Biuletyn Polsko-Ukraiński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Polsko-Ukraiński
Państwo Polska
Rodzaj czasopisma Ukraina
Pierwsze wydanie 1932
Ostatnie wydanie 1939
Redaktor naczelny Włodzimierz Bączkowski
Stali współpracownicy Leon Wasilewski, Stanisław Łoś, Marceli Handelsman, Aleksander Bocheński, Adolf Maria Bocheński, Stanisław Paprocki, Józef Łobodowski, Piotr Dunin-Borkowski), Pawło Szandruk, Bohdan Łepki, Stepan Baran, Wołodymyr Doroszenko, Serhij Chruckyj, Roman Smal-Stocki, Pawło Kowżun, Iwan Kedryn-Rudnycki, Wołodymyr Kubijowycz, Myron Korduba

Biuletyn Polsko-Ukraiński – polskie czasopismo reprezentujące ideę pojednania polsko-ukraińskiego wydawane w okresie II Rzeczypospolitej

Czasopismo zaczęło ukazywać się w 1932 r. w Warszawie. Wychodziło co miesiąc, zaś od czerwca 1933 r. co tydzień. Inicjatorami utworzenia czasopisma były środowiska piłsudczykowskie, dążące do zbliżenia z Ukraińcami. Było to też związane z rozwojem ruchu prometejskiego, stąd "Biuletyn Polsko-Ukraiński" finansowo i organizacyjnie wspierał polski wywiad wojskowy.

Funkcję redaktora naczelnego objął Włodzimierz Bączkowski. Autorami artykułów byli zarówno Polacy (m.in. Leon Wasilewski, Stanisław Łoś, Marceli Handelsman, Aleksander Bocheński, Adolf Maria Bocheński, Stanisław Paprocki, Józef Łobodowski, Piotr Dunin-Borkowski), jak też Ukraińcy (m.in. Pawło Szandruk, Bohdan Łepki, Stepan Baran, Wołodymyr Doroszenko, Serhij Chruckyj, Roman Smal-Stocki, Pawło Kowżun, Iwan Kedryn-Rudnycki, Wołodymyr Kubijowycz, Myron Korduba). Oprócz artykułów i felietonów dotyczących spraw politycznych w czasopiśmie drukowano teksty poświęcone ukraińskiej kulturze, literaturze, sztuce, czy historii. Były publikowane też przekłady tekstów znanych pisarzy ukraińskich.

Główną uwagę zwracano na pozytywne aspekty współpracy polsko-ukraińskiej w celu złagodzenia sporów pomiędzy oboma narodami i wypracowania nowych stosunków. Publicyści ukraińscy mogli z kolei przedstawić swoje opinie dotyczące tej współpracy od strony Ukraińców. Starano się również wpływać na działaczy endeckich, zwłaszcza młodszego pokolenia, w celu zmiany ich stanowiska w kwestii ukraińskiej. Ostatni numer został opublikowany w styczniu 1939 r. Wynikało to z faktu, że na łamach czasopisma coraz częściej pojawiały się artykuły zawierające krytykę polityki władz sanacyjnych II RP w stosunku do mniejszości ukraińskiej. Na miejsce "Biuletynu Polsko-Ukraińskiego" pojawił się miesięcznik "Problemy Europy Wschodniej".

Bibliografia, literatura, linki[edytuj | edytuj kod]

 • На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років ХХ ст./ упоряд., вступ. ст. та пер. із пол. С.І.Кравченко. – Луцьк, 2007. – 448 с.
 • Svitlana Krawczenko, Періодичні видання Польщі 20-30-х років ХХ століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог / монографія. – Луцьк 2009. – 508 с.
 • Olga Jaruczik, Польсько-український міжкультурний діалог (на сторінках "Biuletynu polsko-ukrainskiego" 1932-1938 рр.), 2009
 • Filip Gończyński-Jussis, Biuletyn Polsko-Ukraiński (1932–1938) – prometejski projekt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, [w:] Na z góry upatrzonych pozycjach, red. Bartłomiej Międzybrodzki, Magdalena Gajda, Krzysztof Fudalej, Michał Przeperski, 2011
 • Кравченко С.І. «Biuletyn Polsko-Ukrainski» (Варшава, 1932-1938) як феномен польської журналістики міжвоєнної доби. // * * Журналістика: Науковий збірник / За ред. Н.М. Сидоренко. – К.: Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту імені Т.Шевченка, 2008. – С. 29 – 39;
 • Кравченко С.І. Євген Маланюк на шпальтах польського часопису «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (Варшава 1932-1938) // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики НАНУ. – Львів, 2009. – Вип. 1 (17). – С. 596–610;
 • Кравченко С.І. Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (Варшава 1932-1938) // Київські полоністичні студії Т.18. КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 19-28.
 • Krótka historia Biuletynu Polsko-Ukraińskiego (jęz. angielski)
 • Stosunki polsko-ukraińskie w I poł. XX w.
 • Artykuł dotyczący Adolfa Bocheńskiego, w tym informacje o Biuletynie Polsko-Ukraińskim
 • Тетяна Бурдега, Степан Кость “BIULETYN POLSKO-UKRAIŃSKI” (1932–1938) ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПРОБИ УКРАЇНСЬКО ПОЛЬСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ ВІСНИК ЛЬВІВ. УН. 2011

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]