Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS, z ang. Automatic Number Plate Recognition System) – system automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów w czasie rzeczywistym. System o tej nazwie został uruchomiony w Polsce 28 grudnia 2017 roku i połączył w jedną sieć polski, estoński, łotewski i litewski system rozpoznawania numerów rejestracyjnych. Działanie systemu opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, które rozmieszczone są na granicach zewnętrznych, na głównych szlakach komunikacyjnych, na granicach wewnętrznych, a także w samochodach operacyjnych służb celnych i skarbowych. System ANPRS analizuje obrazy z kamer w dzień i w nocy, odszukuje na nim tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów, wykonuje im zdjęcia i zapisuje je do bazy danych[1].

Geneza systemu ANPRS[edytuj | edytuj kod]

Przykład: francuskie tablice rejestracyjne. System musi być w stanie po kolorze, kształcie i szacie graficznej rozpoznać różne typy tablic rejestracyjnych.

Genezą budowy Systemu ANPRS w krajach bałtyckich było stworzenie narzędzia wspomagającego zwalczanie naruszeń prawa, w tym m.in. zwalczanie przemytu wyrobów akcyzowych. System został uruchomiony najpierw w administracjach celnych państw Litwy, Łotwy i Estonii, na mocy porozumienia trójstronnego zawartego w oparciu o rozporządzenie Rady nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. W poszczególnych krajach funkcjonują Krajowe Punkty Kontaktowe (NCP, National Contact Point). NCP wymieniają pomiędzy sobą informacje w celu ukierunkowania działań kontrolnych na obiekty przemieszczające się pomiędzy krajami, prowadzą postępowania poszukiwawcze wobec pojazdów, co do których zaistniały podejrzenia naruszeń prawa lub śledzą trasy przemieszczania się towarów, które są w obszarze ich zainteresowania.

Polska Służba Celna używała systemów do rozpoznawania numerów rejestracyjnych od 2007 roku w ramach systemu TF-OCR[2]. W 2010 roku Służba Celna rozpoczęła użytkowanie systemu CAIFS II (Zintegrowany System Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej CAIFS II), który m.in. rejestrował automatycznie dane pojazdów na wszystkich drogowych przejściach granicznych w Polsce[3]. W 2013 roku z systemu CAIFS II został wyodrębniony ZSOG CAIFS II (Zintegrowany System Obsługi Granicy CAIFS II), którego głównym założeniem jest wspomaganie kontroli na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, a także zapobieganie nadużyciom, przestępstwom i wykroczeniom skarbowym[4].

Polska podpisała 11 listopada 2017 w Brukseli czterostronne porozumienie w sprawie przystąpienia do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów ANPRS. Polski Krajowy Punkt Kontaktowy został zlokalizowany w Budzisku przy granicy z Litwą. W ramach systemu ANPRS polska Służba Celna przekazuje dane z kamer działających na drogowych przejściach granicznych z systemu ZSOG CAIFS II oraz z kamer zlokalizowanych w Budzisku na granicy z Litwą[5].

Podobne systemy tego rodzaju były i są stosowane od dawna przez wiele państw w celu automatycznego dowodu przy zbieraniu opłat za przejazd i kontroli ruchu, jak np. prędkość i odległość pomiaru lub przestrzeganie zakazu przejazdu na czerwonym świetle. W Polsce w kamery z taką funkcją była wcześniej wyposażona m.in. Inspekcja Transportu Drogowego, gromadząca dane poprzez system CANARD[6].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Polska przystąpi do Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych funkcjonującego w krajach Bałtyckich - Transport drogowy i nie tylko - Bezpieczne Ładunki, „Transport drogowy i nie tylko - Bezpieczne Ładunki”, 25 listopada 2017 [dostęp 2018-03-03] (pol.).
  2. Grzegorz Smogorzewski, EURO 2012 - wyzwania dla Służby Celnej Cz. II, „Wiadomości Celne”, kwiecień 2008, ISSN 1230-9067.
  3. Andrzej Tomczyk, Maciej Czarnecki, System automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów i kodów kontenerów na zewnętrznej granicy UE, „Wiadomości Celne”, 2014, ISSN 1230-9087.
  4. ZSOG CAIFS II - Ministerstwo Finansów, puesc.gov.pl [dostęp 2018-07-02] (pol.).
  5. Porozumienie w sprawie przystąpienia Polski do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów (ANPRS) - Aktualności - Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp 2018-03-03] (pol.).
  6. ITD montuje kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle [dostęp 2018-03-03] (pol.).