Antyterroryzm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Antyterroryści izraelskiego, specjalnego oddziału policji Yamam

Antyterroryzm – całokształt działań o charakterze ochronnym, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia zamachu terrorystycznego oraz minimalizację jego skutków. Obejmuje ochronę osób i mienia, przygotowanie planów działania w sytuacji kryzysowej, zabezpieczenie sił i środków w celu udzielenia pomocy oraz określenie i ocenę możliwych zagrożeń.

Przykładowe oddziały antyterrorystyczne na świecie[edytuj | edytuj kod]

Działania antyterrorystyczne w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce mianem „antyterroryzmu” określa się z reguły także całokształt działań dotyczących zapobiegania i zwalczania terroryzmu, a więc także działania określane zgodnie z nomenklaturą zachodnią jako „kontrterroryzm”. Kompleksowe podstawy prawne przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2021 poz. 2234). Ustawa ta została konstrukcyjnie podzielona na siedem rozdziałów, przy czym fundament zawartych w niej rozwiązań został oparty na wyodrębnionych czterech fazach podejmowania czynności antyterrorystycznych. Składają się na nie: 1) działania zapobiegające zdarzeniom o charakterze terrorystycznym – powierzone Szefowi ABW; 2) przygotowanie do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym w drodze zaplanowanych przedsięwzięć; 3) reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń; 4) odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na te zdarzenia – powierzone ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych[1].

Polska a porozumienia antyterrorystyczne[edytuj | edytuj kod]

Rzeczpospolita Polska jest stroną wielu międzynarodowych porozumień dotyczących terroryzmu[2]. Są to:

Ponadto są powołane także instrumenty, których zadaniem jest reagowanie na zagrożenia mające charakter terrorystyczny. Jest to[3]:

  • Globalne Forum Antyterrorystyczne (The Global Counterterrorism Forum − GCTF)
  • Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (The International Criminal Police Organisation − Interpol) w której strukturach funkcjonuje Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (The Financial Action Task Force − FATF)
  • Grupa Działań ds. Zwalczania Terroryzmu (The Counter-Terrorism Action Group – CTAG) działająca w państwach Grupy G-8 (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki)
  • Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism− Moneyval).
  • Grupa Egmont – międzynarodowa instytucja zaangażowana w walkę z finansowaniem terroryzmu

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Piotr Burczaniuk, Zadania i uprawnienia organów ścigania karnego w zakresie zwalczania terroryzmu w Polsce – perspektywa prawna, „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” ((2 (2) 2022)), wydawnictwo ABW, s. 9–30, DOI10.4467/27204383TER.22.018.16338.
  2. Aleksander Olech Walka z terroryzmem polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia, Warszawa 2021, s. 60.
  3. Aleksander Olech Walka z terroryzmem polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia, Warszawa 2021, s. 61.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]