Aplikacja ogólna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aplikacja ogólna (2010 - 2018) – szkolenie wstępne prawników przygotowujących się do zajmowania stanowisk: sędziego, prokuratora, asesora sądowego, asesora prokuratury, referendarza sądowego, asystenta prokuratora i asystenta sędziego[1]. Aplikacja ogólna jest przeprowadzana od pierwszego rocznika (od roku 2010) do ósmego rocznika (od roku 2017).

W roku 2018 aplikację ogólną ukończy jej ostatni rocznik.

Aplikacja ogólna jest prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i trwa 12 miesięcy. W tym czasie aplikanci uczestniczą w ok. dziesięciu pięciodniowych cyklach zajęć dydaktycznych w siedzibie KSSiP. Pozostałe tygodnie aplikacji wypełnia praktyka w sądach i prokuraturach. Aplikanci nie mogą podejmować zatrudnienia (z wyjątkiem działalności naukowej i dydaktycznej), jednak z tytułu aplikacji otrzymują comiesięczne stypendium. Podczas aplikacji organizowane są sprawdziany, oceniane są także praktyki aplikantów. Na podstawie tych ocen ustalana jest lista kwalifikacyjna aplikantów. Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji[2].

Aplikacja ogólna do 2018 roku stanowi obligatoryjne wstępne szkolenie przed aplikacją sędziowską lub aplikacją prokuratorską[3]. Nabór na te aplikacje odbywa się spośród absolwentów aplikacji ogólnej, na podstawie listy kwalifikacyjnej, aż do wyczerpania limitu ustalonego przez ministra sprawiedliwości. Absolwent aplikacji ogólnej nie musi kontynuować szkolenia na aplikacji specjalistycznej. Po ukończeniu aplikacji ogólnej może zajmować stanowisko asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub referendarza sądowego[4]. Jest przy tym zwolniony z obowiązku odbywania stażu asystenckiego na stanowisku asystenta sędziego i asystenta prokuratora[5]. Osoba, która ukończyła aplikację ogólną, jest zwolniona z obowiązku odbywania stażu urzędniczego przeznaczonego dla pracowników sądów i prokuratury[6]. Czas trwania aplikacji ogólnej wlicza się do okresów zatrudnienia, od których zależą uprawnienia pracownicze, pod warunkiem jej ukończenia[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 624).
  2. Zob. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
  3. Zob. art. 16 i nast. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
  4. Zob. art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 694, ze zm.).
  5. Zob. art. 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r., o której mowa wyżej.
  6. Zob. art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r., o której wyżej mowa.
  7. Zob. art. 46 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 694, ze zm.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.