Association des états généraux des étudiants de l’Europe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

AEGEE (fr. Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe, wym. "a e że"), Europejskie Forum Studentów – interdyscyplinarna organizacja studencka zrzeszająca ponad 17 tys. członków z całej Europy i działająca w ponad 261 miastach akademickich w 42 krajach. Jej celem jest promocja idei Wspólnej Europy wśród młodzieży. Założona została w 1985 roku w Paryżu przez studentów z Lejdy, Londynu, Madrytu, Monachium i Paryża.

Jest to organizacja dobrowolna, nieprowadząca działalności gospodarczej i niezwiązana z żadną siłą polityczną. Nie ma szczebla narodowego. Na czele organizacji znajduje się Zarząd Europejski (Comité Directeur), a następnym poziomem są oddziały lokalne (anteny AEGEE). Oprócz tego na poziomie europejskim funkcjonują grupy robocze (Working Groups), zajmujące się określoną problematyką (m.in. International Politics WG, Education WG, Human Rights WG, Public Relations WG itp.).

AEGEE ma status organizacji członkowskiej Rady Europy oraz doradcy Wspólnot Europejskich w zakresie edukacji i programów nauczania. W Polsce jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej.

Dane podstawowe[edytuj]

Association des états généraux des étudiants de l'Europe
Oficjalne logo AEGEE Key to Europe
Siedziba Bruksela, Belgia
Rok założenia 1986
oficjalne języki francuski, angielski
Prezydent Paul Smith (AEGEE-Enschede)
Sekretarz Antonija Parat (AEGEE-Zadar)
Dyrektor finansowy Ioana Duca (AEGEE-Cluj-Napoca)
Comité Directeur – Conseil d'administration Aleksandra Kluczka (AEGEE-Kraków) – Kontakty zewnętrzne
Mayri Tiido (AEGEE-Tartu) - projekty i komunikacja
Holger Schmitt (AEGEE-Berlin) - Network
Ivan Bielik (AEGEE-Brno) - Zasoby ludzkie

Historia[edytuj]

1985-88[edytuj]

Historia AEGEE sięga dnia 16 kwietnia 1985 roku, kiedy to grupa studentów postanowiła zorganizować w Paryżu konferencję "EGEE" (Etats Généraux des Etudiants de l'Europe). Konferencja ta dała początek dyskusji studentów z krajów europejskich na temat procesu integracji europejskiej i prezentacji swoich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządom krajowym. Rok później opracowano specyficzną strukturę organizacji, która nie zawierała poziomu narodowego. Inicjatorem i pierwszym Prezydentem został Franck Biancheri. Oddziały lokalne powstały w 6 miejscowościach: Paryżu, Lejdzie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i München, szybko rozciągając swoją działalność na całą Europę. Rok 1988 przyniósł zmianę nazwy organizacji na AEGEE, która to nazwa zachowała się do dziś.

1989-95[edytuj]

W 1989 roku AEGEE wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom politycznym zaczęło rozszerzać swoją działalność się na tereny Europy Środkowo-Wschodniej. Rozpoczęto od przeniesienia organizacji głównych wydarzeń do państw Europy Wschodniej. To zapoczątkowało powstawanie nowych anten na tych terenach.

1996-99[edytuj]

Rosnąca sieć anten oraz rosnąca liczba kontaktów zewnętrznych głównie w stolicy Belgii, a także poczucie braku kontroli nad całością było bodźcem do przeniesienia w roku 1996 centrali organizacji właśnie do Brukseli. To zapoczątkowało okres coraz częstszych i coraz bardziej poważnych kontaktów z innymi organizacjami oraz jednostkami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej. Obecnie AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania, współpracuje również z UNESCO i OBWE.

2000-dzisiaj[edytuj]

Ostatnie lata AEGEE upłynęły na intensywnym wspieraniu procesu poszerzenia Unii Europejskiej a także na propagowaniu potrzeby szerzenia procesu demokratyzacji w krajach Europy Wschodniej. Rok 2005 to 20-lecie naszej organizacji.

Źródło AEGEE-Gliwice

Anteny AEGEE w Polsce[edytuj]

Białystok[edytuj]

AEGEE Białystok – lokalna antena AEGEE, która powstała na początku marca 2001 roku i obecnie jest zarejestrowana na 3 uczelniach: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Politechnice Białostockiej i Uniwersytecie w Białymstoku. Organizacja jest znana m.in. z projektów takich jak: "Polowanie na Żubra", czy "Szkoła Efektywnej Komunikacji Społecznej".

Gdańsk[edytuj]

AEGEE Gdańsk – lokalna antena AEGEE, która istnieje od 1996 roku, przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Zrealizowane projekty, to "Business Works- Akademickie Forum Pracy", Konkurs fotograficzny "Złap codzienność", wymiana kulturowa z AEGEE Lenkoran (Azerbejdżan).

