Bezprawne przerwanie ciąży

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bezprawne przerwanie ciąży za zgodą kobiety
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis art. 152 § 1 k.k.
Kara pozbawienia wolności do lat 3
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

tak

Typ uprzywilejowany

nie

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Bezprawne przerwanie ciąży bez zgody kobiety
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis art. 153 § 1 k.k.
Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

tak

Typ uprzywilejowany

nie

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Bezprawne przerwanie ciąży (łac. abortus criminalis: kryminalnie bezprawne przerwanie ciąży) – czyn zabroniony polegający na przerwaniu ciąży przed rozwiązaniem, kiedy nie ma okoliczności, które zgodnie z prawem na to pozwalają.

Sytuacja prawna w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: aborcja w Polsce.

Przerywanie ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy (prawa) jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (typ podstawowy określony art. 152 § 1 kk). Tej samej karze podlega osoba, która udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania (pomocnictwo i podżeganie, § 2). Kwalifikowanym przez następstwo jest dopuszczenie się tych czynów, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej – zagrożenie ustawowe wynosi od 6 miesięcy do lat 8 kary pozbawienia wolności (art. 152 § 3 kk).

Przerywanie ciąży bez zgody kobiety poprzez stosowanie wobec niej przemocy lub w przerywanie tej ciąży inny sposób oraz doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (typ podstawowy określony art. 153 § 1 kk). Gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, kara pozbawienia wolności wynosi od roku do lat 10 (art. 153 § 2 kk).

Art. 154 Kodeksu karnego kwalifikuje powyższe typy czynów zabronionych:

  1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 1 lub 2 kk jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 § 3 kk lub w art. 153 kk jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Zachowanie kobiety, która poddaje się zabiegowi bezprawnego przerwania ciąży lub do niego podżega, nie stanowi czynu zabronionego. Dlatego koniecznym było wprowadzenie do części szczególnej kodeksu karnego karalności postaci zjawiskowych takich jak podżeganie lub pomocnictwo do przerwania ciąży.

Największe praktyczne znaczenie przy ocenie karalności czynu przerywania ciąży ma ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950) oraz ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17, poz. 78).

Sytuacja prawna na świecie[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też kategorię: Aborcja według państw.

Andora[edytuj | edytuj kod]

Prawo bezwzględnie zakazuje aborcji (art. 185-188 kodeksu karnego). Kobiecie za przerwanie ciąży grozi kara do dwóch i pół roku więzienia, osobie wykonującej aborcję za jej zgodą do czterech lat więzienia. Jeśli osoba wykonująca aborcję jest pracownikiem służby zdrowia, zwyczajowo się tym zajmuje lub robi to z chęci zysku maksymalna kara wynosi sześć lat. Za przerwanie ciąży bez zgody kobiety grozi do dziesięciu lat więzienia, jeśli zaś skutkiem zabiegu jest śmierć kobiety lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu maksymalna kara wynosi dwanaście lat. Karalne jest również oferowanie usług aborcyjnych, pomoc w dokonaniu aborcji bądź namawianie kobiety do usunięcia ciąży - stanowi to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia.

Chile[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: aborcja w Chile.

Analogicznie jak w przypadku Andory chilijskie prawo zabrania aborcji bez względu na okoliczności, jednak podlega ona karaniu tylko gdy została dokonana maliciosamente (hiszp. w złej wierze, umyślnie). Kodeks karny przewiduje uprzywilejowaną formę spędzenia płodu lub poddania się przez kobietę zabiegowi przerwania ciąży gdy zostało ono wykonane para ocultar deshonra de la mujer embarazada (hiszp. w celu ochrony reputacji kobiety ciężarnej). Typy kwalifikowane występują, gdy ciążę przerwano bez zgody kobiety ciężarnej lub z użyciem przemocy wobec niej. Prawo penalizuje też pomoc w dokonaniu aborcji w ramach obowiązków służbowych[1].

Niemcy[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: aborcja w Niemczech.

Paragraf 218 niemieckiego kodeksu karnego (Strafgesetzbuch) przewiduje za przerwanie ciąży karę pozbawienia wolności do lat trzech lub karę grzywny[2], kary te nie są jednak egzekwowane, gdy od poczęcia minęło mniej niż dwanaście tygodni, zabieg aborcyjny był wykonany przez lekarza, kobieta ciężarna skorzystała z odpowiednich konsultacji i między konsultacją a zabiegiem zachowano odstęp min. trzech dni[3]. Karalne natomiast jest usunięcie ciąży bez zgody kobiety lub skutkujące jej śmiercią bądź ciężkim uszczerbkiem dla zdrowia jak też nakłanianie kobiety do aborcji. Usiłowanie jest karalne, jednak kobieta ciężarna nie podlega za nie odpowiedzialności karnej[2]. Przerwanie ciąży nie jest przestępstwem gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki bądź też powstała w wyniku przestępstwa. W szczególnych wypadkach sąd może odstąpić od wymierzenia kary względem kobiety ciężarnej[3].

Rumunia[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: aborcja w Rumunii.

Rumuński kodeks karny przewiduje za przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat, gdy zostało dokonane za zgodą kobiety ciężarnej oraz od dwóch do siedmiu lat gdy ciążę przerwano bez jej zgody[4].

Salwador[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: aborcja w Salwadorze.

Podobnie jak w przypadku Andory i Chile aborcja jest zakazana w tym środkowoamerykańskim państwie bez względu na okoliczności, chociaż nie karze się za nią, jeśli do poronienia doszło skutkiem nieuwagi kobiety ciężarnej (art. 133-137 kodeksu karnego)[5]. Aborcja za zgodą kobiety ciężarnej jest karana więzieniem od dwóch do ośmiu lat (tej samej karze podlega kobieta ciężarna), bez jej zgody od czterech do dziesięciu lat. Personel medyczny jest karany więzieniem od sześciu do dwunastu lat z zakazem wykonywania zawodu. Nieumyślne spowodowanie poronienia jest karane więzieniem od sześciu miesięcy do dwóch lat. Konstytucja Salwadoru gwarantuje każdej osobie ludzkiej prawo do życia od momentu poczęcia.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. COD-18742 12-NOV-1874 MINISTERIO DE JUSTICIA
  2. a b § 218 StGB - Einzelnorm, bundesrecht.juris.de [dostęp 2017-11-22] (niem.).
  3. a b § 218a StGB - Einzelnorm, bundesrecht.juris.de [dostęp 2017-11-22] (niem.).
  4. Dziedzictwo Ceausescu - casus Rumunia - Portal Spraw Zagranicznych psz.pl, www.psz.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
  5. Słowo aborto oznacza w języku hiszpańskim zarówno naturalne poronienie, jak też zabieg przerwania ciąży.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 16 września 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.