Bank hipoteczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bank hipotecznybank, którego podstawowa działalność polega na: udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowaniu na ich podstawie hipotecznych listów zastawnych (w Polsce banki hipoteczne mają wyłączne prawo do emitowania tych dłużnych papierów wartościowych), udzielaniu kredytów podmiotom o wysokiej zdolności kredytowej (np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego) albo poręczonych lub gwarantowanych przez te podmioty i emitowaniu na ich podstawie publicznych listów zastawnych.

Banki hipoteczne w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Zakres działalności banków hipotecznych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, która ma charakter lex specialis wobec ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z regulacjami krajowymi bank hipoteczny może zostać utworzony wyłącznie jako spółka akcyjna, a w jego nazwie musi znajdować się określenie „bank hipoteczny”. Nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

W Polsce banki hipoteczne koncentrują swoją działalność na udzielaniu kredytów przedsiębiorstwom oraz na finansowaniu rynku nieruchomości komercyjnych. Środki na finansowanie działalności pozyskują zarówno z emisji hipotecznych listów zastawnych, obligacji, jak i za pośrednictwem kredytów.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Polsce prowadziły działalność trzy banki hipoteczne: PKO Bank Hipoteczny, mBank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A.

W dniu 4 listopada 2016 roku do grona polskich banków hipotecznych dołączył Bank BPH SA.

16 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie przez ING Bank Śląski banku hipotecznego pod firmą ING Bank Hipoteczny S.A.[1]

Do grona banków hipotecznych w Polsce planuje dołączyć Bank Zachodni WBK, który w marcu 2018 roku zapowiedział złożenie wniosku o wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na uruchomienie banku hipotecznego pod firmą BZ WBK Bank Hipoteczny S.A.[2] z planowanym rozpoczęciem działalności w roku 2019[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Komisja Nadzoru Finansowego: Komunikat z 379. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 stycznia 2018 r.. 2018-01-16. [dostęp 2018-04-04].
  2. Bank Zachodni WBK S.A.: Komunikat bieżący 8/2018. 2018-03-07. [dostęp 2018-04-04].
  3. BZ WBK powołuje Bank Hipoteczny. Ma zacząć działać w 2019 roku. Business Insider, 2018-03-07. [dostęp 2018-04-04].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]