Gliwice[edytuj]

AEGEE Gliwice – lokalna antena AEGEE, która została założona w 1992 roku przez studentów Politechniki Śląskiej. Co roku organizowanych jest kilka projektów o zasięgu lokalnym oraz europejskim, są to m.in. konferencje InterInfo dotyczące wolnego oprogramowania, TOST – Targi Organizacji Studenckich, Socrates Action Day, European Day of Languages, Dni Kultury Studenckiej reAnimacje organizowane cyklicznie od 2005 roku oraz Summer University. W 2001 oraz w 2003 przeprowadzono Regional Meeting. W 2007 AEGEE-Gliwice podjęło się organizacji najważniejszego projektu statutowego AEGEE – European Boards' Meeting.

Katowice[edytuj]

AEGEE Katowice – lokalna antena AEGEE, która została założona w 1991 roku przez grupę studentów Akademii Medycznej, następnie przeszła do śląskiej Akademii Ekonomicznej, a od 1996 roku działa na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Zrzesza obecnie około 35 członków.

Głównymi celami są przyspieszenie procesu integracji europejskiej poprzez wspólną pracę młodych w Europie, połączenie Europy siecią osobistych kontaktów i przyjaźni, wymiana myśli i spostrzeżeń oraz przełamywanie stereotypów, przybliżanie problemów Polski: politycznych, kulturalnych i społecznych młodzieży z innych krajów Europy, pomoc studentom Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni w podróżowaniu, uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach oraz studiowaniu i pracy za granicą.

Zrealizowane projekty:

 • ABSURDALIA 2007 – pięciodniowy festiwal kulturalny (teatr, film, muzyka, poezja, fotografia, sztuki plastyczne), który odbył się w dniach 14-18 listopada 2007 roku na terenie miasta Katowic i skierowany był do mieszkańców całego województwa śląskiego. W ramach festiwalu odbędą się także konkursy na najlepsze zdjęcie, pracę plastyczną, sztukę teatralną, wiersz, film i utwór muzyczny.
 • Summer Scouting Adventure "Scouts R Us" – obóz szkoleniowy.

Kraków[edytuj]

AEGEE Kraków – lokalna antena AEGEE, która została założona w 1991 roku przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, a po krótkiej przerwie w działalności reaktywowana w 2000 roku z inicjatywy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest organizacją wpisaną w poczet organizacji działających przy UJ i skupiającą w swoich szeregach ponad 200 studentów z niemalże wszystkich uczelni Krakowa.

Lublin[edytuj]

AEGEE Lublin – lokalna antena AEGEE, którą założyła grupa studentów z Akademii Medycznej w Lublinie na początku lat 90. Oficjalna data założenia oddziału to 24 kwietnia 1993, kiedy to podczas agory (zgromadzenia ogólnego) w Pradze została podpisana konwencja przystąpienia do AEGEE Europe.

Obecnie AEGEE Lublin organizuje wymiany studenckie (holendersko-polsko-estońskie, słoweńsko-fińsko-rumuńsko-polskie i inne), szkolenia oraz prowadzi działalność wśród studentów lubelskich. Jest także organizatorem projektu Summer University Project School (SUPS).

Łódź[edytuj]

AEGEE Łódź – lokalna antena AEGEE, która powstała w 1996 z inicjatywy łódzkich studentów. Aktualnie swoją siedzibę posiadamy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich szeregach zrzeszamy ok. 40 członków. Podczas ponad 10 lat działalności zostało zorganizowane wiele przedsięwzięć – konferencje międzynarodowe, Summer University, warsztaty.

Nowy Sącz[edytuj]

AEGEE Nowy Sącz – lokalna antena AEGEE, założona przez studentów z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu w 1999 roku. Oficjalną datą założenia anteny jest maj 2000, kiedy to na agorze (zgromadzenia ogólnego) w Utrechcie została podpisana konwencja przystąpienia do AEGEE Europe.

AEGEE Nowy Sącz jest organizatorem m.in. konferencji "Moja Przyszłość – Unia Europejska", MediaSchool, T4T oraz kilku edycji Summer University. Ostatnim projektem sądeckiej było zorganizowanie Spring Central Reginal Meeting: Re-creation.

AEGEE Nowy Sącz obecnie skupia studentów z wszystkich, trzech szkół wyższych w Nowym Sączu. Nieprzerwanie od 7 lat organizowane są także Summer Universities, w których uczestniczyło już ponad 120 zagranicznych studentów.

Organizacja nieustannie realizuje projekty integrujące społeczność studencką w Nowym Sączu – organizuje m.in. rozgrywki o puchar "Organizacji studenckich" w takich sportach jak: rzutki, piłkarzyki, tenis stołowy i wiele innych bliskim studentom dziedzinach. Członkowie AEGEE Nowy Sącz uczestniczą także w organizacji juwenaliów WSB-NLU gdzie odpowiadają za aktywną część święta studentów tj. organizują zawody w sportach dziwnych, np. przepychanie samochodu, wbijanie gwoździ na czas, etc.

