Artur Jazdon

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Artur Jazdon
Ilustracja
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

8 października 1956

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, organizacja i zarządzanie bibliotekami, kultura organizacyjna bibliotek i medializacja nauki; ruch wydawniczy i księgarski w Wielkopolsce w XIX w.
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

1988 – bibliologia
Uniwersytet Wrocławski

Habilitacja

2013 – bibliologia i informatologia
Uniwersytet Śląski

Wykładowca:

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM – specjalizacja Bibliotekarsko-dokumentacyjna Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu – studia licencjackie i podyplomowe Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1992-2017)

Artur Jazdon (ur. 8 października 1956 w Poznaniu) – wykładowca akademicki, bibliotekarz, badacz historii ruchu wydawniczego Wielkopolski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu.

Działalność badawczo - naukowa dotyczy poznańskiego i wielkopolskiego ruchu wydawniczego i księgarskiego w XIX wieku. Równorzędnie prowadzi prace badawcze w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, obejmujące zagadnienia z historii, organizacji i zarządzania bibliotekami, a także kultury organizacyjnej bibliotek i medializacji nauki.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1979 roku ukończył w trybie indywidualnym studia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Poznaniu i obronił pracę magisterską z zakresu edytorstwa naukowego Sztambuch Adolfa Skarbka Malczewskiego – próba edycji pod kierunkiem prof. dr hab. Heleny Chłopockiej.

Absolwent studiów podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1981).

W 1988 roku uzyskał uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego.

W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem pracy „Książka polska w repertuarze wydawców wielkopolskich okresu międzypowstaniowego (1831-1862)” była prof. dr hab. Kazimiera Maleczyńska.

W 2013 roku na podstawie monografii Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego oraz całego dorobku naukowego uzyskał stopień doktora habilitowanego w wyniku procedury przeprowadzonej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dorobek naukowy stanowią zarówno książki jak i artykuły naukowe, publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach bibliotekarskich, które uzupełniają recenzje, hasła encyklopedyczno-słownikowe, artykuły informacyjne, popularyzatorskie, opracowania dotyczące Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, liczne redakcje kilkunastu tomów prac zbiorowych[1]. Jest promotorem rozprawy doktorskiej i recenzentem kilkunastu prac doktorskich oraz habilitacyjnych[2].

Jako nauczyciel akademicki dąży do ponoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek. Od szeregu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów zawodowych na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów, od licencjackich po studia podyplomowe, w tym akredytowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich[3].

Całe życie zawodowe, od zakończenia studiów w 1979 roku, jest związany z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, której był dyrektorem w latach 1992–2017, a wcześniej wicedyrektorem od 1984 roku. Obecnie kieruje Pracownią Regionalnego Zasobu Bibliotecznego.

Przez ponad 20 lat był redaktorem naczelnym rocznika „'Biblioteka”, czasopisma recenzowanego i cenionego w środowisku bibliotekarskim, wydawanego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Uczestniczy w kolegiach redakcyjnych: Roczników Bibliotecznych, Przeglądu Bibliotecznego, Serii SBP Nauka-Dydaktyka-Praktyka, serii wydawniczych Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Antiquitates Minutae.

Pomysłodawca Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej – wystawy książek wydawców poznańskiego środowiska naukowo-wydawniczego z różnych dziedzin wiedzy, który odbywa się od 1995 roku w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Był wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. Przez wiele kadencji brał udział w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracował w Komisji ds. Etyki Zawodu przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.

Obecnie koordynuje projekt badawczy pod nazwą Analiza Funkcjonowania Polskich Bibliotek Naukowych.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Bibliotecznej w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Jest członkiem rad: Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Kórnickiej, Książnicy Cieszyńskiej, Rady naukowej Muzeum Narodowego w Poznaniu, Komisji Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych przy Arcybiskupie Poznańskim. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jest członkiem jury Nagrody im. L. Marszałka przy Polskim Towarzystwie Wydawców Książek oraz Nagrody Naukowej SBP im. A. Łysakowskiego.

