Przejdź do zawartości

Bariery pozataryfowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Bariery pozataryfowe – narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków:

 • ograniczenia administracyjne działające za pośrednictwem mechanizmu cenowego
  • ograniczenia ilościowe;
  • dobrowolne ograniczenia eksportu;
  • normy techniczne i sanitarne;
  • zakupy rządowe;
  • wymóg składnika krajowego;
  • reguły pochodzenia;
  • subsydia eksportowe.

Najczęściej stosowane bariery administracyjne[edytuj | edytuj kod]

 • Ograniczenia ilościowe – to bezpośrednie wyznaczenie przez państwo ilości lub wartości określonych dóbr, które mogą być importowane w określonym czasie.
 • VER (ang.: Voluntary Export Restraints) porozumienie między krajem importującym a eksportującym, w którym ostatni zobowiązuje się ograniczyć eksport danego dobra do określonej wielkości.
 • Normy techniczne lub sanitarne – przepisy dotyczące parametrów, jakim powinny odpowiadać towary sprzedawane na danym rynku.
 • Zakupy rządowe – zakupy finansowane z budżetu agend i instytucji rządowych.
 • Wymóg składnika krajowego (ang. Local content requirements, LCR) – zobowiązanie producentów określonych wyrobów finalnych działających na danym rynku do pokrywania określonej części popytu na podzespoły dostawami rynku krajowego.
 • Reguły pochodzenia – reguły określające, jaka część wartości produktu sprzedawanego na warunkach preferencyjnych musi być dodana na obszarze danego ugrupowania.
 • subsydia eksportowe – wsparcie udzielane przez rząd krajowym podmiotom gospodarczym otrzymywane wraz z wywozem danego towaru.
 • Dumping – nielegalna praktyka polegająca na sprzedaży na rynkach zagranicznych towaru po cenach niższych niż w kraju wytworzenia lub po cenach niższych niż koszty produkcji.