Poznań[edytuj]

AEGEE Poznań – lokalna antena AEGEE, założona w 1992 roku i będąca jednym z najstarszych, najliczniejszych i najaktywniej działających oddziałów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Skupia około 80 członków – studentów poznańskich szkół wyższych. Zorganizowane projekty:

 • Local Training Course – cykliczne szkolenie wewnętrzne.
 • Polska Szkoła Trenerów (PST) – cykl szkoleń, przygotowujący uczestników do prowadzenia własnych warsztatów i pracy z grupą.
 • Public Relations European School - warsztaty z zakresu PRu, marketingu i komunikacji.
 • Skills Factory – projekt mający na celu zapewnienie bezpłatnych, wysokiej jakości szkoleń, rozwijających kwalifikacje oraz umiejętności miękkie uczestników.
 • Poznań Dance Fever – obóz taneczny.
 • Poznań IT School – szkolenie, które odbyło się na terenie Politechniki Poznańskiej skierowane głównie do członków AEGEE Poznań. Miało ono na celu pogłębienie znajomości programów komputerowych przydatnych w funkcjonowaniu IT Working Group, a także przedstawienie narzędzi pomocnych w kreowaniu wizerunku organizacji.
 • V Międzynarodowe Forum Dni Negocjacji

Toruń[edytuj]

AEGEE Toruń – lokalna antena AEGEE, która rozpoczęła działalność 7 maja 2005 podczas AGORY w Enchede. Zrzesza kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zrealizowane projekty:

 • Local Training Course
 • Summer University
 • "ONZ wczoraj, dziś, czy(m) będzie jutro?" – konferencja
 • "Spotkanie z Japonią" – wykłady, warsztaty oraz pokaz filmów na temat Japonii i języka japońskiego
 • "I PRóba negocjacji" – warsztaty na temat efektywnego public relations, asertywności, komunikacji i negocjacji
 • "TAST" – Targi Aktywności Studenckiej
 • "European Day of Languages" – targi językowe
 • "Coexist – Europa różnych religii" – konferencja na temat współistnienia trzech wielkich religii monoteistycznych we współczesnej Europie
 • "Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej" – konferencja
 • "Układ Słoneczny pod lupą" – wystawa w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki
 • "Bój kół naukowych UMK"
 • "Network Meeting" – statutowe spotkanie Europejskiego Forum Studentów o temacie przewodnim: "Agent 008 welcome"
 • "ITES - Information Technology European School" ("Europejskie Warsztaty Technologii Informacyjnych")

Warszawa[edytuj]

AEGEE Warszawa – lokalna antena AEGEE, jeden z pierwszych oddziałów stowarzyszenia w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność anteny rozpoczęła się w roku 1991 od organizacji konferencji "Poland and European Community" z AEGEE – Hamburg. Obecnie jedna z największych anten w tej części kontynentu, w roku 1996 wybrana najaktywniejszym oddziałem całej organizacji. W szeregach AEGEE Warszawa znajdują studenci wielu warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i innych.

AEGEE Warszawa zajmuje się m.in. organizacją studenckich wymian, szkoleń, akcji Summer University i European Day of Languages.

Wrocław[edytuj]

AEGEE Wrocław – lokalna antena sieci AEGEE, założona w 1991 roku. Obecnie zarejestrowana na trzech wrocławskich uczelniach: Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym jednak członkami AEGEE są również studenci z pozostałych czołowych wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego.

AEGEE Wrocław realizuje wiele międzynarodowych projektów, wymian studenckich, konferencji, seminariów poświęconych różnej tematyce. Na polu lokalnym AEGEE Wrocław tradycyjnie organizuje takie imprezy jak: Europejskie Dni Języków – Językalia, Dance Action Day, Sabat Czarownic, Local Training Course i czynnie angażuje się w organizację wrocławskich Juwenaliów.

W AEGEE Wrocław może działać każdy student niezależnie od uczelni czy kierunku studiów. Dzięki członkostwu w organizacji może spróbować swych sił przy realizacji różnych projektów (także tych własnego pomysłu), uczestniczyć w imprezach i konferencjach w całej Europie, a także rozwijać swe umiejętności biorąc udział w wielu szkoleniach organizowanych przez AEGEE.

Zielona Góra[edytuj]

AEGEE Zielona Góra – lokalna antena AEGEE, która istnieje od 1998 roku i zrzesza, w przeważającej części, studentów z kierunków humanistycznych UZ. Obecnie jest jedną z największych i najprężniej działających organizacji studenckich przy Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zrealizowane projekty:

 • European School 1999
 • Wędrowny Letni Uniwersytet Kieł – Lubeck – Zielona Góra 2001, którego współorganizatorami były również anteny AEGEE z Niemiec, a hasło przewodnie tej imprezy brzmiało: Poznaj naszą różnorodność!
 • FOOTLOOSE! – Do utraty tchu! 2003 – warsztaty taneczne

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]