorium Palestyny (całej lub jedynie Zachodniego Brzegu, Strefy Gazy i Wschodniej Jerozolimy)
  • okupacji ziem należących do Syrii oraz (dawniej) Egiptu, Libanu, Jordanii.
  • dyskryminacji obywateli nie-Żydów w Izraelu
  • działaniom osi Izrael-USA wobec państw arabskich i Iranu
  • działaniom amerykańskiego lobby syjonistycznego i neokonserwatystów wobec państw arabskich i Iranu

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • August Grabski: Lewica przeciwko Izraelowi: studia o żydowskim lewicowym antysyjonizmie. Warszawa, Wydawnictwo Trio, Żydowski Instytut Historyczny, cop. 2008.