Działalność organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Podczas pełnienia funkcji dyrektora Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przeszła proces wprowadzania komputeryzacji, retrokonwersji zbiorów, przystąpiła do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych[4][5], uruchomiono zintegrowany system biblioteczny Horizon, rozwijała się współpraca w zakresie tworzenia haseł i rekordów bibliograficznych między Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT), zastosowano systemu HAN – zdalny dostęp do e-czasopism, baz danych oraz e-booków. Nowatorskie podejście dra hab. Artura Jazdona spowodowało wprowadzenie wiele usług ułatwiających korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, np.: serwis "Zapytaj Bibliotekarza", portal "Bibliotekarze dziedzinowi", platformy AMUR (Adam Mickiewicz University Repository), PRESSto (platforma czasopism naukowych UAM). Zeskanowano tradycyjny katalog kartkowy oraz wprowadzono usługę zdalnego zamawiania kopii, a także usługę "Zaproponuj kupno książki". Wdrożono wiele nowoczesnych rozwiązań w strukturze organizacyjnej instytucji, systematycznie modernizowano gmach, rozbudowywano jego wyposażanie techniczne dla umożliwienia pełnienia współczesnych zadań bibliotekarskich. Najważniejszym celem jego działań było i jest identyfikacja z zawodem bibliotekarza, promowanie środowiska bibliotekarskiego, dobrze wyposażona biblioteka z przygotowanymi pracownikami i zadowolonymi użytkownikami[6].

Nagrody i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

 • Nagrodą Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego w kategorii prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym i źródłowym (2012)
 • Nagrodą Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego w kategorii prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym (2019)
 • Nagroda PTPN za najlepszą publikację o Wielkopolsce w kategorii literatury naukowej za książkę „Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby, działania, ludzie” (2020)
 • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Najważniejsze publikacje[edytuj | edytuj kod]

Autor ponad 180 artykułów naukowych[7][8] z zakresu historii, organizacji i zarządzania bibliotekami, wielkopolskiego ruchu wydawniczego i księgarskiego oraz książek:

 1. Jazdon A., Suchanecki M., Dzieje Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. Poznań-Jarocin 1979.
 2. Jazdon A. (współaut.) Poradnik metodyczny dla wykładowców przedmiotu "Podstawy informacji naukowej" na studiach uniwersyteckich i w WSP. A. Warszawa 1984
 3. Zbiory i prace polonijne BU w Poznaniu, pod red. A. Jazdon. Warszawa 1995.
 4. Jazdon A., Suchanecki M., Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wielkopolsce 1920-1984. Poznań 1987
 5. Jazdon A., Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862. Poznań 1990.
 6. Jazdon A., Wielkopolskie serie wydawnicze do 1945 roku. Poznań 1997.
 7. Aleksiński J., Jazdon A., Prymas Tysiąclecia. Katalog wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań 2001
 8. Cisek S., Gołębyś Z., Jazdon A., Sosińska-Kalata B., Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, Bibliotekarz [1] 2005, nr 6
 9. Aleksiński J., Jazdon A., Korzenie Solidarności w przesłaniu pomnika Poznańskiego Czerwca’56. Poznań 2005.
 10. Jazdon A., Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego. Poznań 2013.
 11. Jazdon A., Skutecki J., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Poznań 2017.
 12. Jazdon A., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie. Poznań 2019.
 13. Jazdon A., Wielkopolskie serie wydawnicze do 1945 roku. Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, nr 21. Poznań 2020[9]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Publikacje o Bibliotece Uniwersyteckiej (wybór), BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA [dostęp 2021-04-14] (pol.).
 2. Dr hab. Artur Stanisław Jazdon, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2021-04-16].
 3. Eksperci - Artur Jazdon - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Ogólnopolski portal bibliotekarski, www.sbp.pl [dostęp 2021-04-14].
 4. Miroslaw Górny, Artur Jazdon, The implementation of information technology projects in Polish research and academic libraries in the early 1990s: questions of scope and effectiveness, „Library Management”, 18 (6), 1997, s. 280–285, DOI10.1108/01435129710168561, ISSN 0143-5124 [dostęp 2021-04-15].
 5. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, 5 lat Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, Poznań: [s. n.], 2001, ISBN 83-912555-2-2, OCLC 751037220 [dostęp 2023-01-20].
 6. Komputeryzacja i usługi informacyjne, [w:] Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018 zasoby, działania, ludzie, Poznań 2019, s. 647-657, ISBN 978-83-60961-20-9, OCLC 1136493368 [dostęp 2021-04-15].
 7. Publikacje, BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA [dostęp 2021-04-14] (pol.).
 8. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR): Przeglądaj AMUR, repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 2021-04-14].
 9. Artur Jazdon: WIELKOPOLSKIE SERIE WYDAWNICZE DO 1945 ROKU – Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Nr 21 [dostęp 2022-09-23] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]