Bernard I (biskup lubuski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Bernard I
Kraj działania

Polska

Data śmierci

4 października lub 4 grudnia 1133/1148

Biskup lubuski
Okres sprawowania

1133-1148?

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

diecezja lubuska

Bernard (zm. 4 października lub 4 grudnia 1133/1148) – pierwszy biskup lubuski. Przez niektórych uczonych utożsamiany z Bernardem Hiszpanem, misjonarzem na Pomorzu w 1122/23[1].

Zachowało się o nim bardzo niewiele świadectw. W jednym z nekrologów wspomina o nim zapiska obituarna[2], ale bez podania roku. Dwukrotnie z kolei pisze o biskupie Jan Długosz w swojej Kronice. Odnotował on udział biskupa Bernarda w konsekracji kościoła premonstratensek w Strzelnie w dniu 16 marca 1133 roku. Wiarygodność tej relacji, przynajmniej co do daty, jest wprawdzie kwestionowana[3], niemniej w bulli Innocentego II z 4 czerwca 1133 została wymieniona po raz pierwszy diecezja lubuska, co pozwala przyjąć, że w roku 1133 Bernard faktycznie był jej biskupem. Ponadto według Długosza, w 1147 Bernard miał zostać wymieniony w skardze króla Niemiec Henryka V na biskupów polskich skierowanej do papieża Eugeniusza III. Ponieważ jednak Długosz wymienił w tej skardze także nieistniejącego biskupa wrocławskiego Magnusa, jest bardzo wątpliwe, że opierał się w tym miejscu na autentycznych źródłach[4]. Następca Bernarda, Stefan, jest poświadczony po raz pierwszy 22 czerwca 1149, jako data śmierci Bernarda wchodzą więc w grę lata 1133–48.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. por. Karol Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Kraków 2010, s. 332-333. Sam Maleczyński zdecydowanie odrzuca identyfikację Bernarda Hiszpana z biskupem lubuskim.
  2. W nekrologu klasztoru św. Wincentego na Ołbinie znajdują się dwie wzmianki o śmierci biskupa lubuskiego o imieniu Bernard: 4 października oraz 4 grudnia. Jedna odnosi się do poświadczonego w 1133 biskupa Bernarda I, a druga musi się odnosić do bliżej nieznanego Bernarda II, nie sposób jednak rozstrzygnąć, która z nich którego dotyczy, gdyż nekrolog nie podaje dat rocznych.
  3. Zob. ks. dr Jan Fijałek Ustalenie chronologii biskupów włocławskich, Kraków 1894, s. 10; por. Jan Łukowski: Przyczynek do wyjaśnienia pierwotnych dziejów klasztoru Norbertanek w Strzelnie, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego T.23, 1896, s. 22 i nast.
  4. Codex Diplomaticus Silesiae T.7 cz.1 Regesten zur schlesischen Geschichte. Erster Theil. Bis zum Jahre 1250, s. 33

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Wojciech Kętrzyński: Studyja nad dokumentami XII wieku, Roczniki Akademii Umiejętności, Lwów 1891, s. 313
  • Sigmund Wilhelm Wohlbrück: Geschichte des ehemaligen Bisthums Lebus und des Landes dieses Nahmens, Berlin 1829, s. 52-53