Audyt finansowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Audyt finansowy – to badanie sprawozdania finansowego, zestaw procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie czy np. wartość sprzedaży, poziom zobowiązań czy wysokość środków pieniężnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie są istotnie zniekształcone.

Istotne zniekształcenie to takie, które może wpłynąć na decyzje potencjalnego inwestora, pożyczkodawcy lub innych użytkowników danych finansowych. Do procedur i testów zalicza się m.in. przegląd istotnych umów, uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych (np. faktury), potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, obserwacja inwentaryzacji zapasów, kontakt z prawnikami spółki, rozmowy z pracownikami.

Wizerunek audytu[edytuj | edytuj kod]

Audyt nie powinien być kojarzony z kolejną "kontrolą" w firmie. Audytorów nie należy traktować jak osób, którym tylko zależy na identyfikowaniu błędów i pomyłek oraz "donoszeniu" na pracowników. Ich główną rolą jest badanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności przedstawionych danych, na podstawie których użytkownicy sprawozdań oceniają sytuację majątkową i finansową spółki. Badanie takie często obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności.

Zapotrzebowanie[edytuj | edytuj kod]

Formalne wymogi co do badania sprawozdań finansowych reguluje Ustawa o rachunkowości Podmiot gdy spełni 2 z 3 wymogów musi się poddać badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczyła równowartości 2 500 000 euro
 3. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły równowartości 5 000 000 euro

Jednak nie tylko spółki zobligowane przez ustawę zlecają badanie sprawozdania finansowego. Coraz częściej decydują się na to właściciele prywatnych przedsiębiorstw, uczelnie, różne organizacje i stowarzyszenia. Zależy im na sprawdzeniu przez niezależny podmiot danych finansowych jednostki, ewentualnym poprawieniu efektywności działania i uporządkowaniu procesów kontrolnych.

Co obejmuje audyt finansowy?[1][edytuj | edytuj kod]

 • ocenę systemu finansowo-księgowego jaki stosowany jest w firmie,
 • badanie poprawności przeprowadzenia przez przedsiębiorcę inwentaryzacji rocznej,
 • badanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • badanie rocznych oraz półrocznych i sprawozdań finansowych,
 • badanie planów przekształceń w firmie,
 • ocenę poprawnego rozliczenia dotacji unijnych,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • ocenę systemu finansowo-księgowego jaki stosowany jest w firmie,
 • przeprowadzenie kontroli różnych dokumentów finansowych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Co obejmuje audyt finansowy?. ksiegowosc-online.blogspot.com.